UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Marka, Wacława
Dzisiaj jest: 28.09.2022

Ważne aktualności

Treść strony

Dodatek węglowy

 
 
 
DODATEK WĘGLOWY
 
 
Informujemy, że Urząd Gminy Zbójno przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada br.:
1) w formie papierowej w siedzibie Urzędu, Zbójno 178A, na I piętrze, przed salą nr 13;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
 

1. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

3. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

4. Dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

5. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego - w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 
6. Najważniejsze dane, które muszą znaleźć się we wniosku to informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe.
 
7. We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.
 
8. We wniosku należy również wpisać dane (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego - w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
 
Prosimy o dokładne wpisywanie danych we wniosku co umożliwi ich sprawną weryfikację i akceptację wniosków do wypłaty.
W przypadku niepełnych danych lub błędnych danych wnioskodawcy będą wzywani do ich uzupełnienia/poprawy co wydłuży proces obsługi wniosku.
 
Urząd prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
 
 
Ponadto informujemy, że:
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, będzie możliwość osobistego odebrania z Urzędu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
 
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku
węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).
 
 
Więcej informacji o dodatku węglowym na stronie: https://www.gov.pl
 
Informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb
 
 
  • węgiel

« wstecz

Banery

Kontakt


wUEADs=
 

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 178 A

87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618

Tel / Fax : 54 280 1921

E-mail: bip@zbojno.pl

www.zbojno.pl

www.bip.zbojno.pl

Godziny Pracy

Urzędu Gminy Zbójno:

Poniedziałek-Piątek

w godz. 7.30 - 15.30

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26955100020100253820030002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • -

Stopka strony

Urząd Gminy Zbójno
© 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone

baner toplayer
Zawody Wędkarskie