UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2022 zajmuje się przyjmowaniem wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) jest dodatkowym świadczeniem, które przysługuje od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Od nowego roku kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom dzieci w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. miesiąca  życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach na dwa sposoby, po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica.

Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie przysługuje na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż od ukończenia 12. miesiąca  życia do ostatniego dnia miesiąca w którym dziecko, na które przysługuje kapitał kończy 35 miesiąc życia.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Osoby, które mają wątpliwości dotyczące programów mogą napisać maila do ZUS na adres cot@zus.pl, skorzystać ze specjalnej infolinii 22-290-55-00 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub umówić się na e-wizytę.  W placówkach ZUS wypełnić wniosek o świadczenia pomogą również sami pracownicy Zakładu.

 


 

 

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

 

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia rodzice  mogą składać  wnioski  o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia  z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub osoby, które wróciły z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacać przyznane już  świadczenia do końca maja 2022 r.

Natomiast w lutym ZUS zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.  Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na konto bankowe.

Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500+  uruchomiony został specjalny kreator na PUE ZUS. Pomoże on krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy.

 

 


  • Rodzina 500+

 

Aktualne informacje na temat programu „Rodzina 500+”. Zasady przyznawania świadczeń,

terminy wypłat oraz pytania i odpowiedzi

 


 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy należy składać w terminie:

 

        - od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny   

                                               empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

       - od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej

 


 

  • -

Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana również rodzicom, którzy posiadali kiedykolwiek troje dzieci. W 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do końca 2018 roku, Karta Dużej Rodziny przyznawana była dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana była i jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 


 

Wnioski o stypendium na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy,  że wnioski o stypendium  na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie – biuro nr. 17. Prosimy o dostarczanie wypełnionych wniosków w wyznaczonym terminie wraz z dochodami za m-c sierpień 2017 r. netto.

 


 

Wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze rozpoczyna się od 01 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja i możliwośc pobrania wniosków na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/  

 


 

 

"Rodzina 500 plus"

 

Dnia 1 kwietnia 2017 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymują je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie skierowane jest do rodziców oraz opiekunów dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Do programu Rodzina 500 plus można dołączyć w każdym momencie. Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez internę lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z programu w całym kraju korzysta 2 mln 560 tys. rodzin, świadczenie otrzymuje 3 mln 820 tys. dzieci. Program wspiera 55 % wszystkich polskich dzieci do 18 roku życia. Do rodzin trafiło już w sumie 21 mld zł. W Gminie Zbójno ze świadczenia wychowawczego korzysta 365 rodzin, co stanowi 707 dzieci tj. 70% wszystkich dzieci do 18 roku życia. Kwota wypłaconego świadczenia w okresie od    1 kwietnia 2016 r do końca marca 2017 wyniosła blisko 4 mln zł. 85% ogółu rodzin korzystających ze świadczenia stanowią rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł oraz 1 200,00 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Około 49% rodzin uprawnionych to rodziny z jednym dzieckiem.

W pierwszym miesiącu realizacji programu 500+ tj. kwiecień 2016 roku wypłacono ok 42 % świadczeń osobą uprawnionym z terenu gminy, natomiast po dwóch miesiącach realizacji (kwiecień - maj 2016 r.) przyznano i wypłacono świadczenia wychowawcze już dla ok. 88 % uprawnionych.

Po wdrożeniu programu w naszej gminie widoczne jest zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej o ponad 100 000,00 zł.

Osobom zainteresowanym rokiem programu 500+ w całym kraju zapraszamy do poniższych materiałów:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8744,rok-na-plus.html

 


 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone