UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

Szanowni Mieszkańcy !

 

W związku z informacją przekazaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna dotyczącą trudności z odbiorem odpadów komunalnych z posesji nieoznakowanych nr porządkowym, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbójno o prawidłowe oznakowanie swoich posesji. Zgodnie z treścią art. 47b. 1. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W przypadku braku nadania numeru porządkowego właściciele nieruchomości zobowiązani są o oznaczenie posesji w widocznym miejscu numerem działki.

                                                

                                                                                                                                 Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                                                                  Katarzyna Kukielska

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 19 czerwca 2024 roku o godz. 1500 w świetlicy wiejskiej w Zbójnie.

 


Mieszkańcy Gminy Zbójno

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Zbójno !

 

W niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału oraz skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Twój głos ma znaczenie! Trasy i godziny dowozu do lokali wyborczych w linku poniżej:

https://www.bip.zbojno.pl/852,wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Serdecznie Zapraszamy !!!