UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Łukasza, Kai
Dzisiaj jest: 22.04.2024

Ważne aktualności

Treść strony

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Zbójno


 

 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego w Zbójnie


 

 

Składy Zarządów Jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno


 

 

Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zbójnie

 


 

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

 

Gminę Zbójno zamieszkuje 4548 mieszkańców. Ochronę przeciwpożarową zabezpiecza 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 typu „S” i 4 typu „M”. Dwie jednostki OSP Działyń i OSP Zbójno zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wszystkie jednostki OSP w swoich szeregach skupiają 166 członków zwyczajnych, w tym 165 mężczyzn, 1 kobieta i 8 członków wspierających. 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze / 1 drużyna dziewcząt i 2 drużyny chłopców/ skupiające 30 członków.

 


 

 

Protokóły z przeglądów operacyjno-technicznych


 

        

Analiza stanu sprzętu przeciwpożarowego będącego w dyspozycji jednostek OSP

Gminy Zbójno na dzień 16 grudnia 2016 r.


 

 

Dane  techniczne  wybranego  sprzetu ppożarowego będacego na wyposażeniu 

OSP Gminy Zbójno na dzień  16.12.2016 r.


 

 

INFORMACJE

 


Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2020 roku

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2020 roku

Lp.

Jednostka OSP

Lokalizacja

Data zebrania

Godzina zebrania

1.

OSP Działyń

Świetlica OSP

22.02.2020 r.

16:00

2.

OSP Klonowo

Świetlica OSP

15.03.2020 r.

14:00

3.

OSP Ruże

Świetlica OSP

14.03.2020 r.

17:00

4.

OSP Rembiocha

Świetlica OSP

23.02.2020 r.

15:00

5.

OSP Sitno

Świetlica OSP

29.02.2020 r.

16:00

7.

OSP Zbójno

SP Zbójno

07.03.2020 r.

17:00

Zawody sportowo-pożarnicze Zbójno – 30.05.2020 r.


 

Uwaga strażacy ochotnicy!

 

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności.

Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody.

Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

 


Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Radominie został przekazany sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pochodzący z projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przyznany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym etapie tj. dnia 17 czerwca br. w Osieku sprzęt otrzymała jednostka z Działynia i była to motopompa pływająca POSEJDON i radiotelefon nasobny oraz jednostka ze Zbójna która również otrzymała motopompę pływającą. W obecnym drugim etapie ubranie specjalne otrzymała jednostka OSP Działyń i Ruże, natomiast Zbójno otrzymało pompę zanurzeniową. Sprzęt jaki otrzymały jednostki zapewni poziom bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 11 maja 2019 r. na wniosek Zarządu Zbójeńskiej OSP, zostało zwołne walne zebranie członków Zbójeńskiej OSP, w sprawie postawienia jednoski ZbójeńskiejOSP w stan likwidacji i jej rozwiązania. Podjętą uchwałą nr 1/2019 z dnia 11 maja 2019 r. przez walne zebranie członków Zbójeńskiej OSP w Zbójnie, wyznaczono proces likwidacji do dnia 31 grudnia 2019 r.

 


 

Sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Osieku został przekazany sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz zawartym porozumieniem między Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego. Sprzęt jaki otrzymała jednostka z Działynia to motopompa pływająca POSEJDON i radiotelefon nasobny , oraz OSP Zbójno motopompę pływającą.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

W dniu 1 czerwca 2019 roku przy Zespole Szkół w Zbójnie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Działynia, Ruża, Rembiochy, Sitna i Zbójna oraz drużyna młodzieżowa dziewcząt z OSP Działyń, a także chłopców i dziewcząt seniorek z OSP Zbójno.

Po trudnych w zmaganiach sportowych, komisja sędziowska wyłoniła zwycięzców w grupie seniorów:

I miejsce OSP Działyń

II miejsce OSP Ruże

III miejsce OSP Zbójno

I miejsce w grupie dziewcząt seniorek zajęła OSP Zbójno

W grupie młodzieżowej dziewcząt I miejsce - OSP Działyń

W grupie młodzieżowej chłopców I miejsce - OSP Zbójno

Po zakończonych konkurencjach wszystkie jednostki walczyły o Puchar Wójta Gminy Zbójno. Najlepszą okazała się jednostka OSP Działyń.

Za długoletnią służbę na stanowisku kierowcy w OSP Działyń i OSP Ruże z rąk Wójta Gminy Zbójno Katarzyny Kukielskiej otrzymali podziękowanie dh Kazimierz Dąbrowski oraz dh Kazimierz Kierowski.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i sportową zabawę.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • -

 

Termin corocznych przeglądów stanu utrzymania , konserwacji i eksploatacji pojazdów samochodowych , sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia i orgaznizacji zaplecza technicznego w jednostach OSP typu "S" oraz "M" na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Gmina Zbójno: 14 listopada 2018 r.

 • godz. 9:00 - OSP Sitno
 • godz. 9:45 - OSP Działyń
 • godz. 11:15 - OSP Rembiocha
 • godz. 11:45 - OSP Klonowo
 • godz. 12:15 - OSP Zbójno
 • godz. 13:45 - OSP ZBÓJEŃSKA OSP
 • godz. 14:15 - OSP Ruże

 

Nadanie Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu

 

Nadanie Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu

 

W dniu 15 września 2018 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu. Ceremonie poprzedziła Msza Święta odprawiona przez ks. Henryka Zagórowicza. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie oraz wprowadzenie nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców oraz sponsorów. Strażacy z Ruża gościli przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno i PSP z Golubia-Dobrzynia, a także OSP Giżynek, OSP Płonne i OSP Dulsk. Oprócz lokalnej społeczności oraz sponsorów w obchodach brali udział Poseł na Sejm Zbigniew Sosnowski, Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu st. kpt. Witold Juszczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Dariusz Mężykowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Żółtewicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, Zarząd Powiatu golubsko-dobrzyńskiego reprezentował Pan Jacek Foksiński. Podczas uroczystości odznaczenia otrzymali druhowie pełniący służbę w szeregach OSP Ruże oraz seniorzy OSP Ruże zasłużeni dla jednostki OSP. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z Szkoły Podstawowej w Rużu. Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska przekazała jednostkom OSP Ruże, Działyń i Zbójno sprzęt ratownictwa medycznego pozyskany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości o wartości 59 140,00 zł

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

OSP w Zbójnie w dniu 16 czerwca 2018 r. obchodziła 100-lecie swej działalności. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. Henryka Zagórowicza. Podczas uroczystości nastąpiło pożegnanie starego sztandaru i zarazem poświęcenie oraz wprowadzenie nowego, ufundowanego przez mieszkańców oraz sponsorów. Strażacy ze Zbójna gościli przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno i całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a także OSP Giżynek z powiatu rypińskiego. Oprócz lokalnej społeczności oraz sponsorów w obchodach brali udział Wicewojewoda Pan Józef Ramlau, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Dariusz Mężykowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Żółtewicz, Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska. Zarząd Powiatu golubsko-dobrzyńskiego reprezentował Pan Jacek Foksiński. Podczas uroczystości za długoletnią służbę w szeregach OSP Zbójno uhonorowani zostali druhowie na wniosek zarządu OSP Zbójno. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z ZS Zbójno. Straż w Zbójnie założona została w 1918 roku jako organizacja do walki z pożarami. W późniejszym czasie została przemianowana jako Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie w 1968 roku został nadany sztandar. Decyzją nr 46/15/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dniem 5 kwietnia 1995 roku jednostkę OSP w Zbójnie włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie jednostka posiada nowy sprzęt, samochód bojowy „Mercedes” i nową strażnicę. Przy jednostce działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze co stanowi dobrą wróżbę na przyszłość.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 

Prestiżowa statuetka
i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników
w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

 

 

 • -
 • -

 

 

Wojewódzki Turniej Piłki Halowej  Zaproszenie na VIII

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. Kujawsko – Pomorskiego        

                    MŁODY STRAŻAK CUP – BRODNICA  2018      

               


 

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 

Ruszył ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. 

            W ramach ogłoszonego konkursu można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Wnioski mogą składać wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu, które zbiorą zapotrzebowania od OSP na swoim terenie. Następnie gmina zakupuje sprzęt z przeznaczeniem dla OSP ze swojego terenu. Wkład własny wynosi 1% wartości sprzętu. Gmina Zbójno po zebraniu informacji z poszczególnych OSP będzie składać wniosek o przyznanie środków z programu od 21 maja 2018 r.

 


 

 

PROJEKT

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


 

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2018 roku

 

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2017 roku

 


 

 

Wydatki z budżetu Gminy na OSP za 2016 rok.


 

 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

W dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.


 

 

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

 


 

Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Zbójnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Tematem spotkania będzie:

 1. Ustalenie terminu zawodów sportowo-pożarniczych.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zakupu sprzętu dla jednostek OSP
 3. Sprawy ogólne.

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 13 maja 2017 r. na wniosek Zarządu OSP w Wielgiem, zostało zwołne walne zebranie członków OSP, w sprawie postawienia jednoski OSP w stan likwidacji i jej rozwiązania. Podjętą uchwałą nr 1/2017 z dnia 13 maja 2017 r. podjętą przez walne zebranie członków OSP w Wielgiem wyznaczono proces likwidacji do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 


 

 

WYDARZENIA W OSP

 

 


 

Roczne spotkanie podsumowujące działania komendy

 

Roczne spotkanie podsumowujące działania komendy

 

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Straży Pożarnej na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego w 2017 roku.

      W naradzie uczestniczyli: nadbryg. Janusz Halak -  Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Andrzej Okruciński –Starosta Golubsko-Dobrzyński, Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin, Ilona Rybicka -  Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pom., insp. Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy Policji,  druh Dariusz Mężykowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

     

Ponadto w spotkaniu wzięli udział: osoby prowadzące sprawy p.poż w gminach, Wiceprezesi Zarządów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni, Naczelnicy i Prezesi jednostek OSP, Stanisław Szyjkowski –Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów przy KP PSP Golub – Dobrzyń, Rafał Falkowski - Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Mistrzowie Kominiarscy,  przedstawiciele prasy lokalnej oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni  tutejszej komendy.

     Naradę otworzył bryg. Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy PSP w Golubiu - Dobrzyniu, który powitał zaproszonych gości, przedstawił rodzaje szkoleń w których uczestniczyli funkcjonariusze PSP, realizowane kampanie społeczne, zmiany w finansowaniu OSP oraz podsumował miniony rok.  Podziękował samorządowcom, instytucjom  i członkom jednostek OSP za dotychczasową dobrą współpracę, współdziałanie podczas prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, organizowanych ćwiczeń oraz wsparcie finansowe na zakup sprzętu.

      Ponadto funkcjonariusze tutejszej komendy przedstawili sprawozdania z działań ratowniczo – gaśniczych oraz czynności operacyjnych, analizy czynności kontrolno – rozpoznawczych, a także działalności służby kwatermistrzowsko – technicznej. Również podczas narady w ramach przypomnienia kpt. Zenon Szwaracki wraz z funkcjonariuszami zaprezentował poprawne wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

      W części podsumowującej naradę nadbryg.  Janusz Halak  - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podsumował dotychczasową działalność struktur Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz wysoko ocenił działania  tutejszej komendy. Komendant Wojewódzki PSP podziękował także funkcjonariuszom PSP, członkom OSP oraz samorządowcom za wspólne działania i zaangażowanie.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

I Strażacki Bieg Przełajowy - PŁONNE 2017

 

I Strażacki Bieg Przełajowy - PŁONNE 2017

 

W dniu 23 września 2017 roku w miejscowości Płonne gm. Radomin odbył się I Bieg Strażacki Płonne 2017

Organizatorem biegu była Ochotnicza Straż Pożarna Płonne

Uczestnikiem spotkania z Gminy Zbójno była Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnie, która zajęła I miejsce.

Dystans dla biegaczy wynosił:

a/  dziewczynki do lat 16 : 800m

b/ chłopcy do lat 16 : 1000m

c/ kobiety powyżej lat 16 : 3000m

d/ mężczyźni powyżej lat 16 : 5000m

Wyniki przedstawiają poniższe zestawienia

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych

 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych

 

W dniu 18 lipca 2017 roku w Leśnictwie Paliwodzizna odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład Kampanii Gaśniczej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z terenu Gminy Zbójno uczestniczyły jednostki OSP Działyń i Zbójno. W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządów powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Gminę Zbójno reprezentowała Pani Wójt Katarzyna Kukielska.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

W dniu 17.06.2017 roku w Zbójnie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły  jednostki OSP Działyń, Ruże, Rembiocha, Zbójno, oraz drużyny młodzieżowe dziewcząt OSP Zbójno i chłopców OSP Działyń i Zbójno.

Według wyników ogłoszonych przez przewodniczącego komisji zawodów w grupie seniorów klasyfikacja przedstawiła się następująco:

OSP Działyń               I miejsce

OSP Ruże                   II miejsce

OSP Zbójno              III miejsce 

OSP Rembiocha      IV miejsce

W grupie juniorów najlepszą drużyną okazała się młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z OSP Zbójno. W grupie chłopców wygrała młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Działyń wyprzedzając OSP Zbójno. Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno trafił w ręce  OSP Rembiocha, a Puchar Wójta Gminy Zbójno przypadł dla OSP Działyń.

Nagrody uczestnikom zawodów wręczyli Sekretarz Gminy Jacek Foksiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Zbójnie Andrzej Zółtewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pankiewicz

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

W dniu 11 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Na uroczystość przybyli znamienici goście:

 • nadbryg. Janusz Halak - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 • druh Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego,
 • druh Dariusz Mężykowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • Franciszek Gutowski - Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński,
 • Mariusz Piątkowski - Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,
 • Danuta Malecka - Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,
 • Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno,
 • Marek Ryłowicz - Wójt Gminy Golub-Dobrzyń,
 • Piotr Wolski - Wójt Gminy Radomin,
 • Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin,
 • insp. Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy Policji,
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,
 • przedstawiciele jednostek organizacyjnych i służb z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego,
 • Prezesi Zarządów Miejsko - Gminnych i Gminnych ZOSP RP,
 • Komendanci Gminni ZOSP RP,
 • czcigodni Księża,
 • przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Ćwiczenia strażackie w Osadzie Karbówko

 

Ćwiczenia z udziałem Kompanii Gaśniczej Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz podmiotów współdziałających odbyły się w Osadzie Karbówko.

 

W dniu 8 maja 2017 r. na terenie Osady Karbówko miały miejsce ćwiczenia zgrywające jednostek ratowniczo-gaśniczych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Tematem przewodnim ćwiczeń zgrywających było przeprowadzenie działań związanych z pożarem obiektów hotelarsko - konferencyjnych oraz ocena stanu przygotowania do realizacji zadań mających na celu minimalizację strat i likwidację skutków zdarzenia. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie mobilności i i realizacji zadań przez jednostki OSP, doskonalenie współpracy pomiędzy PSP i OSP, a także doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych. Ponadto celem było poznanie charakterystyki obiektu,występujących w nim niebezpieczeństw oraz sposobu prowadzenia działań ratowniczych.

W ćwiczeniach wzięły udział także jednostki z Gminy Zbójno: OSP Zbójno, OSP Działyń, . Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli: Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Pogotowie Ratunkowe.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zbójnie. Głównym tematem posiedzenia było ustalenie terminu zorganizowania zawodów sportowo pożarniczych. Odbędą się one w Zbójnie w dniu 11 czerwca 2017 roku. Na zakończenie Wójt Gminy P. Katarzyna Kukielska na ręce Prezesa Oddziału Zarządu Gminnego Pana Andrzeja Żółtewicza złożyła z okazji święta strażaków przypadającego na dzień 4 maja życzenia, gratulacje i podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • -

 

 

Szkolenie "Ratownictwo techniczne dla strażaków ratowników OSP"

 


 

 

Akcja profilaktyczno-edukacyja Straży Pożarnej

 

Ponad 250 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie uczestniczyło w akcji profilaktyczno-edukacyjnej informującej o zagrożeniach związanych z zatruciem tlenkiem węgla. To już kolejna szkoła, do której zawitali golubsko-dobrzyńscy strażacy. Celem kampanii jest uświadomienie uczniom jaki niebezpieczny jest czad oraz pokazanie jak można zapobiegać zatruciom, jak ratować zaczadzonego. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi nie zabrakło porad jak je bezpiecznie spędzić . Zwieńczeniem  spotkania był pokaz sprzętu strażackiego do ratowania poszkodowanych na lodzie/wodzie.

 

 • -
 • -

 

Narada roczna w PSP w Golubiu-Dobrzyniu

 

Narada roczna w PSP w Golubiu-Dobrzyniu

 

W dniu 31 stycznia 2017  r. w Komendzie PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu w 2016 roku. W naradziej udział wzięła Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska oraz przedstaawiciele z jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno , a także pracownicy Gminy Zbójno zajmujący się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Bryg. Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy PSP w Golubiu - Dobrzyniu, powitał zaproszonych gości, przedstawił problematykę zadań realizowanych przez golubsko-dobrzyńskich strażaków w 2016 roku, podsumował miniony rok. Podziękował samorządowcom, instytucjom  i członkom jednostek OSP za dotychczasową dobrą współpracę, współdziałanie podczas prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, organizowanych ćwiczeń oraz wsparcie finansowe na zakup sprzętu.

Zaproszeni goście również mieli okazję wyrazić swoją opinię o działalności Komendy oraz jednostek OSP w powiecie. Miłym akcentem wszystkich wypowiedzi była wysoka ocena pracy golubsko-dobrzyńskich strażaków.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

Zakończono remont strażnicy w Zbójnie

 

Zakończono remont strażnicy w Zbójnie

 

Dobiegły końca prace wykończeniowe strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie. Wykończono  całkowicie łazienkę i pomieszczenie socjalne. Strażacy mają do dyspozycji oprócz łazienki i pomieszczenia socjalnego także garaż na dwa samochody strażackie. Budynek ten jest już używany przez OSP.

 

 • -
 • -
 • -

 

Samochód dla OSP Klonowo

 

Samochód dla OSP Klonowo

 

W dniu 15 grudnia 2016 r. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku , został przekazany samochód marki Lublin dla jednostki OSP w Klonowie. W przekazaniu samochodu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Prezes OSP w Klonowie Roman Gabrychowicz oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zbójno.

 

 • -
 • -

 

Nieruchomość w centrum Zbójna doczekała się właściciela

 

Nieruchomość w centrum Zbójna doczekała się właściciela

 

Zaniedbany i od lat nieremontowany budynek świetlicy w Zbójnie dzięki staraniom władz gminy na podstawie postanowienia o zasiedzeniu  z dnia 30. listopada 2016 r. stał się własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie. Wniosek o zasiedzenie tej nieruchomości został złożony do sądu w dniu 25. czerwca 2016. Do chwili obecnej nie miał on właściciela, nie miał też urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Nieruchomość ta była użytkowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbójnie co najmniej od lat 30. XX wieku. W czasie trwania biegu zasiedzenia  Ochotnicza Straż Pożarna samodzielnie dysponowała przedmiotową nieruchomością, prowadziła modernizacje i zawierała umowę dzierżawy jej pomieszczeń.

Uregulowanie statusu prawnego tej nieruchomości pozwoli Gminie Zbójno na jej nabycie i zgodne z prawem jej wyremontowanie w przyszłości. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa Zbójno usłyszeli deklaracje władz gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednego z mieszkańców o woli objęcia jej w posiadanie przez gminę i spłacie zobowiązań ciążących na OSP wobec jednego z mieszkańców gminy dokonanych na podstawie rynkowej wyceny tego budynku przez biegłego rzeczoznawcę.

Dzięki tym staraniom, w centrum Zbójna w przyszłości powstanie obiekt użyteczności publicznej, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest to niewątpliwy sukces, gdyż przez szereg lat nie potrafiono trafnie rozwiązać problemu uregulowania kwestii prawnej tego budynku.

 

 • -

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu

 

Obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu

 

OSP Działyń w dniu 17 września br. obchodziła 100-lecie swej działalności. Obchody poprzedziła msza święta odprawio na przez ks. Tomasza Muraszewskiego. Podczas uroczystości nastąpiło pożegnanie starego sztandaru i zarazem poświęcenie oraz wprowadzenie nowego, ufundowanego przez mieszkańców wsi Działyń. Strażacy z Działynia gościli przedstawicieli jednostek OSP z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W obchodach brali udział Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, który odczytał akt nadania sztandaru, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Komendant PSP w Golubiu-Dobrzyniu Paweł Warlikowski oraz wielu zaproszonych gości. Podczas uroczystości za długoletnią służbę w szeregach OSP Działyń uhonorowani zostali druhowie: Stanisław Buler, Henryk Jasiński, Mieczysław Cyl, Andrzej Danes, Wacław Dołęgowski oraz Jerzy Mierzwicki. Obchody uświetniły występy orkiestry dętej oraz dzieci z ZS Działyń. Podczas uroczystości został wręczony prezent w postaci belki sygnalizacyjnej z ramienia urzędu gminy. Sponsorem i organizatorem obchodów powstania straży był Urząd Gminy Zbójno przy wsparciu OSP Działyń.

       Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu założona została w 1915 roku. Pierwotnie nazwana jako Polska Organizacja Wojskowa. W późniejszym czasie została przemianowana jako Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami straży w Działyniu byli Kończalski Wacław, Walczewski Wacław, Michalski Kalikst, Jasiński Antoni, Boniecki Władysław.

       Pierwszym prezesem, który kierował tą jednostką był jej założyciel Wacław Kończalski, a naczelnikiem Antoni Jasiński. Jednostka miała za zadanie likwidowanie pożarów na terenie Działynia, Mazowsza i Świętosławia.

W 1923 roku strażacy pobudowali remizę drewnianą, bardzo solidnie i fachowo wykonaną, przeznaczoną na przechowywanie sprzętu i prowadzenie działalności kulturalnej.
Część pieniędzy zebrało społeczeństwo Działynia, a na resztę budowy zaciągnięto pożyczkę w banku, ostatnią ratę zapłacono po wojnie w 1946 r. 

Jednostka straży pożarnej w okresie okupacji została rozwiązana, tak jak inne organizacje, a niektórzy jej członkowie zostali wywiezieni na prace przymusowe i do obozów.

Po wyzwoleniu w roku 1945 znaleźli się starzy działacze straży, którzy jesienią zorganizowali pierwsze zebranie pod przewodnictwem Leona Kropkowskiego i Kaliksta Michalskiego. Nakreślili cel i zadania w rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej.
Sprzęt jaki został ocalony po wojnie, to jedna przenośna sikawka i kilka bosaków.
W 1946 roku, z własnych składek i ofiarności członków zakupiono samochód marki "DOCZKA", motopompę i węże.

Jednostka OSP w Działyniu pod przewodnictwem prezesa Antoniego Zielińskiego i członków zarządu zawsze była jedną z czołowych jednostek naszego powiatu.
W maju 1965 r. jednostka w Działyniu z okazji 50-lecia i zasługi dla pożarnictwa otrzymała sztandar nadany przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP Kazimierza Boronia. W roku 1976 Zarząd OSP w Działyniu z Prezesem Antonim Zielińskim zdecydował się na budowę nowej remizy. Budowę częściowo sfinansowano ze środków własnych OSP z dużym wkładem strażaków w pracach przy rozbiórce starej remizy i budowie nowej. Budowa dofinansowana została również przez Urząd Gminy w Zbójnie i Komendę Rejonową Straż Pożarnej w Rypinie. Do użytku remizę oddano we wrześniu 1978 r. 

Obecnie Straż dzierżawi część pomieszczeń Bankowi Spółdzielczemu w Piotrkowie Kujawskim, co jest bardzo pożyteczne dla środowiska Działynia i przyległych miejscowości. Część pomieszczeń budynku przeznaczone jest również dla Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia o nazwie „Kobiety na rzecz Działynia”. W obecnej sytuacji ekonomicznej Straż nie jest w stanie samodzielnie utrzymać całego obiektu, który jest jej własnością. Urząd Gminy w Zbójnie finansuje utrzymanie gotowości bojowej oraz wspiera wykonywanie remontów bieżących strażnicy. Jednostka obecnie liczy 54 członków, posiada samochód bojowy GBA-2,5/8 na podwoziu Star 244. Poprzez zakupy nowego sprzętu gaśniczego i ochrony osobistej, a także szkolenia, systematycznie podnoszony jest poziom wartości bojowej jednostki. Przy jednostce działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, co stanowi dobrą wróżbę na przyszłość.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Ludziom na ratunek

 

LUDZIOM NA RATUNEK

 

        W dniu 22 września przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrczu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu przeciwpożarowego dla kilkudziesięciu jednostek OSP z regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Ludziom na ratunek" przekazano m.in.: agregaty prądotwórcze, sanie ratownictwa lodowego, wentylatory oddymiające. 
          Podczas przekazywania wyposażenia, obecni byli przedstawiciele samorządów z regionu.
Na uroczystościach, oprócz strażaków z OSP Zbójno i OSP Działyń i ościennych gmin, pojawili się: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala wraz z zaproszonymi starostami powiatów oraz wójtami gmin.

Jednostka OSP Zbójno i OSP Działyń otrzymały wentylatory oddymiajace. Nasza Gmina przekazała środki finansowe na zakup tych wentylatorów w wysokości 20 % ich wartości.

 

 

 • -
 • -

Dzień Strażaka - 12 maja 2016 r.

W dniu 12 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystości zaszczycili swoją obecnością znamienici goście:

 • Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy,
 • Pan st. bryg. Janusz Halak - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 • Pan Andrzej Okruciński - Starosta golubsko-dobrzyński,
 • Pan Piotr Kwiatkowski - Radny Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Pan Piotr Tomaszewski - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Pan Jerzy Cieszyński - Wójt Gminy Ciechocin,
 • Pan Mariusz Piątkowski - Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń,
 • Pani Ilona Rybicka - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie,
 • Pan Marek Ryłowicz - Wójt Gminy Golub-Dobrzyń,
 • Pani Ewa Drawert - Sekretarz Gminy Radomin,
 • Pan Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń,
 • Pan Jacek Foksiński - Sekretarz Gminy Zbójno,
 • czcigodni Księża: Ks. Mariusz Stasiak - Wojewódzki Kapelan Strażaków, Ksiądz Andrzej Zblewski - Proboszcz Parafii Golub, Ksiądz Jarosław Kulesza - Proboszcz Parafii Dobrzyń,
 • oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej. Zaproszeni goście w osobach Pana Wojewody, Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przedstawiciele samorządów podziękowali strażakom za ich ofiarną służbę i życzyli dalszych sukcesów. Podczas tej uroczystości Prokurent firmy Plastica sp. z o. o. Pan Roman Grzymowicz przekazał Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu środki finansowe w kwocie 60.000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone