UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Wandy, Zenona
Dzisiaj jest: 23.06.2024

Ważne aktualności

Treść strony

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informatyczne


 

 • -

 

Formularze dla uczestników szkoleń

 


 

 

II Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych

Gmina Zbójno ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

 


 

 • -

 

Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych

Gmina Zbójno ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

 


 

 • -

Projekt "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w Gminie Zbójno

Projekt „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego.

Gmina Zbójno planuje organizację 24 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora scenariuszy i materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

 1. „Rodzic w Internecie”;
 2. „Mój biznes w sieci”;
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
 4. „Działam w sieciach społecznościowych” ;
 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” ;
 6. „Rolnik w sieci” ;
 7. „Kultura w sieci". Podczas szkolenia zapewniony zostanie catering.

W projekcie zorganizowanych zostanie 24 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 288 osób (w grupach po 12 osób każda). Szkolenia prowadzone będą przez instruktora posiadającego doświadczenie zgodne z dokumentem „Standard szkoleń”.

Szkolenia skierowane będą do osób powyżej 25+ nieposiadających lub chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Harmonogram szkoleń uzgodniony zostanie z wybranym instruktorem. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, zwłaszcza mieszkańcy gminy Zbójno.

Projekt będzie obejmował zarówno kobiety jak i mężczyzn, w różnych przedziałach wiekowych (osoby powyżej 25 roku życia), jednak aktywny udział w szkoleniach także w dla osób powyżej 65 roku życia, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenia informatyczne w tym, w zakresie bankowości elektronicznej czy korzystania z portali społecznościowych. Do osób młodszych mieszkańców chcemy skierować szkolenia związane z tworzeniem stron internetowych (blog) czy szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu.

Nabór uczestników prowadzony będzie przez osobę odpowiedzialną w projekcie za rekrutację. Zostanie opracowany formularz Informacja o projekcie i możliwości udziału w szkoleniach zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy, na lokalnych portalach. Plakaty i ulotki przesłane zostaną do instytucji współpracujących np. do gminnych szkół, Bibliotek, sołtysów , klubów seniora czy organizacji pozarządowych.

O udziale w szkoleniu decydować będzie spełnienie warunków udziały tj. czy jest to osoba 25+ z województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Szkolenia odbywać się będą w miejscach dostosowanych lub będą miały możliwość dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami., tak by zapewnić im możliwość udziału. O przyjęciu decydować będzie termin zgłoszenia. Uczestnicy projektu będą rekrutowani z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji.

 • -
 • -

 

Urząd Gminy Zbójno zwraca się do firm o złożenie oferty cenowej w zapytaniu o cenę dot. Projektu Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Gmina Zbójno - Podniesienie Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego

 

 • -

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone