UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony

Bon Energetyczny

 

 

BON ENERGETYCZNY

 

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczny dochód w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. Bon energetyczny wynosi:


• 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:


• 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie lub przez ePUAP. Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Po udostępnieniu wzoru wniosku będzie można go pobierać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie pokój nr 1.

 

« wstecz

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Noce i Dnie