UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Łukasza, Kai
Dzisiaj jest: 22.04.2024

Ważne aktualności

Treść strony

  • opieka1

 

Nabór uczestników do ministerialnego Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie zaprasza mieszkańców do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu w roku 2023 Gmina Zbójno otrzymała:

- wartość dofinasowania: 37 698,00 zł,

- całkowita wartość: 37698,00 zł.

Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Zbójno, będącym członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej (czyli zastąpienia w opiece nad osobą niepełnosprawną na kilka godzin w ciągu dnia, w celu załatwienia swoich spraw np. urzędowych przez opiekuna/członka rodziny).

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

- pobyt dzienny (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej) łącznie 5 osób, w tym:

   1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością

   samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna

   dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (240 godzin w okresie trwania

   programu),

  4 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu  

   niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (171 godzin w okresie trwania programu).

Sposób zgłoszenia do programu:

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

  • Kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Podpisane klauzule informacyjne w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – druki w załączeniu;
  • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka – druk w załączeniu.

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w pok. nr 1 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie (Zbójno 178A, 87-645 Zbójno)

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z póśn.zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

 

Do pobrania

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone