UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Teodora, Emanuela
Dzisiaj jest: 26.03.2023

Ważne aktualności

Treść strony

  • Plakat KIS_17.02.2023

 

 

 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

 

 

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w partnerstwie z Gminą Ciechocin, Gminą Radomin, Miastem Golub-Dobrzyń, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim oraz Liderem Projektu Fundacją WERWA rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Podziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce realizacji projektu : Klub Integracji Społecznej (KIS) w Wielgiem ( w budynku świetlicy wiejskiej    we Wielgiem)

Celem projektu jest: wzrost aktywności społeczno-zawodowej 238 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wyniku działań reintegracyjnych prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 roku życia:

- osoby bezrobotne (z wyłączeniem osób mających prawo do zasiłku dla bezrobotnych),

- osoby poszukujące pracy,

- osoby bierne zawodowe,

- osoby z niepełnosprawnościami,

 

W ramach projektu przewidziane są m. innymi:

·         szkolenia zawodowe (dla uczestników płatne stypendium szkoleniowe),

·         staże zawodowe (dla uczestników płatne stypendium stażowe),

·         indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,

·         usługi prawne,

·         zajęcia z doradcą zawodowym,

·         pośrednictwo pracy

·         dowóz lub zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

·         posiłek w trakcie trwania zajęć

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno,

adres e-mail: gops@gopszbojno.pl, tel. 54 280 1932/ 532 253 354

 

« wstecz

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone