UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Anieli, Przybysława
Dzisiaj jest: 27.01.2023

Ważne aktualności

Treść strony


 

Urząd Gminy Zbójno informuje, jak wygląda procedura dystrybucji węgla

zakupionego na zasadach preferencyjnych w gm.Zbójno

 


1. Urząd kontaktuje się telefonicznie z odbiorcą, zgodnie z kolejnością złożonego wniosku, z informacją o wystawionej fakturze za węgiel i obowiązku jej zapłaty, gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.

2. Następnie urząd sporządza na dany dzień zlecenie dla składu na dowóz węgla odbiorcom, którzy opłacili fakturę.

3. Skład kontaktuje się telefonicznie z odbiorcą węgla w celu ustalenia dogodnej godziny dostawy. Odbiorca węgla może zastrzec, że chce być obecny przy ważeniu węgla.

4. Transport węgla ze składu do odbiorcy jest bezpłatny.

5. Odbiorca węgla kwituje odbiór węgla na zleceniu własnoręcznym podpisem lub upoważnia do tego domownika. Poza tym skład wydaje dokument WZ (wydanie towaru na zewnątrz).

 


 

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACHInformujemy, że Urząd Gminy Zbójno w dalszym ciągu przyjmuje wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Zbójno na parterze w pokoju nr 4 i na piętrze w pokoju nr 14.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym dotrą do nas pierwsze transporty węgla.
Na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy sprzedaż węgla naszym mieszkańcom.
Będziemy kontaktować się telefonicznie by omówić szczegóły płatności i dostawy.
Sprzedaż będzie dokonywana zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Dystrybucja węgla będzie się odbywać za pośrednictwem dwóch składów z terenu gminy Zbójno:

1) PHU „Agro-Pol” Dorota Kurek, skład w Adamkach 43;
2) Handel Artykułami Weterynaryjnymi, Zootechnicznymi i Środkami Ochrony Roślin Jacek Radecki, skład w Działyniu (teren po bazie SKR).


Wnioski można składać również:
• listownie – na adres Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).


Wniosek do pobrania ze strony:

 


 

Preferencyjna Sprzedaż Węgla

 


 

Informujemy, że Gmina Zbójno przystępuje do preferencyjnej sprzedaży węgla, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r.

 


ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACH

Informujemy, że w dniach od 14 do 25 listopada 2022 r. wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Zbójno na parterze w pokoju nr 4 i na piętrze w pokoju nr 14.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Gminy Zbójno zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach, informujemy o możliwości składania wniosków:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Zbójno,
  • listownie – na adres Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

UWAGA!!! Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie będą również rozpatrywane i realizowane w kolejnych transzach zamówienia. O kolejności przydziału węgla będzie decydowała kolejność wpływu wniosku do Urzędu.

Po zweryfikowaniu wniosków informacja o możliwości i terminie odbioru węgla zostanie przekazana wnioskodawcom telefonicznie.

Węgiel będzie sprzedawany po 1950 zł za tonę.


Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone