UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Marka, Wacława
Dzisiaj jest: 28.09.2022

Ważne aktualności

Treść strony


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 września 2022 roku o godz. 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • dodatek węglowy
 • dod 2

 • Plakat 01.10.2022 pop

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.1987 r.

Rok produkcji: 1987

Przebieg: 57.826 km

Numer VIN: 10909.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Dopuszczalna ładowność: 5000 kg.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Autopompa: wydajność 2,5/8.

Przystawka.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: sprawny do jazdy. Wycofany z eksploatacji przez OSP w październiku 2021 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 października 2022 r. o godzinie 12.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 19.09.2022 r. do dnia 03.10.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 24.500 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 16.09.2022 r.

                                                                                              Wójt Gminy Zbójno

                                                                                            Katarzyna Kukielska

 

 • IMG_20220214_133129
 • IMG_20220214_133157

 

Nieodpłatne porady prawne w Gminie Zbójno

 

Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński w porozumieniu z Gminą Zbójno organizuje jednorazowy dyżur z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisami prawa z nieodpłatnej porady może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów porady odpłatnej, w tym także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu skorzystania z porady należy wcześniej się zarejestrować pod numerem telefonu 784 637 815 lub 56 683 53 80/81.

 • 23 września 2022 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 nieodpłatne porady prawne odbywać się będą w Urzędzie Gminy Zbójno – Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH - wrzesień 2022 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH - wrzesień 2022 r.

(Główny cel zebrań: uchwalanie funduszu sołeckiego na 2023 r.)

Korekta

 

Nr

Nazwa sołectwa

Data

Godzina

Miejsce

1

 

Sołectwo Łukaszewo

 

02.09.2022r.

15:00

Szkoła Ruże

2

 

Sołectwo Ruże

 

02.09.2022r.

16:00

Szkoła Ruże

3

 

Sołectwo Podolina

 

05.09.2022r.

16:00

Urząd Gminy

4

 

Sołectwo Adamki

 

05.09.2022r.

15:00

Urząd Gminy

5

 

Sołectwo Ciepień

 

06.09.2022r.

15:00

Salka katechetyczna

6

 

Sołectwo Klonowo

 

06.09.2022r.

16:00

Świetlica

7

 

Sołectwo Rudusk

 

07.09.2022r.

15:00

Urząd Gminy

8

 

Sołectwo Wojnowo

 

07.09.2022r.

16:00

Urząd Gminy

9

 

Sołectwo Zbójenko

 

08.09.2022r.

15:00

Urząd Gminy

10

 

Sołectwo Zosin

 

08.09.2022r.

16:00

Urząd Gminy

11

 

Sołectwo Rembiocha

 

15.09.2022r.

19:00

Świetlica

12

 

Sołectwo Zbójno

 

15.09.2022r.

16:30

Świetlica

13

 

Sołectwo Obory

 

19.09.2022r.

16:00

Świetlica

14

 

Sołectwo Sitno

 

19.09.2022r.

19:00

Świetlica

15

 

Sołectwo Wielgie

 

20.09.2022r.

16:00

Świetlica

16

 

Sołectwo Działyń

 

29.09.2022r.

16:00

Remiza OSP


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

udostępnia informacje dotyczącą naboru pracowników do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

 


 • Jesień w Dolinie Drwęcy

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZBÓJNO
Z DNIA 24.08.2022 r.


w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 


 • Gmina Zbójno - plakat

    

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podania mogą składać rodzice, opiekunowie prawni dzieci od sierpnia br. w ośrodku pomocy (pokój nr 1). Do objęcia ww. pomocą należy spełnić dwa kryteria: 1 dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 900,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) oraz 2 sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca lipca 2022r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto – druk do pobrania w GOPS, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renty itd.).

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 10 sierpnia 2022 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • zawody wędkarskie 4
 • Paweł

 

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

 

              Informujemy, że dnia 15 lipca 2022 roku wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

                Zmiana programu pn. Czyste Powietrze Plus polega na udzieleniu przedpłaty dla nowych Beneficjentów, na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

                 Modyfikacje te dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym Beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50 procent przewidzianej kwoty dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

                 Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Dokumenty o zmianie programu są do pobrania na portalu WFOŚiGW w Toruniu pod adresem: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html .

 


 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

Zaprasza

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie od 05.09.2022 r. do 16.06.2023 r. oraz osób dorosłych w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie- usługa cateringowa z dowozem”

 


 

Badanie ankietowe

 

W związku z trwającym badaniem ewaluacyjnym prosimy mieszkańców o uczestnictwo w  badaniu ankietowym na temat warunków życia w gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Gmina Zbójno : https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=525503f4&&b=a5ee42d18&&c=c58bd1d3

 


 • Wyprawa Po-MOC

 • ELG

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 15 czerwca 2022 roku o godz. 1400 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.


 • pla

 

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Masz czas tylko do 30 czerwca 2022 r.

 

1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to narzędzie informatyczne służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Pierwsze udostępnione funkcjonalności umożliwiają mieszkańcom elektroniczne przesłanie deklaracji za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem gminy. Gromadzone dane dotyczą posiadanych oraz używanych źródeł ciepła, a ich zakres został dostosowany tak, aby każdy mieszkaniec i zarządca budynku był w stanie w prosty sposób przekazać wiarygodne informacje.

 

Deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są zobowiązani złożyć:

- właściciele budynków jednorodzinnych,

- zarządcy budynków wielorodzinnych,

- właściciele lokali handlowo-usługowych.

Zgłoszenia dotyczą tego, jaki rodzaj paliwa stosujemy.

 

Do kiedy mamy czas?

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku w przypadku istniejących urządzeń grzewczych. W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

CEEB deklaracja

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

 


 

 

 

Serdecznie zapraszam Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie
kulinarnym „Bitwa Regionów”.


Aby wziąć w nim udział należy do 31 maja 2022 roku przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na portalu internetowym wskazanym poniżej. Należy wejść na stronę i zaznaczyć „zgłoś się” – wyświetli się wówczas aktywny formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać – zaznaczyć „wyślij” - adres strony na której należy dokonać zgłoszenia www.bitwaregionow.pl

Zapraszam do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do udziałuw konkursie.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 


 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2020 r., poz.1057 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2022 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”

- zadanie 2: ,,Organizacja zajęć świetlicowych”

 


 • plakat

 • wakacje

 • Rajd do Ruża

 • Ulotka_Starter_str2

 • plakat zawodów22p

 • plakat2

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.1987 r.

Rok produkcji: 1987

Przebieg: 57.826 km

Numer VIN: 10909.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Dopuszczalna ładowność: 5000 kg.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Autopompa: wydajność 2,5/8.

Przystawka.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: sprawny do jazdy. Wycofany z eksploatacji przez OSP w październiku 2021 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 maja 2022 r. o godzinie 12.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 12.04.2022 r. do dnia 02.05.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 24.500 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 11.04.2022 r.

                                                                                                            Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                           Katarzyna Kukielska

 


 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 06.10.1987 r.

Rok produkcji: 1987.

Przebieg: 12.460 km

Numer VIN: 10769.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Działko wodne.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: niesprawny do jazdy.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 maja 2022 r. o godzinie 13.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 12.04.2022 r. do dnia 02.05.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 7.000 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 11.04.2022 r.

                                                                                                    Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                   Katarzyna Kukielska

 


 • Konkurs plastyczny LGD Dolina Drwecy

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno

 

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno

 

Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla Gminy Zbójno odbędzie się dla mężczyzn w dniu 14.04.2022 r. oraz dla kobiet wskazanych przez komendanta WKU 19.04.2022 r. w Zespole Szkół Nr 3, ul. M. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. wzywa się przede wszystkim:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

UWAGA!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).

 


 • smoleńsk 1

 • Akcja