UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony


  • zadalna baner

 

Zdalna szkoła+

 

„Zdalna szkoła+” to kolejny po „Zdalnej szkole” program, w ramach którego można było otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu – komputerów i laptopów – ale i oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu, potrzebnych do zdalnych lekcji.

Tym razem mogliśmy wnioskować o kwotę 55. tysięcy złotych. Złożenie wniosku było gwarancją otrzymania dofinansowania.

Po podpisaniu umowy otrzymaliśmy wsparcie i zgodnie z założeniami programu zakupiono komputery (17 zestawów), które przekazane zostały m. in. dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+.

Nabór wniosków ruszył 15 maja 2020 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 


  • zadalna baner

 

Projekt „Zdalna szkoła” - Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

 

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Zbójno pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który umożliwił uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone były w systemie kształcenia zdalnego, dzięki któremu kontynuowana była realizacja podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Zbójno złożyła wnioski o powierzenie grantu, dzięki czemu w projekcie „Zdalna szkoła” otrzymaliśmy 60.000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiono 29 laptopów, które trafiły do wszystkich szkół, dla których gmina Zbójno jest organem prowadzącym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 


Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone