UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Łukasza, Kai
Dzisiaj jest: 22.04.2024

Ważne aktualności

Treść strony


                         

                     

INFORMACJA

POMOC W FORMIE ŻYWNOŚCI W RAMACH

Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - Podprogram 2023 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające dwa kryteria tj.:

1)      dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 1410,00 zł, dochód osoby samotnej 1823,60 zł,

2)       sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.

mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 

 

Do wniosku (druk dostępny w  siedzibie GOPS) należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia – druk do pobrania w GOPS, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, aktualna decyzja o wysokości emerytury/renty, odcinek od emerytury/renty itd.).

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno - o których poinformujemy w późniejszych terminach.

 

Informacje na temat Programu FEPŻ dostępne są na stronie https://www.fepz.gov.pl.

 W celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.

 


 

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie  z terenu województwa kujawsko – pomorskiego  przy współpracy z Bankiem Żywności w Toruń realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 391 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy:

 6,0738 ton żywności

776 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 7 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021 PLUS

 

 

I N F O R M A C J A

POMOC W FORMIE ŻYWNOŚCI-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że od 15 maja 2023r. zmianie uległy kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj.  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające dwa kryteria tj.:

 

    1) dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 1 410,00 zł, dochód osoby samotnej 1 823,60 zł,

 

    2) sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia – druk do pobrania w GOPS, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, aktualna decyzja o wysokości emerytury/renty, odcinek od emerytury/renty itd.).

 

Osoby, które złożyły dokumenty do dnia 14.05.2023r. nie muszą ponownie ich składać, aby korzystać z żywności w ramach ww. Programu.

 

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie w celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień: tel. 54 280 19 32 wew. 6 lub 532 253 354.

 


 

PODPROGRAM 2021 – efekty

 

1.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie z terenu województwa kujawsko – pomorskiego  przy współpracy Bankiem Żywności w Toruniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2022 – październik 2022.

2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),

 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki), mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały) , tłuszcze (olej rzepakowy).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 423 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

12,36733 ton żywności;

1946  paczek żywnościowych;

0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2021 dla 6  osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

a.    edukacji ekonomicznej - 0  spotkań dla  0 uczestników

b.    żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie  dla 3 uczestników – 1 on-line

c.    Kulinarnych - 0 spotkanie dla 0 uczestników

d.    Niemarnowania żywności – 1  spotkanie dla 3  uczestników – 1 on-line

e.   Innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0  uczestników

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021

 

 


 • POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe (1) (4)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 


 

"Informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."

 


 

I N F O R M A C J A

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020 r., który trwał będzie w okresie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

W związku z aktualną sytuacja zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 mając na uwadze ochronę zdrowia i życia klientów oraz pracowników ośrodka pomocy, dokumenty (zaświadczenia, oświadczenia, wyciągi, decyzje potwierdzające dochód uzyskany za ubiegły miesiąc oraz warunek sytuacyjny np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.) niezbędne do zakwalifikowania do ww. pomocy powinny być składane poprzez:

- Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej /ePUAP/, (www.epuap.gov.pl), skrytka: /GOPSZbojno/SKRYTKA ESP lub

- na adres mailowy: gops@gopszbojno.pl

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie w celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień: tel. 54 280 19 32 wew. 6, 532 253 354.

Więcej szczegółów o programie znajduje się poniżej.

Link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

 


 • 1

 

I N F O R M A C J A


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

 

 


 • -

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 


 

INFORMACJA

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 


 

INFORMACJA

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od stycznia 2020r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca listopada 2019 r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny z miesiąca listopada 2019 r. itd.) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie pok. 13 i 14 w miesiącu grudniu 2019 r.

 

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przekazuje informację z Banku Żywności w Toruniu

dotyczącą opóźnienia rozpoczęcia pomocy żywnościowej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

 

1. Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

2.  W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że został on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
 2. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.
 3. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

 


 

 

INFORMACJA

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

           

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019 r., który trwał będzie w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie.

Więcej szczegółów o programie znajduje się poniżej.

Link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 


 

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2018, który był realizowany w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Toruniu. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do  697 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

34,03208 ton żywności;

5920  paczek żywnościowych;

0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  2 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 40  osób.

6. Rodzaje warsztatów:

• Kulinarne – 1  spotkanie dla 20  uczestników

• Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 20  uczestników

 


 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód na osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 792,00 zł, mogą ubiegać się o przyznanie dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole.

W związku z tym osoby zainteresowane  zapraszamy do tutejszego Ośrodka Pomocy w celu wnioskowania o ww. pomoc - wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową (np. decyzja z urzędu pracy), zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.,), dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renty/emerytury itd.)

 


 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie będzie przekraczał: dla osoby samotnie gospodarującej  1402,00 zł i dla osoby w rodzinie 1056,00 zł, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do tutejszego Ośrodka Pomocy w celu wnioskowania o ww. pomoc - wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny/osoby – zawodową (np. decyzja z urzędu pracy), zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.,), dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renty/emerytury itd.)

 


 

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Toruniu. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 759 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

39,98743 ton żywności;

6988  paczek żywnościowych;

0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 2 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 36 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

• Kulinarne - 1 spotkanie dla 18 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 18 uczestników

 


 

 • -

Blok warsztatów kulinarnych

 

Blok warsztatów kulinarnych

 

W ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 organizowany jest blok warsztatów kulinarnych. Spośród wszystkich osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2017 zostanie wyłonionych 25 uczestników. Warsztaty prowadzone będą przez trenerów wyznaczonych przez Bank Żywności w Toruniu. Całość odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rużu 19 marca 2018 roku o godzinie 10.00. Spotkanie zakończy się wręczeniem certyfikatów uczestnikom.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2017 zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w warsztatach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójne.

 

 • -

 

 

Konferencja „Kromka chleba od serca”

 

W dniu 16-17.10.2017 r. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie Pan Michał Krupka na zaproszenie Prezesa Banku Żywności z Lublina wziął udział w Konferencji pn. „Kromka chleba od serca” w roli panelisty. Celem konferencji było omówienie roli Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w systemie pomocy społecznej. Kierownik GOPS przedstawił swoją koncepcję oraz doświadczenia związane z ww. programem w panelu dyskusyjnym. W konferencji udział wzięło szerokie spektrum osób związanych z programem i funduszem FEAD, m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Polskiego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich, Czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubelskiego, Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Republiki Czeskiej, Francuskiej Organizacji Secours Populaire oraz samorządów i organizacji pozarządowych z całego kraju.

Głównym założeniem konferencji było wypracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived – Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym) w Polsce i w krajach grupy wyszechrackiej oraz zmian w dalszej perspektywie istnienia FEAD.

Czytaj więcej o konferencji i rekomendacjach: http://www.euractiv.pl/section/praca-i-polityka-spoleczna/press_release/konferencja-kromka-chleba-od-serca-podsumowanie/

 

 • -

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 


 

 

PODPROGRAM 2016 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Torunia,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 707 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 35,19913  ton żywności;
  • 6030 paczek żywnościowych;
  • 0  posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 57 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  19 uczestników
 • Kulinarne - 1 spotkanie dla 19 uczestników
 • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego – 1 spotkanie dla 19 uczestników

 


 

 

INFORMACJA

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od września 2017r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca lipca 2017r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny z miesiąca lipca 2017r. itd.) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w sierpniu.

 


 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

           

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2017r. trwał będzie w okresie od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r. Osoby i rodziny korzystające z pomocy żywnościowej będą brały udział w działaniach w ramach środków towarzyszących  przeprowadzanych w Gminie Zbójno o których poinformujemy w późniejszych terminach.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie.

Więcej szczegółów o programie znajduje się poniżej.

 


 

6th FEAD Network Meeting in Brussels

 

6th FEAD Network Meeting in Brussels

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived), który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.


PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


W dniu 19 czerwca 2017 r. w Brukseli na zlecenie Komisji Europejskiej odbyło się szóste z kolei spotkanie dotyczące wdrażania i dalszej perspektywy Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) p.t. „Whole person approach”. Tematem przewodnim spotkania było głębsze poznanie koncepcji polegającej na całościowym podejściu do osób potrzebujących pomocy poprzez prace socjalną i przy zaangażowaniu działań wspierających w ramach Funduszu. W spotkaniu wzięło udział 89 delegatów z 24 krajów Unii Europejskiej.


Spotkanie zapoczątkował Loris Di Pietrantonio, który jest dyrektorem jednostki organizacyjnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego przy Komisji Europejskiej. Kolejno odbył się panel dyskusyjny z udziałem doktora nauk społecznych Marcus’a Herz’a z Uniwersytetu w Malmo (Szwecja), dyrektora Europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami bezdomnymi i wykluczeniem mieszkaniowym Frederik’a Spinnewijn’a (Belgia) oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie Michała Krupka. Panel miał za zadanie przedstawić delegatom trzy punkty widzenia na temat przewodni spotkania. Następnym elementem spotkania było przedstawienie 6 dobrych praktyk przy wdrażaniu FEAD przez przedstawicieli różnych instytucji i organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej: Bułgaria „Łączenie dystrybucji żywności z doradztwem i dostarczaniem informacji”, Węgry „Działania towarzyszące skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem od alkoholu i narkotyków”, Słowenia „Wsparcie włączenia społecznego odbiorców pomocy materialnej i ludzi w potrzebie”, Słowacja „Łączenie końcowych odbiorców FEAD z pracownikiem socjalnym”, Szwecja „Digniti Omnia: holistyczne podejście do potrzeb mobilnych mieszkańców Unii Europejskiej” i Francja „Zapenianie pomocy przez specjalistyczne centra i usługi wsparcia”. Dobre praktyki były przedstawiane w formie małych grup dyskusyjnych, które miały za zadnie poszukania kluczowych rozwiązań i połączeń dla tematu przewodniego. Spotkanie kończył panel zamykający, w którym trzech przedstawicie panelu dyskusyjnego Marcus Herz, Frederik Spinnewijn i Michał Krupka podsumowywali wyniki przedstawionych prezentacji, własne odczucia oraz spostrzeżenia na przyszłość przy wdrażaniu FEAD w dalszej perspektywie.  


Kluczowe spostrzeżenia i refleksje podsumowujące spotkanie to:
- budowa komplementarnego systemu wsparcia za pomocą uzupełniania się  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF),
- rozszerzenie zasięgu prac w ramach FEAD jest kluczowe i pomaga zidentyfikować nowe grupy beneficjentów i ich potrzeby,
- umożliwić tworzenie się przestrzeni dla ekspresji i dzielenia się raportami i pracą z innymi serwisami pomocowymi w niesieniu pomocy i skutecznych rozwiązań,
- wzmocnienie beneficjentów może prowadzić do ich udziału w pomaganiu (wolontariat) oczywiście nie zapominając o integracji tych działań z rynkiem pracy ( czyli od pomocy innym do integracji i aktywnego włączenia społecznego),
- aktywne włączenie beneficjentów w każdy etap pomagania samemu sobie.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Blok warsztatów w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa


 

 • -

 

 

Nowe wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Wprowadzono zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. 
Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. 

Jednocześnie informujemy iż, nie został zwiększony tonaż przydzielonej na ten program żywności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 


 

Świąteczna Zbiórka Żywności

 

Świąteczna Zbiórka Żywności

 

Już po raz 20 Banki Żywności organizują Świąteczną Zbiórkę Żywności. W tym roku akcja będzie też prowadzona w Internecie pod adresem www.charytatywni.allegro.pl , potrwa od 25 listopada do 31 grudnia.

Banki Żywności i ich całoroczną działalność można wesprzeć również wysyłając charytatywny SMS o treści POMAGAM na numer 73265 koszt 3 zł + VAT.

Wszelkie szczegóły na temat Banków Żywności oraz Świątecznej Zbiorki Żywności czekają na stronie www.bankizywnosci.pl

 

 • -

 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Gmina Zbójno przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program trwa od sierpnia 2016 do maja 2017. Celem operacji w ramach Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. O działaniach towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno poinformujemy w późniejszych terminach. Więcej szczegółów o programie znajduję się poniżej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 

 • -

 


 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone