UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony

Gminny System Komunikacji ONLINE


Konkurs plastyczny "Wirusa w koronie szybko przegonię” - GŁOSOWANIE !

 

Konkurs plastyczny "Wirusa w koronie szybko przegonię” - GŁOSOWANIE !

 

Rozpoczynamy głosowanie w naszym konkursie plastycznym "Wirusa w koronie szybko przegonię”. Termin głosowania na prace (lajki) trwa od 04 maja do 10 maja br. ZAPRASZAMY DO ODDANIA GŁOSU " LIKE" NA FACEBOOKU NA WYBRANE PRACE.

https://www.facebook.com/Gmina-Zbójno-1480071838970726/

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

28 Finał - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • -
 • -

 

 • -
 • -
 • -

Kondolencje

 

Rodzinie, współpracownikom oraz mieszkańcom Gdańska

składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci Prezydenta Miasta Gdańsk.

 

 

Nowe chodniki przy drogach powiatowych - Gazeta Powiatowa


 

 • -

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa dane osobowe przyjęliśmy i realizujemy politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.


Jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych na potrzeby zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo też w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane te przetwarzamy w w/w celach obejmujących wszelkie niezbędne czynności związane z realizacją tych celów.  

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu  w związku z RODO praw.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w  treści naszej Polityki Prywatności. Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Urzędu Gminy Zbójno


I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Zbójno, z siedzibą w Zbójnie, 87-645 Zbójno 35 A

II. Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Zbójno posiada Inspektora Ochrony Danych — który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zbojno.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Zbójno , 87-645 Zbójno 35 A.

III. Cookies

1.Urząd Gminy Zbójno na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów,  z których usług korzystamy (np. Facebooka, Bip).

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;


stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;


tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.


korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

IV. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

• wysłać maila bezpośrednio do Urzędu Gminy w Zbójnie na adres bip@zbojno.pl lub

• wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@zbojno.pl lub

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy profilowania.

VI.  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Uprawnienia podmiotów danych
1.    Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
•    dostępu do swoich danych osobowych;
•    sprostowania danych osobowych;
•    usunięcia danych osobowych;
•    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•    przenoszenia danych osobowych.
2.    Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3.    Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.    Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
•    istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
•    istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.    Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6.    Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
•    wysłanie maila bezpośrednio do Urzędu Gminy w Zbójnie na adres bip@zbojno.pl lub
•    wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@zbojno.pl

VIII.    Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    Postanowienia końcowe
1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie

 • -

 

Uprawy OXYTREE

 

INFORMACJA

Uprawy OXYTREE

 

Dnia 14.11.2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zbójno w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie dla sołtysów, rolników oraz firm zainteresowanych założeniem plantacji. Spotkanie będzie miało na celu omówienie możliwości uprawy OXYTREE na nieużytkach należących do gminy i wskazanie potencjalnych korzyści z tego płynących. Możliwa będzie prezentacja dla sołtysów i zainteresowanych rolników oraz odpowiedzi na pytania dotyczące uprawy. Co to jest OXYTREE? Jakie są jego zalety? Obszary wykorzystywania OXYTREE?  Przeczytacie Państwo poniżej w załączonym pliku. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2017


 

 • -
 • -
 • -

Festyn - " Pożegnanie lata u Stefana "


 

 • -

Uwaga, uwaga!!! ODWOŁUJEMY GRĘ TERENOWĄ „W POSZUKIWANIU SKARBU”!!!

 

W związku z dzisiejszymi opadami deszczu nie odbędzie się gra terenowa w Zbójnie. Przesuwamy termin wydarzenia na najbliższy piątek, tj. 25 sierpnia 2017 r. na godzinę 16:00.
Miejsce nie ulega zmianie – Zespół Szkól w Zbójnie.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 • -

Gry terenowe pt.” W poszukiwaniu zaginionego skarbu”

 

„Aktywna rodzina w Gminie Zbójno”

 

Zapraszamy dorosłych i dzieci dnia  22.08.2017 r. o godz. 16:00 na boisko Zespołu Szkól w Zbójnie, gdzie obędą się gry terenowe pt.” W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO SKARBU”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI !!!

 

 • -

Zawody terenowe i rajd rowerowy

 

Konkurs „Aktywna rodzina w Gminie Zbójno”

 

ZAWODY TERENOWE

Zapraszamy dorosłych i dzieci dnia 11.08.2017 r. od godz.16:00 do udziału w grze terenowej dla rodzin i mieszkańców Gminy Zbójno.
Start: Szkoła Podstawowa w Zbójnie (plac przed szkołą).

 

 

RAJD ROWEROWY

Zapraszamy dorosłych i dzieci dnia 15.08.2017 r. od godz.16:00 do udziału w rajdzie rowerowym dla rodzin i mieszkańców Gminy Zbójno.
Start: Szkoła Podstawowa w Rużu (boisko) .

 

 • -
 • -

Policjanci zapraszają na znakowanie rowerów

 

Policjanci zapraszają na znakowanie rowerów

 

Informujemy, iż w dniu 21.07.2017 r. w godzi. od 11.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno odbędzie się znakowanie rowerów dla mieszkańców Gminy Zbójno. Znakowanie rowerów zostanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Osoby chętne – pełnoletnie proszone są o zabranie dowodów osobistych, natomiast dzieci proszone są o przybycie wraz z pełnoletnimi opiekunami.

 

 

 • -

Promocja spółdzielni socjalnej ,,Zbójeński Kredens”

 

PROMOCJA

SPÓŁDZIELNI   SOCJALNEJ

,,ZBÓJEŃSKI  KREDENS”

 

27 maja 2017roku Zespół Szkół w  Zbójnie  zorganizował piknik rodzinny połączony z „Mini - Olimpiadą dla rodzin”. Piknik uświetniły  występy artystyczne uczniów, pokazy sprawnościowe straży pożarnej i konkursy sportowe dla rodzin. Było również wiele atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańce, wata cukrowa. W ramach pikniku Spółdzielnia  Socjalna ,, Zbójeński kredens”  prowadziła bezpłatną  akcję promocyjną. Przygotowaliśmy degustację naszych dań dla wszystkich uczestników pikniku. Można było posmakować:

- sernika z brzoskwiniami

- ciasta o nazwie ,,Marysieńka,,

- babeczek z kremem i z owocami

- koreczków z ciemnym pieczywem, oliwkami ,pomidorkami ,serem i ogórkiem

- sałatek: makaronowej, z kurczakiem ,z czerwoną fasolą, z ananasem

- galaretek z owocami i bitą śmietaną

Pragnienie natomiast zaspakajały kolorowe galaretki z lodem oraz woda z cytryną i miętą.

,,Zbójeński  Kredens,, nie zapomniał również o dzieciach. W ramach animacji przygotowaliśmy malowanie tatuaży, które cieszyło się przeogromnym zainteresowaniem ze strony pociech, zarówno tych mniejszych, jak i tych większych. Balonowe zoo ,,rozchodziło się,, w oka mgnieniu. Ponad  100 balonowych zwierzątek znalazło swoich właścicieli w przeciągu 30 minut .Jedną z zaplanowanych przez nas atrakcji miała być zabawa z chustą animacyjną. Niestety potężna kolejka do malowania tatuaży uniemożliwiła tę zabawę - po prostu zabrakło czasu .Zapraszamy  wiec następnym razem do tej wspaniałej zabawy.

,,ZBÓJEŃSKI KESDENS” podczas pikniku wręczał ulotki . Dotyczyły one naszej działalności.  W związku z czym zapraszamy gorąco państwa do skorzystania z naszej oferty.

Przygotowaliśmy dla państwa :

- ofertę cateringową

- obiady dla uczniów

- obiady abonamentowe

- dania weekendowe

- oraz szeroką ofertę animacyjną.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

zbojenskikredens@gmail.com

tel. 578-604-873

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Piknik na Zamku Golubskim


 

 • -

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Działyniu

 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Działyniu

 

W minioną sobotę 3 czerwca na boisku ZS w Działyniu, odbył się Piknik Rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka. Organizatorami uroczystości była Gmina Zbójno oraz Sołectwo Działyń. Licznie przybyłych mieszkańców przywitała Pani Wójt – Katarzyna Kukielska, życząc udanej  zabawy. Organizatorzy przygotowali na ten dzień wiele atrakcji. Dla najmłodszych bez wątpienia były to dmuchane zjeżdżalnie i trampolina. Poza tym panie malowały twarze wszystkim chętnym. W programie były przejażdżki na kucyku oraz konkursy sportowe z nagrodami, które poprowadził gminny animator Orlika Pan Leszek Warlikowski. Miłym akcentem był przyjazd przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej z Golubia-Dobrzynia, która zaprezentowała pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Czas muzyką umilał DJ Peter.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Powszechnny Spis Rolny

 

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym Powszechnym Spisie Rolnym

 

 • -

Wiosenne targi pracy i edukacji


 

 • -

Wypalanie traw

 

Wypalanie traw

 

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że zgodnie z art 124 ustawy z dn. 16.04.2004r O ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ), zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 powołanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe podlega karze aresztu lub grzywny.

Przedwiośnie i wiosna to okres najtrudniejszy dla strażaków, ponieważ bezmyślnie podpalane są tereny z suchą trawą, głównie łąki, przydrożne rowy i skarpy. Wypalanie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, pozostając szkodliwym, i niebezpiecznym przeżytkiem. Pozbawienie ziemi naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały ich system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby. Wypalanie powoduje lokalne zanieczyszczenie powietrza. W płomieniach giną również zwierzęta.
Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej, których przestrzeganie jest wymagane między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

 

 • -
 • -

Statystyczne badania ankietowe

Serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Zbójno o współpracę z ankieterami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, którzy mogą zapukać do państwa drzwi.

 • -
 • -

Ginące zawody pomysłem na przyszłość


 

 • -

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Gminę Zbójno w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” uprzejmie informujemy, że pod adresem http://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/zamowienia/3841-zapytanie-ofertowe-73-02-2017-ld-lodz znajduje się zapytanie ofertowe na wybór e-Mocarza w Gminie Zbójno w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

 

 • -

Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet


 

 • -

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego  się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Kurs "Stosowanie środków ochrony sprzętem naziemnym”


 

 • -

Ogólnopolski Konkurs - FLORIANY

 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.

 

Więcej nagród w Konkursie FLORIANY!

Teraz OSP mogą zgłaszać również projekty realizowane indywidualnie

Więcej czasu na nadsyłanie zgłoszeń!

Termin upływa 28 lutego 2017

Z radością informujemy, że na wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych organizatorzy rozszerzyli zakres Konkursu FLORIANY o inicjatywy i projekty podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe nagrody i statuetki za najlepsze projekty zrealizowane w latach 2015-2016. W związku z tym przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych do 28 lutego br. Czekamy na wasze inicjatywy!

 


Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

 

 • -

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków Kasa wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z Kasy w 2016 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016. Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – może sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Należy jednak pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2016 r. kwoty 3.091 zł.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie
 2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2016 r.),
 4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A.

Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 2 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)

 

Ogólnokrajowy Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM (relacja z uroczystego finału XIV edycji.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w zgłoszonym gospodarstwie, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

 • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
 • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
 • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl

 


 

 • -

Zapraszamy na "Dzień Babci i Dziadka” oraz spotkanie „Klubu Seniora”


 

 • -

25 - FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

25 - FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zespół Szkół w Zbójnie

W tym roku w ramach WOŚP zebraliśmy

14208,04 zł.

BRAWO DLA NAS WSZYSTKICH !!!

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Zbójnie

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Zbójnie

15 stycznia 2017 r.

Zespół Szkół w Zbójnie

 • -

Przedsiębiorczość społeczna

 

Przedsiębiorczość społeczna

 

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy  w Zbójnie odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie oraz z zainteresowanymi osobami poświęcone tematowi przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Kwiesielewicz – Szyszka: trenerka, coach, Prezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

 

Prelegentka doradza grupom tworzącym spółdzielnie socjalne i wspiera je w rozwoju.  Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu EFS –  9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

 

 • -
 • -

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

 
 

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

 
 
W dniu 14. grudnia br. naszą gminę odwiedziło kierownictwo i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Placówka ta jest prowadzona przez Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie i jest jednostką wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z obrębu powiatu. Na zajęcia uczęszczają też osoby z terenu gminy Zbójno. Celem wizyty było złożenie życzeń świątecznych. Pani wójt wręczono stroik świąteczny własnoręcznie przygotowany przez wychowanków.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zapewnia uczestnikom dostęp do świadczeń 5 dni w tygodniu, rozwija ich indywidualne zainteresowania, aktywizuje i zwiększa zaradność zyciową, pomaga kształtować poczucie własnej wartości, integruje ze środowiskiem lokalnym.

 

 • -

LGD zaprasza na szkolenia


 

 • -

Szkolenie z Lokalną Grupą Działania „Dolina Drwęcy”

 

Szkolenie z Lokalną Grupą Działania „Dolina Drwęcy”

 

Dniu 12 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy”. Jego celem było przybliżenie zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zbliżającym się naborze wniosków dotyczącym budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, ponieważ Gmina Zbójno będzie ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sitnie.

 

 • -
 • -

Pomoc dla rolników

 

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc przeznaczona jest dla zniszczeń w uprawach, które wystąpiły w 2016 r. w wyniku klęsk: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, suszy lub ujemnych skutków przezimowania.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych ARiMR do 5.12.2016 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami:

Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz

Załącznik 1A - Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz

Załącznik 1B - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz.

Wniosek wraz z załącznikami można także otrzymać w Biurach Powiatowych ARiMR. 

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Pomoc będzie udzielana :

 • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
 • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Data wprowadzenia: 29.11.2016

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kolejne-srodki-na-pomoc-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atm.html

 

Mariusz Jasieniecki

Powiatowy Zespół Doradztwa

Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Koppa 1 E

56 683 26 09, 723 330 466

 

„Miodożercy” w konkursie „Akademie Przyjaciół Pszczół”

 

 „Miodożercy” z województwa kujawsko-pomorskiego walczą o pracownię przyrodniczą w konkursie „Akademie Przyjaciół Pszczół”

 

Jeszcze do 15 grudnia uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłębiać tajniki pszczelego świata oraz walczyć o wyposażenie pracowni przyrodniczej. O tym, jak ważną rolę w naszym ekosystemie pełnią pszczoły, wiedzą uczniowie z zespołu „Miodożercy” z Zespołu Szkół w Zbójnie. Dzieci pod opieką pana Mariana Rutkowskiego biorą udział w IV edycji niezwykłego konkursu edukacyjnego „Akademie Przyjaciół Pszczół: Pszczeli Bohaterowie”, organizowanego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Dzięki interaktywnej formule programu młodzi uczestnicy z pasją odkrywają wyjątkowy świat pszczół i podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Dzięki wspólnej pracy uczniowie ze Zbójna zdobyli już ponad 4 500 punktów i są na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim!

Cały czas uczniowie z klas IV-VI mogą pójść w ślady „Miodożerców” i dołączyć do grona  uczniów z całej Polski, którzy biorą udział w rywalizacji i walczą o atrakcyjne nagrody dla siebie i szkoły. Organizator przygotował dla nich nowoczesną platformę edukacyjną, pełną interaktywnych zadań i scenariuszy lekcyjnych. Uczestnicy mogą sprawdzić swoje siły, wykonując pszczele misje oraz wykazując się umiejętnościami plastycznymi, wokalnymi oraz dziennikarskimi.

Pan Marian Rutkowski, nauczyciel ze Zbójna oraz opiekun zespołu, opowiada o przebiegu rywalizacji w kujawsko-pomorskiej szkole:

Z konkursem „Akademia przyjaciół pszczół” spotkałem się już dwa lata temu, wówczas do rywalizacji przystąpiłem z drużyną z klasy szóstej szkoły podstawowej w Zbójnie. W bieżącym roku jest to klasa piąta, nowo utworzonego Zespołu Szkół. Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” wydał nam się ciekawy i  inspirujący stąd ponowny nasz udział. Wiedza uczniów w tym zakresie jest szczątkowa, oparta głownie o wiadomości zdobyte na zajęciach przyrody i biologii. Dzięki wykorzystaniu materiałów dydaktycznych, dostępnych w ramach programu, można tę wiedzę znacząco poszerzyć.
W bieżącym roku szkolnym szczególnie zainteresowała mnie nowa forma rywalizacji i zdobywania wiedzy o pszczołowatych. Uważam, że to strzał w dziesiątkę. Taki sposób zdobywania wiedzy przypadł do gustu również moim wychowankom. Uczniowie z dużym zapałem przystąpili do realizacji zadań na platformie konkursowej. Przystępność i atrakcyjność zadań zachęca dzieci do rywalizacji, zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej wiedzy, a przy okazji doskonali ich umiejętności w zakresie technologii informatycznej.

Do tej pory do zabawy przystąpiło 150 zespołów z całej Polski. Uczestnicy wcielają się w rolę tytułowych pszczelich bohaterów, takich jak Kornutka Odkrywca czy Obrostka Ninja i w formie nauki przez zabawę poznają ciekawy świat owadów pszczołowatych. Uczniowie wykonali łącznie ponad 7500 pszczelich zadań! Organizatorzy liczą, że wiedza o pszczołowatych, którą dzieci zdobędą dzięki udziałowi w programie, zaowocuje w przyszłości i realnie przełoży się na poprawę warunków życia tych pożytecznych owadów.

Najbardziej zdziwiło mnie, że dzięki pszczołom mamy kawę i bawełnę. Podczas zajęć na temat budowy kwiatu i procesu zapylania dowiedziałam się, że to właśnie im zawdzięczamy powstawanie owoców. Teraz już wiem, że trzeba chronić te owady dla wspólnego naszego dobra. – mówi Weronika z klasy 5, członek zespołu „Miodożercy”

Nauczyciele, którzy zdecydują się na udział w konkursie wciąż mogą rejestrować swoje zespoły na stronie www.pomagamypszczolom.pl. Po rejestracji otrzymają dostęp do atrakcyjnych materiałów edukacyjnych oraz pszczelich zadań konkursowych dla klasy. Natomiast dla uczniów klas 0-3 oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych eksperci programu przygotowali scenariusze zajęć edukacyjnych.

Pięć zwycięskich zespołów w konkursie „Akademie Przyjaciół Pszczół: Pszczeli Bohaterowie” poznamy 5 stycznia.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl oraz na fanpage’ u akcji na Facebooku Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom.

Kontakt dla mediów

Małgorzata Strzelec
Junior Brand Manager, ZT „Kruszwica” S.A tel. 22 335 67 27,

e-mail:  malgorzata.strzelec@bunge.com

Alicja Mroczkowska

Senior Account Executive, Garden of Words, tel. 22 829 85 72 w. 47,

e-mail: a.mroczkowska@gardenofwords.pl

 

***

Kujawski z pierwszego tłoczenia to naturalny olej, który powstaje ze starannie wyselekcjonowanych nasion rzepaku. Aby te nasiona mogły powstać, kwiat rzepaku, podobnie jak większość innych roślin, musi zostać zapylony – to zadanie należy do pszczół i innych pszczołowatych: pszczolinek, trzmieli, bzygów czy murarek. Kujawski to marka, która czerpie z natury, ale także się o nią troszczy. Dlatego postanowiła zwrócić uwagę na problem ginących pszczół i organizuje akcję „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Głównym celem akcji jest zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom oraz upowszechnianie wiedzy na temat tego, jak każdy z nas może przyczynić się do ratowania pszczół.

W ramach programu  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” do tej pory:

- w 200 gminach założono 1834 Miejsca Przyjazne Pszczołom
- Akademie Przyjaciół Pszczół przyciągnęły ponad 2 600 placówek edukacyjnych z całego kraju,
- 60 000 osób zostało objętych działania realizacyjnymi grantów w ramach organizowanego konkursu grantowego,
- blisko 40 000 osób poparło Zasady Przyjaciół Pszczół,
- 57 placówek w całej Polsce przyłączyło się do obchodów ogólnopolskiego Wielkiego Dnia Pszczół 8 sierpnia; odwiedziło je tego dnia blisko 16 000 osób.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i starszych


 

 • -

Ogólnopolski Konkurs "FLORIANY"


 

 • -

Konferencja - reforma oświaty

 

Konferencja - reforma oświaty

 

W dniu 15 listopada 2016 r. Sekretarz Gminy Zbójno - Jacek Foksiński oraz Kierownik Wydziału Edukacji - Joanna Krzeszewska, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu informacji dotyczącej harmonogramu prac związanych z tworzeniem aktów prawnych wprowadzających reformę oświaty.

 

 • -
 • -

Oddaj krew - ratuj życie !!!


 

 • -

60 – lecie istnienia sportu gołębiarskiego na ziemi golubsko-dobrzyńskiej

 

60 – lecie istnienia sportu gołębiarskiego na ziemi golubsko-dobrzyńskiej

 

W dniu 29 października br. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia sportu gołębiarskiego na ziemi golubsko-dobrzyńskiej, połączone z zakończeniem sezonu lotowego gołębi pocztowych. Na uroczystości tej Gminę Zbójno reprezentował Pan Jacek Foksiński Sekretarz Gminy.

 

 

 • -
 • -
 • -

Najszczersze wyrazy współczucia


 

 • -

" Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

 

Film edukacyjny

" Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

udostepniony dla wszystkich hodowców i rolników przez

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Uwaga rolnicy !!!

 

Uwaga rolnicy !!! 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

 

 • -

 

 • -

 

 • -

 

 • -
 • -
 • -

 

 • -

 

 • -

 

 • -

 

 • -

 

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu

 • -

Wyjazd na AGRO-SHOW 2016

 • -

Zaproszenie na Festyn Jesienny


 

 • -

Zaproszenie na giełdę pracy

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 

 

serdecznie zaprasza na GIEŁDĘ PRACY

z firmą Conkret

dnia 20 września 2016 (wtorek) o godzinie 10.00

w Sali Biura Rady Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (sala na parterze)

Przedstawiciele firmy zapoznają Państwa z ofertami pracy i przeprowadzą rekrutację na stanowiska: Pakowacz, Sortowacz, Operator maszyn, Elektromechanik

Warto wziąć ze sobą CV

 


 

serdecznie zaprasza na GIEŁDĘ PRACY

z firmą ADECCO Poland

dnia 23 września 2016 (piątek) o godzinie 10.00

w Sali Biura Rady Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (sala na parterze)

Przedstawiciele firmy zapoznają Państwa z ofertami pracy i przeprowadzą rekrutację na stanowiska:  Operator maszyn, Pracownik  pomocniczy i Pracownik produkcyjny.

Zapraszamy także osoby posiadające status ucznia/studenta.

 


 

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

 

BADANIE WZROKU

              I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

                   (PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 13.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Zbójnie 149

w godzinach od 08:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku

oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (54) 280-18-44

Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.09.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX

 


 

Zaproszenie na "Giełdę Pracy"

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 

serdecznie zaprasza na GIEŁDĘ PRACY

z firmą ADECCO Poland

dnia 26 sierpnia 2016 (piątek) o godzinie 10.00

w Sali Biura Rady Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (sala na parterze)

Przedstawiciele firmy zapoznają Państwa z ofertami pracy i przeprowadzą rekrutację na stanowiska: 

Operator maszyn, Pracownik  pomocniczy i Pracownik produkcyjny.

 

Zapraszamy także osoby posiadające status ucznia/studenta !!!

 

 

 • -

Konkurs fotograficzny "LGD w obiektywie - tajemnice zapomnianych miejsc"

 

Konkurs fotograficzny "LGD w obiektywie - tajemnice zapomnianych miejsc"

 • -

Środki finansowe na przedsięwzięcia proekologiczne

 

Środki finansowe na przedsięwzięcia proekologiczne

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje informacje dla przedsiębiorców i mieszkańców naszej Gminy , zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na przedsięwzięcia proekologine.

 

 • -
 • -

Oddaj krew - 7 sierpnia - Publiczne Gimnazjum w Zbójnie


 

 • -

Spotkanie informacyjne LGD "Dolina Drwęcy"

 

Spotkanie informacyjne LGD "Dolina Drwęcy"

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców obszarów LGD na indywidualne spotkania informacyjne na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2014-2020.

 

 • -

Mammobus w Twojej miejscowości. Pamiętaj latem o swoim zdrowiu!

 

Mammobus w Twojej miejscowości. Pamiętaj latem o swoim zdrowiu!

 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 

 „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

 

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 

 • Kowalewo Pomorskie – 25 i 26 lipca przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, pl. Wolności 13
 • Zbójno – 26 lipca przy Szkole Podstawowej
 • Radomin – 27 lipca przy Gimnazjum

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

 

 • -

 

Ostrzeżenie przed zarazą ziemniaka

 

Ostrzeżenie przed zarazą ziemniaka

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje w swoich komunikatach, że zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Pojawiły się one w niektórych powiatach północnej Polski, m.in. w powiecie tucholskim (woj. kujawsko-pomorskie). PIORiN zaznacza, że decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Aby zabezpieczyć rośliny przed tą chorą, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się, gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg, jak podaje PIORiN, przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając preparaty do tego przeznaczone.

 

 • -

Nadchodząca fala upałów !!!


 

 • -

 

Zajęcia sportowo-plastyczne dla dzieci i młodzieży


 

 • -

Piknik Rodzinny w Klonowie


 

 • -

 

Ślub w plenerze ? - czemu nie !

 

Ślub w plenerze ? - czemu nie !

 • -

 

Zaproszenie na promocję książki prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego

 

 

Wójt Gminy Zbójno

oraz

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie

ma zaszczyt zaprosić

na

Promocję Książki

Pana prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego

pt. Okolica z „ Dobrzyńską Częstochową „

Gmina Zbójno koło Obór na ziemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią.

 

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2016 r. ( sobota ) o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Zbójnie.

Serdecznie Zapraszamy !!!

 

Program Spotkania:

 1. Przywitanie gości i słowo wstępne Wójta Gminy Zbójno – Katarzyny Kukielskiej.
 2. Promocja książki prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego – słowo o autorze książki oraz czytanie fragmentów publikacji.
 3. Prezentacje wierszy – Piękno Ziemi Zbójeńskiej w wierszach Pani Ewy Cendrowskiej oraz Pani Agnieszki Burkwicz.
 4. Poczęstunek.

 

Gmina Zbójno nie posiadała nigdy wcześniej oddzielnej monografii traktującej o jej historii i teraźniejszości. Promowana praca to wyraz głębokiego przywiązania do miejsca, w którym toczy się nasze życie, aby ocalić je od zapomnienia, pielęgnować, co cenne i budować szlachetne postawy wśród nas współczesnych i pokoleń, które nadejdą.

Książka o objętości 564 strony, formatu albumowego, zawiera 456 kolorowych zdjęć i map oraz bogactwo treści o historii Gminy i okolicy.  Została wydana nakładem dobrzyńskiej Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej „Verbum” w Brodnicy, zajmującej się od wielu lat promowaniem wydawnictw o historycznej ziemi dobrzyńskiej.

 

 


 

Badanie struktury gospodarstw rolnych

 

Badanie struktury gospodarstw rolnych

 

Uprzejmie informujemy, że  w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR).Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania słuzą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazywać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.
 
Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

 

 • -

Piknik Rodzinny w Zbójnie


 • -

Służba w jednostkach obrony terytorialnej

 

Służba w jednostkach obrony terytorialnej

 

Na podstawie nowej strategii Rządu RP w zakresie polityki obronnej kraju oraz zamiaru tworzenia jednostek obrony terytorialnej (OT) powstała możliwość wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. W związku z powyższym prosimy osoby chętne do wstąpienia w szeregi OT, o zgłaszanie się w Urzędzie Gminy Zbójno pok. 29. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 • -

Bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

Zapraszamy na

bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

AUDIOFON - aparaty słuchowe

w dniu 6 i 20 czerwca 2016 r. ( poniedziałki )

w godz. 9.30 - 11.00

Ośrodek Zdrowia w Zbójnie

Tel. 56 494 30 88

 • -

Rejestracja dawców szpiku

 

Rejestracja dawców szpiku

 

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

Z myślą o tym Milena Zawadzka, Tomasz Jabłoński oraz Rafał Rutkowski podjęli się organizacji na terenie 5 gmin: Zbójno, Czernikowo, Kikół, Obrowo, Ciechocin rejestracji dawców szpiku.

Akcja przyniosła sukces ponieważ udało się zarejestrować ponad 200 dawców, co dowodzi wielkiej mobilizacji mieszkańców w niesieniu pomocy chorym i potrzebującym.

Za pomoc podczas organizacji serdecznie dziękujemy:

Katarzynie Kukielskiej – Wójtowi gminy Zbójno

Andrzejowi Wieczyńskiemu - Wójtowi gminy Obrowo

Arturowi Affelt – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Obrowie

Zdzisławowi Gawrońskiemu – Wójtowi gminy Czernikowo

Dariuszowi Chrobakowi – Dyrektorowi SP w Czernikowie

Dariuszowi Janiszewskiemu

Marioli Ciechackiej – Dyrektorowi SP w Mazowszu

Józefowi Predenkiewiczowi – Wójtowi gminy Kikół

Annie Jabłońskiej

Jerzemu Cieszyńskiemu – Wójtowi gminy Ciechocin

Marzenie Dulczewskiej – Dyrektorowi SP w Ciechocinie

Za wsparcie podczas akcji serdecznie dziękujemy:

Marianowi Gercowi – Pizzeria Mariano

Wiesławie Myszkowskiej – Bar na rogu

Anieszce Wnuczyńskiej – bar Imbir (Kikół)

I tym, bez których nie byłoby najmniejszych szans na zrobienie czegokolwiek, serdecznie dziękujemy wolontariuszom, za energię, pomysły, wsparcie, nieocenioną pomoc.

 Zbójno – organizator i koordynator punktu Milena Zawadzka

 1. Justyna Urbańska

 2. Kamila Mirończuk

 3. Monika Lewandowska

 

 • -
 • -
 • -

Uroczystość z okazji Dnia Matki

 

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

oraz

Koło Gospodyń Wiejskich w Działyniu

ma zaszczyt zaprosić

Na uroczystość z okazji Dnia Matki,

która odbędzie się w dniu 29 maja 2016 r. o godz. 16.00

w Remizie OSP w Działyniu.

 

Zapisy na uroczystość przyjmowane są do dnia 27.05.2016 r. ( piątek ), w sklepie spożywczym u Państwa Wandy i Roberta Szabuckich w Działyniu.

 

 

 • -


„Krew - niezastąpiony, życiodajny eliksir”

 

„Krew - niezastąpiony, życiodajny eliksir”

 

15 maja przed Publicznym Gimnazjum w Zbójnie, pierwszy raz  w historii szkoły, zaparkował ambulans do poboru krwi. Akcja oddawania krwi była punktem kulminacyjnym realizowanego w szkole projektu edukacyjnego pod hasłem: „Krew - niezastąpiony, życiodajny eliksir”. Dyrekcję szkoły szczególnie cieszy, że krew oddała liczna grupa absolwentów gimnazjum.  Do szerokiego grona krwiodawców, którzy tego dnia w Zbójnie oddali ten życiodajny eliksir, wpisała się również Pani Wójt Katarzyna Kukielska.  Ze względu na powodzenie akcji, które przerosło oczekiwania organizatorów, będzie ona kontynuowana.  Tymczasem w działania szkoły mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi wpisuje się już kolejna akcja.  21 maja na Majówce w gimnazjum, z myślą o małej Lence i innych chorych,  będzie prowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

 

 • -
 • -

Zaproszenie na "Majówkę 2016"


 • -

Dzień Europy - 9 maja

 

 Dzień Europy

 

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Instytucje UE świętują Dzień Europy

Aby uczcić Dzień Europy, na początku maja instytucje europejskie organizują Dzień Otwartych Drzwi dla zwiedzających w Brukseli i w Strasburgu. Lokalne przedstawicielstwa UE w Europie i na całym świecie organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani.

Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

 

 • -

Twoja krew ratuje życie


 • -

Stypendia pomostowe dla maturzystów

 

STYPENDIA POMOSTOWE

DLA MATURZYSTÓW

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

ogłosiła

XV EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

 

 • -

Bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

 

Zapraszamy na

bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

AUDIOFON - aparaty słuchowe

w dniu 9 i 23 maja 2016 r. ( poniedziałki )

w godz. 9.30 - 11.00

Ośrodek Zdrowia w Zbójnie

Tel. 56 494 30 88

 

 • -

AKCJA 500BUS

 

AKCJA 500BUS

 

Kampania promocyjna AKCJA 500BUS ma na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+.
Podczas spotkań w poszczególnych Gminach naszego województwa planowana jest dystrybucja ulotek informacyjnych, pomoc w wypełnianiu wniosków, przestrzeń do zadawania pytań i merytoryczne ich rozstrzyganie, a także happeningi promujące program RODZINA 500+.

 

 • -

Zaproszenie do wzięcia udziału w akcji prozdrowotnej pod hasłem "Cukrzyca"


 • -

Plebiscyt - „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich”.

 

Plebiscyt - „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich”.

 

Gazeta Pomorska ogłosiła II edycję plebiscytu na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich”.

Już od 11 marca można zgłaszać Koła (opis działalności plus zdjęcia). Szczegółowy harmonogram na łamach Gazety Pomorskiej i Strefy AGRO. pl.
 
Jak zgłosić udział ?

 • drogą elektroniczną e-mail:plebiscyty@pomorska.pl
 • na kuponach drukowanych w Gazecie Pomorskiej od 11 marca do 10 kwietnia - wysłać na adres: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz (do 10.04.2016 do godz. 15.00)
 • telefonicznie, tel. 52 326 32 44 (od 8.00 do 16.00)

Glosowanie przez sms-y odbędzie się w dwóch etapach:

 • I powiatowy - od 1 do 14 marca br.
 • II wojewódzki - od 18 do 29 kwietnia br.

Regulamin i lista zgłoszonych Kół na stronie: www.strefaAgro.pomorska.pl

Po zgłoszeniu dziennikarze przedstawią aktywność Kół na łamach Gazety, dlatego ważne jest podanie telefonu kontaktowego do osoby (przewodniczącej koła).

Finał, podsumowanie i wręczenie nagród odbędą się w Minikowie w niedzielę 8 maja podczas Targów „Lato na Wsi”.

 


XXXI Światowe Dni Młodzieży

 

 XXXI Światowe Dni Młodzieży

 

W dniach 26-31 lipca 2016r. w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży. W całej Polsce rozpoczęto już przygotowania do obchodów uroczystości. Z uwagi na fakt, że tydzień poprzedzający centralne obchody w Krakowie poświęcony  jest  „Dniom w Diecezjach”  uczestnicy z zagranicy zapowiedzieli „ odwiedziny” również naszego regionu golubsko-dobrzyńskiego (planowana liczba to ok. 500 osób).

Spotkania w poszczególnych diecezjach i parafiach służą poznaniu kraju, regionu, a tym samym jego promocji oraz integracji uczestników podczas wspólnych działań.  Spotkania mają charakter nie tylko  religijno-duchowy, ale także  angażowanie się w wydarzenia wskazane przez gospodarzy. W związku z powyższym rozpoczęto przygotowania administracyjne do przyjęcia i ugoszczenia pielgrzymów z całego świata w dniach  od 19 do 25 lipca 2016r.

W ramach współpracy powołano Centrum  w skład, którego weszły: Parafia pw. św. Katarzyny w Golubiu (diecezja toruńska), Parafia pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu (diecezja płocka) oraz samorządy: powiatowy, gminny i miejski z terenu Golubia-Dobrzynia.  Podczas pierwszych spotkań  utworzono komitet organizacyjny, jak również  8 zespołów zadaniowych w skład, których  weszli pracownicy samorządów i jednostek podległych  oraz wolontariusze.  W chwili obecnej trwają prace nad  przygotowaniem serwisu informacyjnego, materiałów promocyjnych regionu oraz ustalenia programu  wydarzeń lokalnych.  

Strona internetowa Diecezji Toruńskiej przygotowana na Światowe Dni Młodzieży 2016 pod adresem: http://www.sdm2016.torun.pl/

 

 

 • -

 • -

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

 

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

 

W dniu: 22.03.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Zbójnie nr 149 w godzinach od 13:00 do 17:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (54)280-18-44

Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 22.03.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultacjęokulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia)

 

 • -

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Golub-Dobrzyń

oraz

Ognisko TKKF „Rytm” Golub-Dobrzyń

Zaprasza do uczestnictwa

POWIATOWEJ LIDZE BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Miejscem rozgrywania biegów jest lasek przy nowej hali sportowej za stadionem miejskim, dystans ok. 7 km /dwie pętle/ Start do biegu głównego godzina 12.00

 

 • -

206 rocznica urodzin Fryderyka Chopina

 

206 rocznica urodzin Fryderyka Chopina

 

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na świętowanie 206. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Podczas Koncertu Urodzinowego zabrzmią dwa koncerty fortepianowe mistrza muzyki romantycznej. Wykonawcami będą Kinga Firlej-Kubica, Wojciech Kubica oraz kwartet smyczkowy w składzie: Magdalena Kling-Fender (I skrzypce), Dominika Przech (II skrzypce), Róża Wilczak-Płaziuk (altówka), Stanisław Firlej (wiolonczela). Koncert odbędzie się 28 lutego o godzinie 17:00.

Bilety w cenie 15/20 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego po wcześniejszej rezerwacji (tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl).

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:
z Torunia
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia
16:20 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie. 

Ośrodek Chopinowski jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 • -

Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

 

Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

 

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,

 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

 

 • -

Bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

 

Zapraszamy na

bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców Gminy Zbójno

AUDIOFON - aparaty słuchowe

w dniu 7 i 21 marca 2016 r. ( poniedziałki )

w godz. 9.30 - 11.00

Ośrodek Zdrowia w Zbójnie

Tel. 56 494 30 88

 

 • -

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin

 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin

 

Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin. Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na uszkodzenia niektórych plantacji będące skutkiem złego przezimowania.
W związku z tym, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaleca rolnikom, by nie zwlekali z oceną przezimowania swoich upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin. Odpowiednio wczesne rozeznanie pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny.
Zwracamy także uwagę, że w przypadku objęcia uszkodzonej uprawy ubezpieczeniem, rolnik zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie w terminie określonym w warunkach tego ubezpieczenia. Jeżeli poszkodowany rolnik zamierza ubiegać się o jakąkolwiek pomoc np. preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji, szkodę należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przed zaoraniem plantacji i to z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat.

 

 • -
 • -

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

 

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny 

 
W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).
 

Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.
 
Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

 

 • -

Program - Rodzina 500 plus

 

PROGRAM

Rodzina 500 plus

Nowe świadczenie, które realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.

 

Świadczenie wychowawcze

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Natomiast jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Ile wyniesie świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do czasu osiągnięcia przez dziecko granicy dorosłości, tj. ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie to wynosi 500 zł netto, na każde uprawnione dziecko. Od świadczenia wychowawczego nie odprowadza się podatku.

Kto może dostać świadczenie?

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200 zł.

Przy czym niepełnosprawne dziecko oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego.

Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co w sytuacji marnotrawienia świadczenia?

W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia. Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny można przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jeśli wywiad środowiskowy potwierdzi marnotrawienie świadczenia wychowawczego wówczas będzie można przekazywać to świadczenie w formie rzeczowej (jedzenia, ubrania, lekarstw itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie). Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie przypadków, w których świadczenie wychowawcze będzie przeznaczane przez rodziców lub opiekunów dziecka na cele niezgodne z ustawą, w szczególności kiedy kwota świadczenia będzie wykorzystywana na zaspokajanie potrzeb własnych z pominięciem potrzeb dziecka.

Program "Rodzina 500 plus" a inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze jest wyłączone z katalogu dochodów warunkujących prawo do świadczeń o charakterze społecznym. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, tj. w szczególności zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenia z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego  o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych), czy orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku opiekuna prawnego). Dokumentów dotyczących dochodów rodziny nie trzeba składać w przypadku gdy dana osoba nie ubiega się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód rodziny. Zatem osoba ubiegająca się musi wówczas udokumentować dochód rodziny.

Podkreślić jednak trzeba, że dokumenty potwierdzające dochód rodziny mogą być pozyskiwane samodzielnie przez organy właściwe z odpowiednich rejestrów.

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze mogą złożyć wniosek bezpośrednio w gminie lub drogą elektroniczną. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku Gminy Zbójno świadczenie wychowawcze realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.   Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca 2016 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku – od dnia  1 października do dnia 30 września następnego roku.

Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres, który rozpocznie się 1 kwietnia bieżącego roku i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.

Świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami.

Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane, chyba że wniosek zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłacane będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

 • -

Zmiana ustawy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Zmiana ustawy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o podatku rolnym i ustawę o podatku leśnym, mające wpływ na wymiar i pobór podatków.

Główne zmiany:

Jednorazowa płatność podatku -  w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;

Brak decyzji przy małej kwocie podatku – nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte  umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego (dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Obecnie kwota ta wynosi 6,10 zł.

Nowe przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

- rowy – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowy,
- grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha   przeliczeniowy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowy,
- grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowy.

 

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

 

 • -

"Gdy dorosnę będę oddawał krew"


 • -
 • -

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

wF8mjcDvaIbAAAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

 


5 marzec 2016 - XXIV Forum Pszczelarzy

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

oraz

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

zapraszają na

XXIV Forum Pszczelarzy

pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza

Forum odbędzie się 5 marca 2016 roku (sobota)
w siedzibie Oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia