UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Joachima, Maurycego
Dzisiaj jest: 22.09.2018

Ważne aktualności

Treść strony

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Zbójno


 

 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego w Zbójnie


 

 

Składy Zarządów Jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno


 

 

Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zbójnie

 


 

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

 

Gminę Zbójno zamieszkuje 4548 mieszkańców. Ochronę przeciwpożarową zabezpiecza 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 typu „S” i 4 typu „M”. Dwie jednostki OSP Działyń i OSP Zbójno zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wszystkie jednostki OSP w swoich szeregach skupiają 166 członków zwyczajnych, w tym 165 mężczyzn, 1 kobieta i 8 członków wspierających. 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze / 1 drużyna dziewcząt i 2 drużyny chłopców/ skupiające 30 członków.

 


 

 

Protokóły z przeglądów operacyjno-technicznych


 

        

Analiza stanu sprzętu przeciwpożarowego będącego w dyspozycji jednostek OSP

Gminy Zbójno na dzień 16 grudnia 2016 r.


 

 

Dane  techniczne  wybranego  sprzetu ppożarowego będacego na wyposażeniu 

OSP Gminy Zbójno na dzień  16.12.2016 r.


 

 

INFORMACJE

 


 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

OSP w Zbójnie w dniu 16 czerwca 2018 r. obchodziła 100-lecie swej działalności. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. Henryka Zagórowicza. Podczas uroczystości nastąpiło pożegnanie starego sztandaru i zarazem poświęcenie oraz wprowadzenie nowego, ufundowanego przez mieszkańców oraz sponsorów. Strażacy ze Zbójna gościli przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno i całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a także OSP Giżynek z powiatu rypińskiego. Oprócz lokalnej społeczności oraz sponsorów w obchodach brali udział Wicewojewoda Pan Józef Ramlau, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Dariusz Mężykowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Żółtewicz, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska. Zarząd Powiatu golubsko-dobrzyńskiego reprezentował Pan Jacek Foksiński. Podczas uroczystości za długoletnią służbę w szeregach OSP Zbójno uhonorowani zostali druhowie na wniosek zarządu OSP Zbójno. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z ZS Zbójno. Straż w Zbójnie założona została w 1918 roku jako organizacja do walki z pożarami. W późniejszym czasie została przemianowana jako Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie w 1968 roku został nadany sztandar. Decyzją nr 46/15/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dniem 5 kwietnia 1995 roku jednostkę OSP w Zbójnie włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie jednostka posiada nowy sprzęt, samochód bojowy „Mercedes” i nową strażnicę. Przy jednostce działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze co stanowi dobrą wróżbę na przyszłość.


 

 

Prestiżowa statuetka
i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników
w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

 

 


 

 

Wojewódzki Turniej Piłki Halowej  Zaproszenie na VIII

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. Kujawsko – Pomorskiego        

                    MŁODY STRAŻAK CUP – BRODNICA  2018      

               


 

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 

Ruszył ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. 

            W ramach ogłoszonego konkursu można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Wnioski mogą składać wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu, które zbiorą zapotrzebowania od OSP na swoim terenie. Następnie gmina zakupuje sprzęt z przeznaczeniem dla OSP ze swojego terenu. Wkład własny wynosi 1% wartości sprzętu. Gmina Zbójno po zebraniu informacji z poszczególnych OSP będzie składać wniosek o przyznanie środków z programu od 21 maja 2018 r.

 


 

 

PROJEKT

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


 

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2018 roku

 

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2017 roku

 


 

 

Wydatki z budżetu Gminy na OSP za 2016 rok.


 

 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

W dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.


 

 

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

 


 

                 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10,00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Zbójnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

Tematem spotkania będzie:

1. Ustalenie terminu zawodów sportowo-pożarniczych.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zakupu sprzętu dla jednostek OSP

2. Sprawy ogólne.

 


 

 

INFORMACJA

 

W dniu 13 maja 2017 r. na wniosek Zarządu OSP w Wielgiem, zostało zwołne walne zebranie członków OSP, w sprawie postawienia jednoski OSP w stan likwidacji i jej rozwiązania. Podjętą uchwałą nr 1/2017 z dnia 13 maja 2017 r. podjętą przez walne zebranie członków OSP w Wielgiem wyznaczono proces likwidacji do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 


 

 

WYDARZENIA W OSP

 

 


 

Roczne spotkanie podsumowujące działania komendy

 

Roczne spotkanie podsumowujące działania komendy

 

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Straży Pożarnej na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego w 2017 roku.

      W naradzie uczestniczyli: nadbryg. Janusz Halak -  Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Andrzej Okruciński –Starosta Golubsko-Dobrzyński, Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin, Ilona Rybicka -  Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pom., insp. Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy Policji,  druh Dariusz Mężykowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

     

Ponadto w spotkaniu wzięli udział: osoby prowadzące sprawy p.poż w gminach, Wiceprezesi Zarządów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni, Naczelnicy i Prezesi jednostek OSP, Stanisław Szyjkowski –Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów przy KP PSP Golub – Dobrzyń, Rafał Falkowski - Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Mistrzowie Kominiarscy,  przedstawiciele prasy lokalnej oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni  tutejszej komendy.

     Naradę otworzył bryg. Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy PSP w Golubiu - Dobrzyniu, który powitał zaproszonych gości, przedstawił rodzaje szkoleń w których uczestniczyli funkcjonariusze PSP, realizowane kampanie społeczne, zmiany w finansowaniu OSP oraz podsumował miniony rok.  Podziękował samorządowcom, instytucjom  i członkom jednostek OSP za dotychczasową dobrą współpracę, współdziałanie podczas prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, organizowanych ćwiczeń oraz wsparcie finansowe na zakup sprzętu.

      Ponadto funkcjonariusze tutejszej komendy przedstawili sprawozdania z działań ratowniczo – gaśniczych oraz czynności operacyjnych, analizy czynności kontrolno – rozpoznawczych, a także działalności służby kwatermistrzowsko – technicznej. Również podczas narady w ramach przypomnienia kpt. Zenon Szwaracki wraz z funkcjonariuszami zaprezentował poprawne wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

      W części podsumowującej naradę nadbryg.  Janusz Halak  - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podsumował dotychczasową działalność struktur Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz wysoko ocenił działania  tutejszej komendy. Komendant Wojewódzki PSP podziękował także funkcjonariuszom PSP, członkom OSP oraz samorządowcom za wspólne działania i zaangażowanie.

 


 

I Strażacki Bieg Przełajowy - PŁONNE 2017

 

I Strażacki Bieg Przełajowy - PŁONNE 2017

 

W dniu 23 września 2017 roku w miejscowości Płonne gm. Radomin odbył się I Bieg Strażacki Płonne 2017

Organizatorem biegu była Ochotnicza Straż Pożarna Płonne

Uczestnikiem spotkania z Gminy Zbójno była Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnie, która zajęła I miejsce.

Dystans dla biegaczy wynosił:

a/  dziewczynki do lat 16 : 800m

b/ chłopcy do lat 16 : 1000m

c/ kobiety powyżej lat 16 : 3000m

d/ mężczyźni powyżej lat 16 : 5000m

Wyniki przedstawiają poniższe zestawienia

 


 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych

 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych

 

W dniu 18 lipca 2017 roku w Leśnictwie Paliwodzizna odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład Kampanii Gaśniczej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z terenu Gminy Zbójno uczestniczyły jednostki OSP Działyń i Zbójno. W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządów powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Gminę Zbójno reprezentowała Pani Wójt Katarzyna Kukielska.

 


 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

W dniu 17.06.2017 roku w Zbójnie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły  jednostki OSP Działyń, Ruże, Rembiocha, Zbójno, oraz drużyny młodzieżowe dziewcząt OSP Zbójno i chłopców OSP Działyń i Zbójno.

Według wyników ogłoszonych przez przewodniczącego komisji zawodów w grupie seniorów klasyfikacja przedstawiła się następująco:

OSP Działyń               I miejsce

OSP Ruże                   II miejsce

OSP Zbójno              III miejsce 

OSP Rembiocha      IV miejsce

W grupie juniorów najlepszą drużyną okazała się młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z OSP Zbójno. W grupie chłopców wygrała młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Działyń wyprzedzając OSP Zbójno. Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno trafił w ręce  OSP Rembiocha, a Puchar Wójta Gminy Zbójno przypadł dla OSP Działyń.

Nagrody uczestnikom zawodów wręczyli Sekretarz Gminy Jacek Foksiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Zbójnie Andrzej Zółtewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz

 


 

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

 

W dniu 11 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

 

Na uroczystość przybyli znamienici goście:

- nadbryg. Janusz Halak - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

- druh Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko - pomorskiego,

- druh Dariusz Mężykowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

- Franciszek Gutowski - Wicestarosta Golubsko - Dobrzyński

- Mariusz Piątkowski - Burmistrz Miasta Golubia - Dobrzynia

- Danuta Malecka - Wiceburmistrz Miasta Golubia - Dobrzynia

- Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno

- Marek Ryłowicz - Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

- Piotr Wolski - Wójt Gminy Radomin

- Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin

- insp. Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy Policji,

- Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych i służb z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego,

- Prezesi Zarządów Miejsko - Gminnych i Gminnych ZOSP RP,

- Komendanci Gminni ZOSP RP,

- czcigodni Księża,

- przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

 

Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej.

 


 

Ćwiczenia strażackie w Osadzie Karbówko

 

Ćwiczenia z udziałem Kompanii Gaśniczej Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz podmiotów współdziałających odbyły się w Osadzie Karbówko.

 

W dniu 8 maja 2017 r. na terenie Osady Karbówko miały miejsce ćwiczenia zgrywające jednostek ratowniczo-gaśniczych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Tematem przewodnim ćwiczeń zgrywających było przeprowadzenie działań związanych z pożarem obiektów hotelarsko - konferencyjnych oraz ocena stanu przygotowania do realizacji zadań mających na celu minimalizację strat i likwidację skutków zdarzenia. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie mobilności i i realizacji zadań przez jednostki OSP, doskonalenie współpracy pomiędzy PSP i OSP, a także doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych. Ponadto celem było poznanie charakterystyki obiektu,występujących w nim niebezpieczeństw oraz sposobu prowadzenia działań ratowniczych.

W ćwiczeniach wzięły udział także jednostki z Gminy Zbójno: OSP Zbójno, OSP Działyń, . Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli: Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Pogotowie Ratunkowe.

 


 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie. Głównym tematem posiedzenia było ustalenie terminu zorganizowania zawodów sportowo pożarniczych. Odbędą się one w Zbójnie w dniu 11 czerwca 2017 roku. Na zakończenie Wójt Gminy P. Katarzyna Kukielska na ręce Prezesa Oddziału Zarządu Gminnego Pana Andrzeja Żółtewicza złożyła z okazji święta strażaków przypadającego na dzień 4 maja życzenia, gratulacje i podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków.

 

 


 


 

 

Szkolenie "Ratownictwo techniczne dla strażaków ratowników OSP"

 


 

 

Akcja profilaktyczno-edukacyja Straży Pożarnej

 

Ponad 250 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie uczestniczyło w akcji profilaktyczno-edukacyjnej informującej o zagrożeniach związanych z zatruciem tlenkiem węgla. To już kolejna szkoła, do której zawitali golubsko-dobrzyńscy strażacy. Celem kampanii jest uświadomienie uczniom jaki niebezpieczny jest czad oraz pokazanie jak można zapobiegać zatruciom, jak ratować zaczadzonego. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi nie zabrakło porad jak je bezpiecznie spędzić . Zwieńczeniem  spotkania był pokaz sprzętu strażackiego do ratowania poszkodowanych na lodzie/wodzie.

 


 

Narada roczna w PSP w Golubiu-Dobrzyniu

 

Narada roczna w PSP w Golubiu-Dobrzyniu

 

W dniu 31 stycznia 2017  r. w Komendzie PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu w 2016 roku. W naradziej udział wzięła Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska oraz przedstaawiciele z jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno , a także pracownicy Gminy Zbójno zajmujący się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Bryg. Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy PSP w Golubiu - Dobrzyniu, powitał zaproszonych gości, przedstawił problematykę zadań realizowanych przez golubsko-dobrzyńskich strażaków w 2016 roku, podsumował miniony rok. Podziękował samorządowcom, instytucjom  i członkom jednostek OSP za dotychczasową dobrą współpracę, współdziałanie podczas prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, organizowanych ćwiczeń oraz wsparcie finansowe na zakup sprzętu.

Zaproszeni goście również mieli okazję wyrazić swoją opinię o działalności Komendy oraz jednostek OSP w powiecie. Miłym akcentem wszystkich wypowiedzi była wysoka ocena pracy golubsko-dobrzyńskich strażaków.

 


 

Zakończono remont strażnicy w Zbójnie

 

Zakończono remont strażnicy w Zbójnie

 

Dobiegły końca prace wykończeniowe strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie. Wykończono  całkowicie łazienkę i pomieszczenie socjalne. Strażacy mają do dyspozycji oprócz łazienki i pomieszczenia socjalnego także garaż na dwa samochody strażackie. Budynek ten jest już używany przez OSP.

 


 

Samochód dla OSP Klonowo

 

Samochód dla OSP Klonowo

 

W dniu 15 grudnia 2016 r. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku , został przekazany samochód marki Lublin dla jednostki OSP w Klonowie. W przekazaniu samochodu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Prezes OSP w Klonowie Roman Gabrychowicz oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Nieruchomość w centrum Zbójna doczekała się właściciela

 

Nieruchomość w centrum Zbójna doczekała się właściciela

 

Zaniedbany i od lat nieremontowany budynek świetlicy w Zbójnie dzięki staraniom władz gminy na podstawie postanowienia o zasiedzeniu  z dnia 30. listopada 2016 r. stał się własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie. Wniosek o zasiedzenie tej nieruchomości został złożony do sądu w dniu 25. czerwca 2016. Do chwili obecnej nie miał on właściciela, nie miał też urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Nieruchomość ta była użytkowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbójnie co najmniej od lat 30. XX wieku. W czasie trwania biegu zasiedzenia  Ochotnicza Straż Pożarna samodzielnie dysponowała przedmiotową nieruchomością, prowadziła modernizacje i zawierała umowę dzierżawy jej pomieszczeń.

Uregulowanie statusu prawnego tej nieruchomości pozwoli Gminie Zbójno na jej nabycie i zgodne z prawem jej wyremontowanie w przyszłości. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa Zbójno usłyszeli deklaracje władz gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednego z mieszkańców o woli objęcia jej w posiadanie przez gminę i spłacie zobowiązań ciążących na OSP wobec jednego z mieszkańców gminy dokonanych na podstawie rynkowej wyceny tego budynku przez biegłego rzeczoznawcę.

Dzięki tym staraniom, w centrum Zbójna w przyszłości powstanie obiekt użyteczności publicznej, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest to niewątpliwy sukces, gdyż przez szereg lat nie potrafiono trafnie rozwiązać problemu uregulowania kwestii prawnej tego budynku.

 


 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu

 

OSP Działyń w dniu 17 września br. obchodziła 100-lecie swej działalności. Obchody poprzedziła msza święta odprawio na przez ks. Tomasza Muraszewskiego. Podczas uroczystości nastąpiło pożegnanie starego sztandaru i zarazem poświęcenie oraz wprowadzenie nowego, ufundowanego przez mieszkańców wsi Działyń. Strażacy z Działynia gościli przedstawicieli jednostek OSP z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W obchodach brali udział Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, który odczytał akt nadania sztandaru, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Komendant PSP w Golubiu-Dobrzyniu Paweł Warlikowski oraz wielu zaproszonych gości. Podczas uroczystości za długoletnią służbę w szeregach OSP Działyń uhonorowani zostali druhowie: Stanisław Buler, Henryk Jasiński, Mieczysław Cyl, Andrzej Danes, Wacław Dołęgowski oraz Jerzy Mierzwicki. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z ZS Działyń. Podczas uroczystości został wręczony prezent w postaci belki sygnalizacyjnej z ramienia urzędu gminy. Sponsorem i organizatorem obchodów powstania straży był Urząd Gminy Zbójno przy wsparciu OSP Działyń.

       Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu założona została w 1915 roku. Pierwotnie nazwana jako Polska Organizacja Wojskowa. W późniejszym czasie została przemianowana jako Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami straży w Działyniu byli Kończalski Wacław, Walczewski Wacław, Michalski Kalikst, Jasiński Antoni, Boniecki Władysław.

       Pierwszym prezesem, który kierował tą jednostką był jej założyciel Wacław Kończalski, a naczelnikiem Antoni Jasiński. Jednostka miała za zadanie likwidowanie pożarów na terenie Działynia, Mazowsza i Świętosławia.

W 1923 roku strażacy pobudowali remizę drewnianą, bardzo solidnie i fachowo wykonaną, przeznaczoną na przechowywanie sprzętu i prowadzenie działalności kulturalnej.
Część pieniędzy zebrało społeczeństwo Działynia, a na resztę budowy zaciągnięto pożyczkę w banku, ostatnią ratę zapłacono po wojnie w 1946 r. 

Jednostka straży pożarnej w okresie okupacji została rozwiązana, tak jak inne organizacje, a niektórzy jej członkowie zostali wywiezieni na prace przymusowe i do obozów.

Po wyzwoleniu w roku 1945 znaleźli się starzy działacze straży, którzy jesienią zorganizowali pierwsze zebranie pod przewodnictwem Leona Kropkowskiego i Kaliksta Michalskiego. Nakreślili cel i zadania w rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej.
Sprzęt jaki został ocalony po wojnie, to jedna przenośna sikawka i kilka bosaków.
W 1946 roku, z własnych składek i ofiarności członków zakupiono samochód marki "DOCZKA", motopompę i węże.

Jednostka OSP w Działyniu pod przewodnictwem prezesa Antoniego Zielińskiego i członków zarządu zawsze była jedną z czołowych jednostek naszego powiatu.
W maju 1965 r. jednostka w Działyniu z okazji 50-lecia i zasługi dla pożarnictwa otrzymała sztandar nadany przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP Kazimierza Boronia. W roku 1976 Zarząd OSP w Działyniu z Prezesem Antonim Zielińskim zdecydował się na budowę nowej remizy. Budowę częściowo sfinansowano ze środków własnych OSP z dużym wkładem strażaków w pracach przy rozbiórce starej remizy i budowie nowej. Budowa dofinansowana została również przez Urząd Gminy w Zbójnie i Komendę Rejonową Straż Pożarnej w Rypinie. Do użytku remizę oddano we wrześniu 1978 r. 

Obecnie Straż dzierżawi część pomieszczeń Bankowi Spółdzielczemu w Piotrkowie Kujawskim, co jest bardzo pożyteczne dla środowiska Działynia i przyległych miejscowości. Część pomieszczeń budynku przeznaczone jest również dla Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia o nazwie „Kobiety na rzecz Działynia”. W obecnej sytuacji ekonomicznej Straż nie jest w stanie samodzielnie utrzymać całego obiektu, który jest jej własnością. Urząd Gminy w Zbójnie finansuje utrzymanie gotowości bojowej oraz wspiera wykonywanie remontów bieżących strażnicy. Jednostka obecnie liczy 54 członków, posiada samochód bojowy GBA-2,5/8 na podwoziu Star 244. Poprzez zakupy nowego sprzętu gaśniczego i ochrony osobistej, a także szkolenia, systematycznie podnoszony jest poziom wartości bojowej jednostki. Przy jednostce działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, co stanowi dobrą wróżbę na przyszłość.

 


 

Ludziom na ratunek

 

LUDZIOM NA RATUNEK

 

        W dniu 22 września przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrczu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu przeciwpożarowego dla kilkudziesięciu jednostek OSP z regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Ludziom na ratunek" przekazano m.in.: agregaty prądotwórcze, sanie ratownictwa lodowego, wentylatory oddymiające. 
          Podczas przekazywania wyposażenia, obecni byli przedstawiciele samorządów z regionu.
Na uroczystościach, oprócz strażaków z OSP Zbójno i OSP Działyń i ościennych gmin, pojawili się: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala wraz z zaproszonymi starostami powiatów oraz wójtami gmin.

Jednostka OSP Zbójno i OSP Działyń otrzymały wentylatory oddymiajace. Nasza Gmina przekazała środki finansowe na zakup tych wentylatorów w wysokości 20 % ich wartości.

 

 


Dzień Strażaka

 

Dzień Strażaka

 

W dniu 12 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystości zaszczycili swoją obecnością znamienici goście:

- Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

- Pan st. bryg. Janusz Halak - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

  Pożarnej w Toruniu

- Pan Andrzej Okruciński - Starosta golubsko-dobrzyński

- Pan Piotr Kwiatkowski - Radny Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego

- Pan Piotr Tomaszewski - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP

  RP województwa kujawsko-pomorskiego

- Pan Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin

- Pan Mariusz Piątkowski - Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń

- Pani Ilona Rybicka - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie

- Pan Marek Ryłowicz - Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

- Pani Ewa Drawert - Sekretarz Gminy Radomin

- Pan Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń

- Pan Jacek Foksiński - Sekretarz Gminy Zbójno

- czcigodni Księża: Ks. Mariusz Stasiak - Wojewódzki Kapelan Strażaków, Ksiądz Andrzej

   Zblewski - Proboszcz Parafii Golub, Ksiądz Jarosław Kulesza - Proboszcz Parafii Dobrzyń,

   oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.


Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej. Zaproszeni goście w osobach Pana Wojewody, Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przedstawiciele samorządów podziękowali strażakom za ich ofiarną służbę i życzyli dalszych sukcesów. Podczas tej uroczystości Prokurent firmy Plastica sp. z o. o. Pan Roman Grzymowicz przekazał Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu środki finansowe w kwocie 60.000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 


Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Stopka

Urząd Gminy Zbójno (C) 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

baner toplayer
plakat