UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony

Działy

Stanowiska pracy

Liczba etatów

Kierownictwo urzędu

Wójt

    (Katarzyna Kukielska)

1

Zastępca Wójta

(Artur Dymek)

1/8

Sekretarz Gminy

 (Tomasz Smoliński)

1

Skarbnik Gminy

(Małgorzata Szewczykowska)

1

 

Wydział Finansowy

Kierownik wydziału

 (Małgorzata Szewczykowska)

-----1

Stanowisko ds. obsługi płacowej szkół i urzędu oraz księgowości budżetowej

(Katarzyna Buczkowska)

 

1

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(Teresa Zajączkowska)

1

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

(Sylwia Jasińska)

1

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat

(Milena Żbikowska)

1

Stanowisko ds. rozrachunków i podatku Vat

(Agnieszka Makowska)

1

Stanowisko ds. dochodów budżetowych

(Natalia Koźmińska)

1

Stanowisko ds. wydatków budżetowych

(Mirosława Wojciechowska)

1

Stanowisko ds. księgowości szkół

(Kinga Blumkowska)

1/2

Wydział Zarządzania Infrastrukturą

Kierownik wydziału

 (Radosław Stachowskii)

1

Stanowisko ds. konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej     

                                      (Jarosław Zieliński)                                                                               (Dariusz Szarkowski)                                    (Tomasz Maćkowski)

3

Stanowisko ds. konserwacji dróg  

                           (Tomasz Wiśniewski)                                                                         (Mariusz Tucholski)                                                                   

2

Stanowisko ds. gospodarcz

                                       (Sławomir Okruciński)                                                                                      (Piotr Kociński)                                                                                        (Przemysław Lewin)                                            (Mirosław Maćkiewicz)

4

Stanowisko ds. technicznej obsługi urzędu oraz pielęgnacji terenów zielonych 

  (Wojciech Ciepliński)

1

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca kierownika USC

(Artur Dymek)

1/2

Archiwum Zakładowe

Archiwista

(Joanna Krzeszewska)

-----2

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

-----3

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

(Paula Klugiewicz)

-----4

Radca Prawny

Radca Prawny

(Krzysztof Cerankowski)

-----5

Samodzielne Stanowiska Pracy

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej  oraz ochrony przeciwpożarowej      

(Krzysztof Gołębiewski)

1

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi rady gminy oraz sportu

       (Artur Dymek)

1/2

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy  

(Anna Rzążewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. przygotowania inwestycji, gospodarki przestrzennej oraz promocji

     (Marzena Marcinkowska)

1

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami

     (Emilia Błędowska-Krajnik)

1

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i odpadami

  (Elżbieta Górzyńska)

1

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

  (Robert Witulski)

1

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych

(Kinga Blumkowska)

1/2

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu         

(Agata Iglewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. zaopatrzenia

(Ryszard Krzemiński)

1

 Samodzielne stanowisko ds. edukacji i kultury  

  (Joanna Krzeszewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. utrzymania czystości w urzędzie                                                                                                                      (Lidia Szarkowska)                                           (Barbara Kubacka)

11/2

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)                                                             

                                    (Marlena Sargalska)                                                                                 (Barbara Kubacka)                                      

1


 


1 Funkcję kierownika wydziału pełni skarbnik gminy.

2 Obowiązki archiwisty pełni osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisko ds. edukacji i kultury.                       

3 Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych pełni sekretarz gminy.

4 Funkcję inspektora ochrony danych pełni podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilno-prawnej.

5 Obsługę prawną zapewnia podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Działy urzędu

Działy

Stanowiska Pracy

Nr Telefonu

Nr Pokoju

Kierownictwo urzędu

Wójt - Katarzyna Kukielska

e-mail: wojt@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 33

11

Wydział Zarządzania Infrastrukturą

 

Kierownik Wydziału - Radosław Stachowski

e-mail: rolnictwo@zbojno.pl

 

+48 54 280 1921 wew. 34

18

Kierownictwo urzędu

Sekretarz Gminy - Tomasz Smoliński

e-mail: sekretarz@zbojno.pl

+48 54 280 1921  wew. 31

12

Kierownictwo urzędu

Skarbnik Gminy – Kierownik Wydziału Finansowego Małgorzata Szewczykowska

e-mail: skarbnik@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 38

15

Kierownictwo urzędu

Inspektor Krzysztof Gołębiewski

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej  oraz ochrony przeciwpożarowej

e-mail: ewidencja@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 36

14

Kierownictwo urzędu

Zastępca Wójta

Inspektor Artur Dymek

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi Rady Gminy oraz sportu

e-mail: usc@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 36

14

Wydział Finansowy

Inspektor Katarzyna Buczkowska

- stanowisko ds. obsługi płacowej szkół i urzędu oraz księgowości budżetowej

e-mail: placeug@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 43

17

Wydział Finansowy

Inspektor Agnieszka Makowska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: ksiegowosc@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 42

16

Wydział Finansowy

Inspektor Sylwia Jasińska

- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

e-mail: podatki@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 37

4

Wydział Finansowy

 Inspektor Milena Przywitowska

- stanowisko ds. poboru podatku i opłat

e-mail: windykacja@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 37

4

Wydział Finansowy

Inspektor – Teresa Zajączkowska

- stanowisko ds. obsługi kasowej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozliczeń i windykacji należności budżetowych

e-mail: kasa@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 40

7

Wydział Finansowy

Pomoc administracyjna - Mirosława Wojciechowska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: rozliczenia@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 42

16

Wydział Finansowy

Inspektor Natalia Koźmińska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: ksiegowosczbojno@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 42

16

Samodzielne stanowiska

Inspektor - Anna Rzążewska

- samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy

e-mail: fundusze@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 34

18

Samodzielne stanowiska

Inspektor - Marzena Marcinkowska

- samodzielne stanowisko ds. przygotowania iwestycji, gospodarki przestrzennej oraz promocji

e-mail: promocja@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 35

19

Samodzielne stanowiska

Starszy informatyk - Robert Witulski

- samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

e-mail: informatyk@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 41

8

Samodzielne stanowiska

Inspektor -  Elżbieta Górzyńska

- samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami

Inspektor - Emilia Błędowska-Krajnik

e-mail: turystyka@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 44

24

Samodzielne stanowiska

Inspektor - Joanna Krzeszewska

- samodzielne stanowisko ds. edukacji i kultury

e-mail: oswiataszkoly@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 43

 

17

Samodzielne stanowiska

Pomoc administracyjna - Agata Iglewska

- samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

e-mail: sekretariat@zbojno.pl

+48 54 280 1921

10

Samodzielne stanowiska

Inspektor - Kinga Blumkowska

- samodzielne stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych

e-mail: kadry@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 35

19

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca kierownika USC - Artur Dymek

e-mail: usc@zbojno.pl

+48 54 280 1923,

+48 54 280 1921 wew. 36

14

Archiwum Zakładowe

Archiwista - Joanna Krzeszewska

e-mail: kadry@zbojno.pl

+48 54 280 1921 wew. 43

17

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

e-mail: sekretarz@zbojno.pl

+48 54 280 1921  wew. 31

12

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Paula Klugiewicz

e-mail: iod@zbojno.pl

+48 54 280 1921

12

Samodzielne stanowiska

Zaopatrzeniowiec - Ryszard Krzemiński

- stanowisko ds. zaopatrzenia

+48 54 280 1921

18

Obsługa Prawna

Adwokat - Krzysztof Cerankowski

+48 54 280 1921

10

 

Ankieta

Czy chciałbyś płacić kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Zbójno
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 482

Banery

 • Województwo
 • powiat
 • Obory
 • facebook
 • Ukraina
 • Dowody
 • Dziennik Urzędowy K-P
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw
 • Cyfrowa Gmina
 • Grant PPGR
 • Drogi Powiatu
 • wirtualny spacer
 • infostrada
 • Konsultacje
 • Karta
 • mapa zagrożeń
 • Unia
 • śmieci
 • Czyste Powietrze
 • Opieka wytchnieniowa
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone