UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony

 • -

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac termomodernizacyjnych:

 • docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem styropianu EPS o gr. 15 cm;
 • wymianę wybranych okien na nowe w ramie PCV, o współczynniku przenikania ciepła U=0,8 W/(m2K);
 • modernizację instalacji c.o., w tym całkowitą wymianę rurażu i grzejników, wykonanie izolacji c.o., montaż zaworów termostatycznych;
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (12 modułów fotowoltaicznych) o mocy 3,06 kW;
 • ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty i rezultaty:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym – 27 060,35 kWh/rok;
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2 – 63,94t równoważnika CO2.

Zgodnie z umową nr WP-II-C.433.3.1.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projekty pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej raz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno” nr RPKP.03.03.00-04-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 971.684,75 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 932.925,81 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 492.061,16 zł, co stanowi 52,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.


 

 • -

Termomodernizacja budynku gimnazjum

 

Termomodernizacja budynku gimnazjum

 

W dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej raz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno. Prace objęte projektem przeprowadzone zostaną w budynku Publicznego Gimnazjum w Zbójnie. Obejmują one głównie  ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu sali gimnastycznej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, roboty malarskie, wymianę instalacji odgromowej, montaż zestawu fotowoltaiki o mocy 3,06 kW, wymianę instalacji c.o. oraz dwóch pomp obiegowych c.o. zasilających budynek gimnazjum na pompy elektroniczne. Wykonawcą robót będzie firma F.U.H. „RABUD” Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia. Zgodnie z umową prace mają zostać wykonane do końca wakacji. Oznacza to, że 1 września uczniowie rozpoczną naukę w zmodernizowanym budynku.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wartość dofinansowania wynosi 52,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

 • -
 • -
 • -

 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone