UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

  • -

 

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno

 

Cel projektu: Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie poprzez montaż 31 instalacji fotowoltaicznych i 1 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Zbójno

Zgodnie z umową nr WP-II-B.433.3.36.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji  Projekty pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  Gminie Zbójno” nr RPKP.03.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 1 020 576,32 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 874 078,31 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 437 039,15 zł, co stanowi nie mniej niż 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

 


 

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Noce i Dnie