UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Krystyny, Sabiny
Dzisiaj jest: 05.12.2023

Ważne aktualności

Treść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 listopada 2023 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.

 


 • us

 • plakat(3)

Zastrzeżenie numeru PESEL

 

Zastrzeżenie numeru PESEL

 

Od 17 listopada 2023 będzie można zastrzec swój numer PESEL. To usługa, która pojawi się m.in. w aplikacji mObywatel. Dzięki niej nikt nie weźmie kredytu, ani nie kupi sprzętów na raty, bez waszej wiedzy i zgody.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

- zastrzeżenia numeru PESEL;

 

- cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL;

 

- ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL;

 

- sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne;

 

- podglądu historii zmian statusu.

 

W celu zastrzeżenia numeru PESEL wystarczy udać się do dowolnego urzędu lub wejść na stronę obywatel.gov.pl bądź skorzystać z aplikacji mObywatel.

 

 

 


 
 
Informacja Krajowej Administracji Skarbowej
 
 
Informacje dotyczące przedłużenia profilu zaufanego:
 
Twój profil zaufany wygasł?
Twój profil był ważny do 31 października i nie udało Ci się przedłużyć ważności na czas? Oznacza to, że Twój profil wygasł, ale nadal masz dostęp do swojego konta. W każdej chwili możesz zalogować się na nie i założyć nowy profil zaufany. Zrób to przez internet bez wychodzenia z domu. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. W czasie pandemii jego ważność była przedłużana automatycznie, ale od teraz trzeba to robić samodzielnie.
 
Więcej dowiesz się w aktualnościach profilu zaufanego.
Twój profil wygasł?
 
Zaloguj się na swoje konto i w zakładce Załóż nowy profil zaufany wybierz jedną z opcji:
Załóż profil zaufany przez bank lub innego dostawcę, np. urząd skarbowy
Załóż profil zaufany e-dowodem
Dzięki profilowi zaufanemu możesz logować się do usług publicznych i składać podpis zaufany.
 
Nie masz konta lub nie możesz się na nie zalogować?
Wejdź na stronę pz.gov.pl.
Użyj przycisku Zarejestruj się.
Wybierz jedną z dostępnych opcji.
Po potwierdzeniu profilu możesz już z niego korzystać.
 

 

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z licznymi zgłoszeniami PUK Lipno o nieprawidłowej segregacji odpadów Urząd Gminy Zbójno przypomina, że każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W przypadku stwierdzenia niewypełniania tego obowiązku, zostanie  wszczęte postępowanie, mające na celu wprowadzenie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Jednocześnie prosimy o oznaczenie pojemnika, poprzez opisanie go numerem nieruchomości. W sytuacji, w której nie będzie możliwe ustalenie właściciela pojemnika, odpowiedzialność za brak segregacji poniosą wszyscy mieszkańcy posesji.

 

 • info

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 października 2023 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej urzędu gminy w Zbójnie.

 

Kondolencje


 • Kondolencje

 • Koncert - CAL Działyń

Informacja Wójta Gminy Zbójno o organizacji w gminie Zbójno bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


 

Informacja Urzędu Skarbowego w Golubiu-DobrzyniuDzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą w wygodny sposób złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.
Organizacje mogą już korzystać z usługi „Rozliczenia", gdzie sprawdzą swoje salda i rozliczenia z urzędem skarbowym. Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Usługa jest dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i organizacji. Nowa funkcjonalność pozwala w łatwy sposób wypełnić i złożyć w formie elektronicznej wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

Specjalny kreator prowadzi użytkownika krok po kroku, wskazując pola obowiązkowe, dodanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz złożenie pisma i jego pobranie. Salda i rozliczenia na koncie organizacji. Dzięki tej usłudze podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym.

W pierwszej kolejności usługa została uruchomiona dla osób fizycznych. Od 27 września br. mogą z niej korzystać również organizacje. Na swoim koncie w e-US mogą sprawdzić salda i szczegóły rozliczeń w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Usługa prezentuje zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe, ich rozliczenie, dokonane wpłaty (z uwzględnieniem pobranych odsetek), zrealizowane zwroty, wpłaty, które ze względu na nieprawidłowy opis nie zostały zaksięgowane na właściwym koncie oraz inne szczegóły rozliczeń. Na koncie organizacji dostępne będą również informacje np. o wystawionym upomnieniu, tytule wykonawczym czy zalecanym kontakcie z urzędem skarbowym w sytuacji złożenia błędnie wypełnionego dokumentu.

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy - klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

 


Informacja o wdrożeniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym - Rozliczenia

 

Informacja o wdrożeniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym - Rozliczenia

 

18 września 2023 r. udostępniona została w e-Urzędzie Skarbowym usługa „Rozliczenia”, w której podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. Usługa daje dostęp do informacji na kontach osób fizycznych.

Dzięki usłudze „Rozliczenia” użytkownicy mogą na bieżąco śledzić i weryfikować poprawność swoich rozliczeń. Użytkownik w swoich rozliczeniach zobaczy m. in. zaksięgowane i rozliczone dokumenty wymiarowe, wpłaty, pobrane odsetki, wpłaty zaksięgowane na KDW podatnika oraz informacje o wystawionych upomnieniach, tytułach wykonawczych, błędnych deklaracjach.

Zakres prezentowanych danych

Dane o rozliczeniach pochodzą z dwóch systemów informatycznych źródłowych SSP i Poltax2b Plus. W e-Urzędzie Skarbowym widoczne są wszystkie transakcje nierozliczone bez ograniczeń czasowych, natomiast transakcje rozliczone (powiązane) prezentowane są od 1 stycznia 2021 r. i maksymalnie z okresu ostatnich 5 lat.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym.

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 

 


 • ks Zagórowicz

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2023 roku o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.

 


Uwaga wilki !!!

 
 
UWAGA WILKI
 
 
W związku z informacjami otrzymanymi od mieszkańców gminy oraz myśliwych o żerowaniu wilków i zjadaniu zwierząt hodowalnych przez wilki u gospodarzy na terenie sołectwa Podolina oraz w pobliżu domostw, prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności
Prosimy Państwa o czujność i zachowanie ostrożności poprzez zwiększenie opieki nad zwierzętami gospodarskimi. Powinny one pozostawać (szczególnie od zmierzchu do świtu) w budynkach gospodarskich.
Prosimy o zgłaszanie zagryzania przez wilki zwierząt gospodarskich do łowczego koła pana Karola Dąbrowskiego, nr tel. 600810710.
Kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać przy spotkaniu z tymi osobnikami:
• Spotkania z wilkami są niezwykle rzadkie, ponieważ wilki odczuwają przed ludźmi naturalny strach. Są to inteligentne i ciekawe zwierzęta, zdarza się, że wilki mogą przyglądać się ciągnikom rolniczym czy samochodom. Mogą też podczas bezpośredniego spotkania przyglądać się nam dłuższą chwilę i nie uciekać od razu, robią tak wszystkie dzikie zwierzęta.
• Jeśli jednak spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:
• Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.
• Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
• Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.
• Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.
• Najlepiej zawiadom o tym zdarzeniu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, właściwe nadleśnictwo lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Urząd Gminy.
Jednocześnie przypominam że wilk jest zwierzęciem objętym w Polsce ścisłą ochroną. Nie wolno go zabić. Za skłusowanie tego zwierzęcia grozi nam kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 
 • -
 • w2

 • Pink Watercolor Hand Painted Feminine Certificate

 

fjCuZOXhgAAAABJRU5ErkJggg==

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

 

Gmina Zbójno - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1)      wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2)      wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3)      wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4)      wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest adresowany do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W PROGRAMNIE.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta.

Osoby zainteresowane udziałem w Programu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: Zbójno 178A lub telefonicznie.

Osoba odpowiedzialna - starszy specjalista pracy socjalnej: Ewa Podczaska tel. 54 280 19 32 wew.6/ 532 253 354.

 

HJKKYwC3mYQAAAAASUVORK5CYII=Axk1cWeR7v07AAAAAElFTkSuQmCC

   

 


 

OBWIESZCZENIE

Wybory do Izb Rolniczych 2023 r.

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 25 sierpnia 2023 roku o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


Szacowanie strat spowodowanych zjawiskiem suszy

 

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, w związku z powołaniem Komisji do spraw szacowania szkód w uprawach spowodowanych przez suszę, wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Zbójno można składać w Urzędzie Gminy Zbójno – I piętro, pok. nr 24 do dnia 4 sierpnia 2023 r. do godz. 1400.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie  szkód powstałych w wyniku suszy, tak  jak to ma miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji   ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ ’’ (konieczne jest posiadanie przez posiadacza gospodarstwa rolnego profilu zaufanego).

Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również komisja, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy w terminie umożliwiającym szacowanie. JEST TO ROZWIĄZANIE OPCJONALNE - NIE KONIECZNOŚĆ.

 

UWAGA !!!

 

         Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem złożonym o dopłaty  w  ARiMR. Jeżeli rolnik nie będzie chciał, aby komisja gminna oszacowała szkody, składa wniosek w aplikacji i otrzymuje protokół.

SAMO OSZACOWANIE SZKÓD PRZEZ KOMISJĘ GMINNĄ, BEZ UPRZEDNIEGO ZGŁOSZENIA WNIOSKU W APLIKACJI, NIE POZWOLI NA WYGENEROWANIE PROTOKOŁÓW.

Prosimy  najpierw o  złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy  za  pośrednictwem  aplikacji „  ZGŁOŚ  SZKODĘ  ROLNICZĄ  ’’

Link do  aplikacji : https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę   w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru  plonu  głównego  danej  uprawy  albo  jej  likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw .

Osoba  do  kontaktu: Elżbieta Górzyńska 54 280 19 21

 


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Zbójno

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom gminy ZbójnoWójt Gminy Zbójno informuję, że zarządzeniem nr 57/2023 z dnia 20.07.23 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Zbójno.
Konsultacje będą prowadzone w formie:
1) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankiety elektronicznej zamieszczonej pod adresem: www.zbojno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej gminy Zbójno pod adresem: www.bip.zbojno.pl oraz na portalu społecznościowym gminy Zbójno; LINK DO ANKIETY - https://forms.gle/C5JyAQsvXRR5Xdcs6

2) składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretarz@zbojno.pl;

3) otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 10 sierpnia br. (czwartek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Zbójno, sala sesyjna nr 13.

Zapraszamy mieszkańców gminy Zbójno do udziału w konsultacjach !!

 


 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że w dniach od 24.07.23 r. do 28.07.23 r. Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności i dowodów osobistych będą nieczynne. W tym okresie nadal będzie można zgłosić zgon osoby, odebrać dowód osobisty oraz złożyć wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego i wniosek w sprawach związanych z działalnością gospodarczą można złożyć w dowolnym urzędzie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Informacja

 

      Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa (e-mail: laboratorium@networks.pl)

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 


Czy ktoś mógłby pomóc ?

 
Czy ktoś mógłby pomóc ?
 
 
2 dni temu do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w naszej gminie trafiło rodzeństwo 4 chłopców w wieku 11lat, 8 lat, 4 lat i 10 miesięcy.
Potrzebne na juz ubrania nowe lub używane w dobrym stanie na ten wiek i buty. Chłopcy nie mają nic. Rzeczy można przynosić do siedziby placówki w miejscowości Wielgie.
 

 • 17

 • bb (2)

Susza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 
 
Susza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
 
W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego informujemy o obowiązku złożenia przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, zgodnie z zasadą wprowadzoną w 2020 r. poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
 
Zgodnie z najnowszymi informacjami aplikacja ta zostanie ponownie uruchomiona około 20 lipca 2023 roku. Na obecnym etapie oczekujemy na rozpatrzenie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds. oceny strat spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Zbójno.
 
Należy podkreślić, że korzystanie z możliwości oszacowania strat przez komisję nie będzie obowiązkowe. W przypadku zgłaszania powstałej szkody za pomocą aplikacji można dokonać tego po zbiorach. Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien zgłosić to, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. W przypadku gdy procentowa wysokość szkód ustalona za pomocą aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą” będzie różniła się od procentowej wysokości szkód oszacowanej przez komisję, do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się:
 
1) wyższą wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, jeżeli różnica wynosi nie więcej niż 30% w stosunku do niższej wysokości szkód;
2) niższą wysokość szkód powiększoną o 30%, jeżeli różnica wynosi więcej niż 30% w stosunku do niższej wysokości szkód.
 
O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni:
1) którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2) będący mikro przedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
3) w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2023 r.
 
Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce po jej powołaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wszelkie informacje będą udostępniane na bieżąco.
 
 • szusza 2

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 18 lipca 2023 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • kajak1

KONKURS „NASZ ZABYTEK”

 
 
KONKURS „NASZ ZABYTEK”
 
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wskazania funkcji społecznej naszego Pałacu. Swoje pomysły można zgłosić w terminie od 26 czerwca do 17 lipca przez elektroniczny formularz na stronie internetowej: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-kujawsko-pomorskie/... lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).
Bylibyśmy wdzięczni gdyby jako funkcję docelową wyremontowanych pomieszczeń wskazali Państwo przeniesienie tam biblioteki gminnej. Obecne warunki lokalowe, w których znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna uniemożliwiają poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Gminy Zbójno.
 
 • zabytek

 • maturzysto

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

zaprasza

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie od 05.09.2023 r. do 20.06.2024 r. oraz dożywianie osób dorosłych w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie – usługa cateringowa z dowozem”.

 


 

To już ostatni rok z kopciuchami. Kominki i piece kaflowe do końca grudnia 2023 r.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Zbójno informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa” wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, tj. kominki i piece kaflowe muszą zlikwidować te urządzenia do końca 2023 r. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się ich do 2027 r.

W praktyce oznacza to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów muszą w najbliższym czasie zmienić sposób ogrzewania. Eksploatowane obecnie urządzenia grzewcze na opał stały spełniające wymagania 5 klasy bądź ekoprojektu należy zlikwidować do 31 grudnia 2029 r.

Do ogrzewania należy wykorzystać źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną.

Zgodnie z uchwałami obowiązującymi na naszym terenie każdy użytkownik kotła na paliwo stałe winien posiadać w trakcie kontroli świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału oraz zobowiązany jest do okazania dokumentacji technicznej kotła lub odpowiedniej instrukcji dla instalatorów i użytkowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 zł (Policja) lub grzywna 5 000 zł (Sąd).

Podstawa prawna:

1. UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2. UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

 • kot1
 • kot2

 • Wydarzenie integracyjne Działyń(1)

 

Wójt Gminy Zbójno

Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Działyń, obręb Działyń, gmina Zbójno.

 


 • dyżur wakacyjny 2023

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 czerwca 2023 roku o godz. 1300 w świetlicy wiejskiej w Oborach.

 


 • noc

 

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027

 

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Kandydatów na ławnika, Radzie Gminy Zbójno, mogą zgłaszać prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.). Poniżej podajemy najważniejsze informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór (lub ponowny wybór) na ławnika.

Kalendarz wyborczy:

 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Zbójno kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy),
 • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 października 2023 r. Rada Gminy Zbójno przesyła prezesowi właściwego sądu listę z wybranym ławnikiem wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikowi zawiadomienie o wyborze, odbiera od niego ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławnika do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu wybiera Rada Gminy Zbójno - w głosowaniu tajnym.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027 upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia załączony jest do niniejszej informacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się do Rady Gminy Zbójno w terminie do dnia 30 czerwca br. do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


 

MAMMOGRAFIA


Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Zbójno na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy.

Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś). Badania będą wykonywane w Zbójnie w dniu 22 czerwca 2023 roku w godz. od 14.00 do 17.00 na placu parkingowym za Urzędem Gminy Zbójno przy boisku szkolnym.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1954-1973). Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44.

 


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Robert Telus
informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 


BADANIA W KIERUNKU WYKRYCIA WZW TYPU B I C

 

BADANIA W KIERUNKU WYKRYCIA WZW TYPU B I C

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania diagnostyczne dotyczące programu  profilaktycznego WZW (wirusowego zapalenie wątroby) typu B i C, które odbędą się 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 do 15.00 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej tj. 20-64 lata, u których nie stwierdzono wcześniej WZW oraz nie byli leczeni wcześniej z powodu WZW.

Podmiot medyczny wykonujący badanie - Madamed Sp. z o.o
Serdecznie zapraszamy do współpracy, gdyż wierzymy, że wczesne wykrycie WZW B lub C prowadzi do zahamowania choroby lub całkowitego wyleczenia.