UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

 • -

 

 • -

Konkurs fotograficzny


 

 • -

 

 • -

Aktywna rodzina w Gminie Zbójno


 

 • -
 • -

„Szkoła dla rodziców”


 

 • -

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zbójnie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnie organizują kolejną edycję kampanii społecznej pn.

„ŚWIADOME RODZICIESTWO = SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO”

 

 


 

 • -

 

Wizyta studyjna pracowników GOPS

 

Informacja z wizyty studyjnej 4-5 września 2017 roku

 

Realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniach 4-5 września pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie uczestniczyli w wizycie studyjnej dla przedstawicieli JOPS do podmiotów ekonomii społecznej (PES), a także JOPS, które wykorzystują narzędzie ekonomii społecznej w aktywizacji klientów w województwie pomorskim. Udział w wizycie studyjnej był ściśle związany z pracą nad tworzeniem spółdzielni socjalnej na terenie naszej Gminy. 

Pierwszego dnia mieliśmy możliwość obserwować jak pracują inne spółdzielnie socjalne w Sopocie oraz odwiedzić pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialny społecznie w Gdańsku „SoStay Hotel” utworzony i prowadzony przez Fundację Innowacji Społecznej.

Pierwszy punkt wizyty stanowiła Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” w Sopocie, której członkami założycielami są Gmina Miasta Sopotu oraz dwa stowarzyszenia: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem powołania Spółdzielni było umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni. „Kooperacja” prowadzi działalność o charakterze wielobranżowym. Jednym z obszarów działań jest prowadzenie Agencji Zatrudnienia, która umożliwia przyjmowanie roli pośrednika w sytuacji, gdy pracodawcy obawiają się zatrudniać osoby wywodzące się z grup wykluczenia społecznego. Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” wykonuje szereg działań towarzyszących takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Spółdzielnia zatrudnia około 20 osób, które wykonują zadania przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych głównie na zlecenie JST. Poza tym „Kooperacja” prowadzi pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk, gdzie zatrudnia osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Drugi podmiot to Spółdzielnia Socjalna „Dwie Zmiany” prowadząca alternatywną klubokawiarnię. Spółdzielnię osób fizycznych założyła grupa artystów w 2014 roku, którzy jako młodzi ludzie z pasją i talentem po zakończeniu edukacji chcieli pracować i rozwijać się, ale nie mieli takiej możliwości. Stąp pomysł stworzenia alternatywnego miejsca łączącego funkcje placówki kulturalnej (galerii, miejsca koncertowego, sceny performerskiej, przestrzeni warsztatowej dla najmłodszych), restauracji, kawiarni, miejsca spotkań. „Dwie Zmiany” stanowią dowód na to, że przy dobrych chęciach, zaangażowaniu, dbałości o szczegóły można stworzyć miejsce dla ciała i dla ducha.

Następny punkt programu stanowiła wizyta połączona z noclegiem w hotelu „SoStay Hotel” prowadzonym przez Fundację Innowacji Społecznej. Fundacja została powołana do wdrażania programów aktywizacji społeczno – zawodowej w tworzonych przez nią przedsiębiorstwach społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany na wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Placówka hotelowa  miała na celu utworzenie miejsc pracy dla wychowanków rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez Fundację. Ten unikatowy hotel łączy oritntację rynkową – zarabianie na usługach, z odpowiedzialnością społeczną – z nauką zawodu młodzieży startującej w dorosłość. FIS powołała do istnienia hotel dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób, instytucji, przedsiębiorstw, fundacji zagranicznych. Samorząd Gdańska przekazał w użyczenie budynek, który po remoncie stał się hotelem.

Drugiego dnia wizyty mogliśmy skorzystać z doświadczeń osób związanych z sektorem samorządowym. Odbyło się spotkanie z Panią Hanną Zych – Cisoń – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Pomorskiego, Panią Krystyną Dominiczak – Dyrektorem ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz innymi pracownikami ROPS. Przedstawiono model współpracy międzysektorowej łączącej zadania JST  z możliwościami PES. Pani Agata Chrul przybliżyła cele i zadania Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniącego funkcję doradczo – opiniującą Zarządu Województwa Pomorskiego działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. PKRES wspiera również ROPS w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Następnie przedstawiciele województwa zaprezentowali innowacyjny projekt prowadzony w Gdańsku „Osiedle Sitowie”. Wizytując osiedle przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  opowiedział o międzynarodowym modelu „Fountain House”. Myślą przyświecającą podejmowanym działaniom jest to, że człowiek jest ściśle związany z pracą, bowiem praca daje możliwość zmierzenia się z własnymi siłami, talentem, zdolnościami. Praca jest absolutnym warunkiem do poczucia własnej wartości.
Osiedle Sitowie to sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowaniu pro-zawodowym Projekt kompleksowych działań aktywizacyjnych realizowany według zasady: wspierać i wymagać. Projekt „Osiedle Sitowie” jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk (z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym), położonych przy ul. Sitowie w gdańskiej dzielnicy Rudniki.

Aby zapoznać się z projektami i inicjatywami w obszarze ekonomii społecznej zapraszamy do odwiedzenia stron:

http://www.osiedlesitowie.pl/

http://dwiezmiany.com/

http://www.sostayhotel.pl/

http://gfis.pl/

http://kooperacjasopot.org.pl/

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • -

 

Informacja o kampanii społecznej i konkursie profilaktycznym

 

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnie zainicjowano kampanię społeczną „SWIADOME RODZICIELSTWO = SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO”.

Kampania społeczna w Gminie Zbójno ma przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości rodzicielskiej oraz wskazanie na potrzebę zmiany oddziaływań wychowawczych na pozytywne i przyjazne dziecku.

Organizując kampanię społeczną w naszej Gminie przyświeca nam idea wzmacniania środowiska naturalnego rodzin poprzez ich integrację, zaanagażowanie w spędzanie czasu wolnego dorosłych i dzieci oraz budowania silnych więzi wewnątrzrodzinnych. Ufamy,
że promowanie idei świadomego rodzicielstwa oraz wzmacnianie rodziny jako pierwotnego środowiska naturalnego wzrostu i rozwoju dzieci przyczyni się do rozwoju dojrzalszego młodego pokolenia dokonującego mądrych wyborów życiowych. 

 

Jednym z zadań w kampanii było stworzenie czasu i przestrzeni do spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i kreatywny poprzez konkurs dla rodzin Aktywna Rodzina w Gminie Zbójno.

KONKURS DLA RODZIN

 

Konkurs dla rodzin Aktywna Rodzina w Gminie Zbójno trwał od 05 maja do 22 sierpnia 2017 roku. W ramach konkursu zorganizowano 9 wydarzeń o charakterze integracyjno - rekreacyjnym dla wszystkich mieszkańców, szczególnie rodzin z dziećmi. Nasi mieszkańcy mogli brać udział w rajdach rowerowych i pieszych, wspólnie bawić się i uczestniczyć w grach terenowych.

Przede wszystkim jednak mogli po prostu spędzać czas razem w zdrowy i aktywny sposób. Nadrzędną wartością towarzyszącą przy wszystkich punktach konkursu było wzmacnianie więzi między dziećmi i rodzicami oraz innymi członkami rodziny.

Zgodnie z Regulaminem konkursu 3 najaktywniejsze rodziny nagradzamy!

Przewidziano również nagrodzenie szkół, które aktywnie wspierały inicjatorów w promowaniu konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu dla szkół w tej edycji nagradzamy 2 szkoły. Jednocześnie mamy nadzieję na dalszą aktywną współpracę przy kolejnej edycji konkursu.
 

CO WIĘCEJ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ…?

Kampania „ŚWIADOME RODZICIELSTWO...” trwa. Zapraszamy do śledzenia fanpaga na Facebooku, gdzie informujemy wszystkich mieszkańców o tym co jeszcze zaplanowaliśmy w ramach kampanii. Zapraszamy też do lektury ciekawych materiałów, które tam zamieszczamy.
Jesienią zaplanowaliśmy zorganizowanie warsztatów dla rodziców pn „Szkoła dla rodziców” oparte na rekomendowanym i sprawdzonym programie skierowanym do dorosłych mieszkańców naszej Gminy posiadających dzieci i planujących ich posiadanie. Wkrótce ruszą zapisy do I edycji.

Więcej informacji na temat warsztatów udziela lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 


 

Rajdy rowerowe dla rodzin i mieszkańców Gminy

 

Rajdy rowerowe dla rodzin i mieszkańców Gminy

 

W dniach 08.07.2017 roku oraz 14.07.2017 roku na terenie Gminy Zbójno odbyły się kolejne rajdy rowerowe dla rodzin i mieszkańców Gminy, który stanowiły  realizację konkursu dla rodzin „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno”. Rajdy stanowiły świetną możliwość do spędzenia aktywnie wolnego czasu w miłej atmosferze, na świeżym powietrzu. Choć grupy były niewielkie humory dopisywały wszystkim uczestnikom.

Rajd rowerowy, który miał miejsce w miniony piątek był już piątym wydarzeniem w tym sezonie. Zaplanowane są jeszcze cztery wydarzenia
w sezonie letnim. Przypominamy, że wielki finał i nagrodzenie najbardziej wytrwałych i aktywnych rodzin będzie miało miejsce podczas tegorocznych dożynek już pod koniec sierpnia.

Zapraszamy do udziału w najbliższym wydarzeniu – rajdzie pieszym dla rodzin, który zaplanowano na  29.07.2017 roku. Start o godz. 10:00 przy Zespole Szkól w Zbójnie.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Sobotnie animacje w ramach konkursu „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno”

 

Sobotnie animacje w ramach konkursu „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno”

 

W ramach konkursu profilaktycznego „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno” w minioną sobotę na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie odbyły się animacje oraz zabawy dla małych i dużych. Wszyscy przybyli mogli wspólnie uczestniczyć w zabawach z chustą animacyjną, tworzeniu kartonowych budowli z naszego regionu oraz własnoręcznie wykonać balonowe „gniotki” – relaksujące piłeczki. Na koniec chętne osoby zostały ozdobione malowanym tatuażem. Czas spędzony w tak kreatywny sposób niewątpliwie był okazją do wspólnej zabawy i integracji.

Przypominamy, że konkurs profilaktyczny „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno” wciąż trwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu konkursowym – rajdzie rowerowym dla rodzin, który odbędzie się 30 czerwca 2017 roku. Przewidywany start o godzinie 16:30 na boisku Szkoły Podstawowej w Rużu.

Regulamin konkursu profilaktycznego znajduje się na stronie internetowej www.zbojno.pl w zakładce: Pomoc Społeczna - Profilaktyka - Kampania Społeczna. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny o udziału w wydarzeniach
w ramach konkursu i wspólnej zabawy.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Noce i Dnie