UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Andrzeja, Jędrzeja
Dzisiaj jest: 16.05.2021

Ważne aktualności

Treść strony


 

DOTACJA AZBEST 2021-2023

 

Trwa nabór wniosków

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest trwa nabór wniosków na 2021 rok.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2021r. będzie trwał do 24 maja 2021r. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 


 • ...

Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim

UqAAAAAElFTkSuQmCC

 

Szanowni Państwo!

 

         Miło nam poinformować, że na terenie naszego województwa realizowany jest od stycznia 2021 r program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego można skorzystać z:

 • bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki i leczenia WZW,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych,
 • bezpłatnych szczepień przeciw WZW.

        Gorąco zachęcamy do udziału w programie - Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia, a około 90 % pacjentów wcześnie zdiagnozowanych udaje się wyleczyć!

Zachęcamy do wejścia na stronę internetową programu i zapisanie się na wykład/prezentację, udział w której da Państwu szansę na bezpłatne skorzystanie z badań i szczepień przeciw WZW:

stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne/

Więcej informacji:  www.stopwzw.pl i pod numerem tel. 533 334 851

 


 • plakat 16.05.2021

 

 

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej


Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).


Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:


• Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
• Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
• Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
• Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
• Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.


Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.


Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 


 

INFORMACJA

 

W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi na Stacji Uzdatniania Wody w Zbójnie dnia 12.05.2021 r., od godziny 9.00 do godziny 15.00, na terenie Gminy Zbójno wystąpią przerwy w dostawie wody przeznaczonej do spożycia.

 

                                                                                                     Za utrudnienia przepraszamy.

 


XX edycja programu stypendiów pomostowych

 

MATURZYSTO

JEŻELI POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR

POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

ogłosiła

XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

 


 

Rozporządzenie nr 12/2021

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

 


 

Informacja

rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

o rozpoczęciu przez zarząd województwa negocjacji nowej perspektywy

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

 

 • konferencja_inwestycje_fot_mikolaj_kuras-14
 • schemat

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 22 kwietnia 2021 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Ankieta

"Zintegrowana strategia rozwoju gminy Zbójno na lata 2021-2030"

 

Poniższa ankieta jest skierowana do mieszkańców gminy wiejskiej Zbójno. Dane z niej pozyskane pomogą w rozwoju mojej pracy, a może i
nawet w rozwoju gminy.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.

 Z wyrazami szacunku

 Karol Piątkowski

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxJ0uK81mWY0OiJTHugWYFd8PKExBjLpdRXCfaMMmre0lAfw/viewform

 


 • KONKURS PLASTYCZNY CZTERY PORY ROKU W DOLINIE DRWĘCY
 • wniosek dod

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 2 marca 2021 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Wójt Gminy Zbójno 


ogłasza 


otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 


 • Nabory (13)
 • doradztwo (9)

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Pani Katarzyna Kukielska - Gminny Komisarz Spisowy w Zbójnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zbójno Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu ( interaktywną aplikację formularzową ), ktore zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza "Formularz-oferta koandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 r." ( druk do pobrania ), zawierającego :

 1. Dane osobowe i kontaktowe :
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:bip@zbojno.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Zbójnie – nr tel. 54 280 19 23, e-mail: ewidencja@zbojno.pl,

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

                                                                                                               

                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                              Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                            Katarzyna Kukielska

 


 • szcz1

 • punkt kons2021p

Odbiór odpadów komunalnych

 

Odbiór odpadów komunalnych

 

Mieszkańcy miejscowości: Kazimierzewo, Obory, Nowy Działyń, Pustki Działyńskie. W dniu 26.01.2021 r. zostaną od Państwa odebrane odpady komunalne, które wcześniej nie odebrano z powodu złych warunków atmosferycznych. Prosimy w tym dniu o wystawienie odpadów do drogi gminnej najpóźniej do godziny 6:30.

 

 


Przerwa w dostawie wody

 
 
UWAGA!!!
 
 
W dniu 25.01.2021 r., na terenie miejscowości Działyń i Rembiocha wystąpi przerwa w dostawie wody przeznaczonej do spożycia. Utrudnienia spowodowane są koniecznymi do wykonania pracami konserwacyjnymi. W związku z powyższym prosimy o zaopatrzenie się w zapas wody i cierpliwość.
                                               
                                                                                                      Za utrudnienia przepraszamy.

 • kurs

Szczepienia przeciwko COVID–19

 

Szczepienia przeciwko COVID – 19

Od 15 stycznia 2021 r. osoby powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienia się przeciwko Covid-19.

 

W Urzędzie Gminy Zbójno działa specjalna infolinia dla mieszkańców, za której pośrednictwem osoby niepełnosprawne, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą zamówić transport na szczepienie, który zorganizuje Urząd Gminy przy współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Infolinia działa w godzinach 8.00 – 15.00, obsługuje ją gminny koordynator ds. szczepień

Numer infolinii to: 574 639 419

Wszystkie informacje na temat ogólnokrajowych szczepień znajdują się w rządowym serwisie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Powszechne szczepienia zaczynają się od seniorów.

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności.

Jak wygląda harmonogram rejestracji?

 • od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Całodobowa i bezpłatna infolinia– 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. e-Rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę
i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać profil zaufany.

3. Punkt Szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.
Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień znajdują się: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Do Narodowego Program Szczepień zgodnie z mapą punktów szczepień z naszej gminy zgłosiła się placówka:

Danuta Brzoskowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MÓJ MEDYK”
Zbójn 149

87-645 Zbójno
telefon: 54 280 18 44

 


 

Grupa Nieformalna Odnowa Klonowa

informuje, że

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Klonowie, w ramach pozyskanego Mikrograntu ze środków otrzymanych z Projektu  „Owes Tłok 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach  od 01 lutego 2021 do 12 marca 2021roku będą organizowane dla społeczności lokalnej zajęcia:

- Warsztaty edukacyjno- kulinarne:  ” W zdrowym ciele, zdrowyduch,

- ” Zajęcia fitness połączone z zajęciami  relaksacyjnymi”

- Warsztaty artystyczne „ Decoupage.”

 

                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

 


 

Program „CZYSTE POWIETRZE”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach, o którym mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania w programie Priorytetowym „Czyste powietrze”, sytuacja dochodowa ustalana jest na podstawie osiągniętych dochodów przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w:

- przedostatni roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania ww. zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca danego roku

- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania ww. zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z powyższym każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września każdego roku gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 18 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 

 


 
 
Informacja
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy Zbójno będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

 • mam

 

 I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podania na dożywianie dzieci w szkołach od stycznia (po feriach) mogą składać rodzice, opiekunowie prawni dzieci w ośrodku pomocy (pokój nr 1).

Do objęcia ww. pomocą należy spełnić dwa kryteria: 1 dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 792,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) oraz 2 sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.) oraz dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia podania (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renta itd.).

 

 


Uwaga zmiana przebiegu trasy linii kolejowej

 
Uwaga zmiana przebiegu trasy linii kolejowej
 
 
Do 31 grudnia Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. prowadzi II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Centrum Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Korytarz wymienionej linii nr 5 przebiega przez inne trasy miejscowości Gminy Zbójno niż to było pierwotnie w poprzednich konsultacjach zaznaczone linią niebieską i ciemną szarą tj: koło jeziora Ruduskiego w Wojnowie, część Ruduska, Ruże, Zbójenko, Sitno do jeziora Macikowskiego.
W związku z tym zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, które są prowadzone do 31 grudnia i składania uwag poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie https://www.cpk.pl/.../konsultacje-soos-kolej-uwaga-arkusz (z menu rozwijanego należy wybrać w polu Uwaga dotyczy arkusza: * - ciąg 1, linia 5, arkusz 5 z 9).
 
Konsultacje mają na celu zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji.
Od 10 lutego do 10 marca trwał I etap konsultacji w trakcie którego do spółki CPK napłynęło 146 tys. uwag na podstawie których został przygotowany raport podsumowujący pierwszy etap. Raport jest dostępny pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
 
 
 
 
 • l1
 • l2

1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

- w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
- w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jak podaje ARiMR, wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

 

 • rol

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 15 grudnia 2020 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

INFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje o terminach wypłat w miesiącu grudniu 2020r.:


- stypendia szkolne - 17 i 18.12.2020 r.
- świadczenie wychowawcze - 17 i 18.12.2020 r.      
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 21 i 22.12.2020 r.
- pomoc społeczna - 21 i 22.12.2020 r.

 

Kondolencje


 • boniecki 3

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 25 listopada 2020 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


INFORMACJA - spis liczników wody !!!

 
INFORMACJA
 
SPIS LICZNIKÓW WODY !!!
 
 
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 spis stanu liczników wody w sposób tradycyjny jest niemożliwy. W związku z powyższym, w celu wystawienia faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków, mieszkańcy Gminy Zbójno mogą podawać odczyty liczników drogą telefoniczną (tel. 54 280 19 21 – wewnętrzny 40) lub e-mailową (kasa@zbojno.pl).
W przypadku kontaktu e-mailowego faktura zostanie odesłana wiadomością zwrotną, natomiast w przypadku kontaktu telefonicznego przekazana zostanie informacja o wysokości kwoty do zapłaty, a faktura dostarczona zostanie w możliwie najszybszym, bezpiecznym terminie.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy, na poczcie, w banku lub przelewem na rachunek bankowy nr: 26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
 
 

 

I N F O R M A C J A


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

 


 • RACHMISTRZ_OBOWIĄZEK ODPOWIEDZI

 • spis_rolnyh_2020_logo_1

Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego

 

Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego


Szanowni Państwo, właśnie dobiega końca drugi miesiąc Spisu Rolnego. Trwa on do końca listopada, więc pozostało bardzo mało czasu aby wypełnić obowiązkową ankietę. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że ok 40% gospodarstw objętych spisem z terenu Gminy Zbójno nie dokonała jeszcze samospisu bądź nie skorzystała z usług rachmistrza. Chcielibyśmy przypomnieć, że dokonanie spisu jest obowiązkowe. Jako Gminne Biuro Spisowe w Zbójnie pragniemy Państwu wykonanie tego obowiązku jak najbardziej ułatwić. Rekomendujemy współpracę z rachmistrzami spisowymi obsługującymi naszą gminę. W celu umówienia się z rachmistrzem prosimy o kontakt z urzędem gminy.

 

                                                                                                         Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                             Katarzyna Kukielska

 


Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 21 października 2020 roku o godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 • 29
 
Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego
 
 
Informujemy, że od 1 października dzwonią do Państwa rachmistrzowie spisowi w celu wypełnienia obowiązkowej ankiety. Numer telefonu rachmistrza to 22 666 66 62. Ponadto przypominamy o możliwości dokonania spisu w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 14. Gminne Biuro Spisowe chętnie pomoże zainteresowanym w wypełnieniu ankiety.
Informujemy jednocześnie, że w tegorocznym spisie rolnym z uwagi na pandemie koronawirusa spełnienie obowiązku spisu może odbyć się wyłącznie przez wywiad telefoniczny bądź samospis internetowy. Do Państwa domów nie dotrze tzw. rachmistrz terenowy.
 
 

 • KOMUNIKAT re

 • 5

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Gminne Biuro Spisowe w Zbójnie informuje, że na dzień 22 września br. w gminie Zbójno spisało się, w formie samospisu internetowego 3,59 % gospodarstw funkcjonujących na terenie gminy Zbójno.

Zachęcamy wszystkie osoby zobowiązane do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do spisywania się za pośrednictwem internetu w domu lub jeżeli nie ma takiej możliwości zapraszamy do Urzędu Gminy Zbójno. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego i rachmistrzowie spisowi pomogą się Państwu spisać.

 


Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2020 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

ogłasza konkursu ofert

na realizację zadań publicznych na 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 


Zebranie Sołeckie Sołectwa Wielgie - Nowy Termin !!!

 

Zebranie Sołeckie Sołectwa Wielgie - Nowy Termin !!!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 28 września 2020 r. ( poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej Wielgie. Przedmiotem zebrania będzie rozdysponowanie śrdoków finansowych z funduszu sołeckiego.

 


 
 
Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
 
Wójt Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 18.09.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 odbędzie się odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od osób, które w 2019 r. złożyły wnioski na odbiór ww. odpadów.
Odpady będą odbierane z jednego miejsca na terenie Gminy Zbójno tj. działka o nr. geodezyjnym 42/9 (baza po byłym SKR) w Zbójnie.
 
 
 

 • 11111

 

Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego - Wójta Gminy ZbójnoInformuję, że w sprawach trwającego Powszechnego Spisu Rolnego 2020, członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżur codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (Szczegółowa informacja w Sekretariacie).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20.00 można się z nimi kontaktować telefonicznie pod numerami: 505 180 143 lub 604 534 349.


                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                           Wójt Katarzyna Kukielska

 


 

Obwieszczenie

w sprawie konsultacji społecznych projektu

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Zbójno na lata 2021 – 2027"

 


 • infffo

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że bezpłatne porady prawne od miesiąca września 2020 r., będą udzielane w każdy wtorek od godz. 9.00-11.00.  Serdecznie zapraszamy.

 


Spis Rolny 2020 – informacja o samospisie

 

Spis Rolny 2020 – informacja o samospisie

 

Gminne Biuro Spisowe w Zbójnie informuje, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrzów.

W przypadku braku możliwości dokonania samospisu samodzielnie w domu, informujemy, że w Urzędzie Gminy Zbójno w pokoju nr 14 zostało przygotowane specjalnie do tego celu stanowisko komputerowe.

 

 • spis rolny 2020

 
 
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 
 
1. Zbójenko: 26. sierpień godz. 15.00: sala sesyjna Urzędu Gminy.
 
2. Podolina, Zosin: 26. sierpień godz. 16.00 sala sesyjna Urzędu Gminy.
 
3. Ruże: 31. sierpnia godz. 15.00 świetlica wiejska w Rużu
 
4. Łukaszewo: 31. sierpnia godz. 16.00 świetlica wiejska w Rużu.
 
5. Ciepień: 1. wrzesień godz. 15.00 salka katechetyczna
 
6. Klonowo: 1. wrzesień godz. 16.00 szkoła podstawowa w Klonowie
 
7. Rudusk: 2. wrzesień godz. 15.00 sala sesyjna Urzędu Gminy
 
8. Wojnowo: 2. wrzesień godz. 16.00 sala sesyjna Urzędu Gminy
 
9. Obory: 3. wrzesień godz. 15.00 świetlica w Oborach
 
10. Adamki: 4. wrzesień godz. 15.00 sala sesyjna Urzędu Gminy
 
11. Sitno: 7. wrzesień godz. 19.00 świetlica wiejska w Sitnie
 
12. Rembiocha: 8. wrzesień godz. 19.00 świetlica wiejska w Rembiosze;
 
13. Wielgie: 14. wrzesień godz. 19.00 świetlica wiejska we Wielgim;
 
14. Działyń: 24. wrzesień godz. 16.30 Szkoła podstwowa w Działyniu;
 
15. Zbójno: 29. wrzesień godz. 17.00 sala sesyjna Urzędu Gminy.
 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców !
 
 

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 06.08.2020 r. , Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została powołana Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego w gminie Zbójno, który miał miejsce w dniu 18.06.2020 r.

W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku deszczu nawalnego, który przyczynił się do zalania pól oraz szkód w uprawach rolnych Wójt Gminy Zbójno prosi o złożenie do dnia 21.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Zbójno wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w uprawie, w której szkoda objęła co najmniej 30 % powierzchni danej uprawy.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2020r.  suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Wniosek można pobrać poniżej.

 


 • -

 

 • -

 

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

 
Stopień alarmowy BRAVO-CRP
 
W związku ze zbliżającą się drugą turą wyborów Prezydenckich w dniu 12.07.2020 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP  na terenie całego kraju. Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od dnia 10.07.2020 r. od godziny 00:01, do dnia 13.07.2020 r. do godziny 23:59.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podania na dożywianie dzieci w szkołach mogą składać rodzice, opiekunowie prawni dzieci od 1 sierpnia br. w ośrodku pomocy (pokój nr 1). Do objęcia ww. pomocą należy spełnić dwa kryteria: 1 dochodowe – dochód na osobę w rodzinie do 792,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) oraz 2 sytuacyjne – między innymi długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Do podania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca lipca 2020r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renta itd.).

 


 • -

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY


W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących we czerwcu 2020r. oraz 1 lipca 2020r. ulewnych deszczy, które przyczyniły się do zalania pól oraz szkody w uprawach rolnych Wójt Gminy Zbójno prosi o złożenie do dnia 10.07.2020 w Urzędzie Gminy Zbójno wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w uprawie, w której szkoda objęła co najmniej 30 % powierzchni danej uprawy.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2020r.  suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, a zebrane materiały pozwolą na ocenę i zobrazowanie sytuacji w gminie i będą zarazem podstawą do powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez powódź powstałą w skutek zalania terenów wskutek deszczu nawalnego.

 


Stopień alarmowy BRAVO-CRP

 

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenckimi w dniu 25.06.2020 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP  na terenie całego kraju. Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od dnia 26.06.2020 r. od godziny 00:01, do dnia 29.06.2020 r. do godziny 23:59.

 


 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

 

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji’’

- zadanie 2: ,,Utworzenie i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży’’.

 


 

KOMUNIKAT

 dla osób pobierających świadczenia w formie gotówkowej

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa informujemy, że osoby które pobierają świadczenia pieniężne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zbójnie w formie gotówkowej, proszone są o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane świadczenia.

Wypłaty od miesiąca czerwca 2020 r. będą realizowane tylko na przelewy bankowe, w związku z tym prosimy o wypełnienie wzoru podania o zmianę formy wypłaty świadczeń, który znajduje się w załączeniu.

W przypadku braku możliwości pobrania wzoru, prosimy własnoręcznie napisać podanie według zamieszczonego wzoru.

Zachęcamy do wypełnienia, podpisania i przesłania skanu/fotografii podania na adres e-mail: gops@gopszbojno.pl, bądź wrzucenia do skrzynki oddawczej umieszczonej przed wejściem do urzędu.

 


 

Ochotnicze Straże Pożarne konkurs „Urodziny papieża w moim domu”.


W poniedziałek (18 maja) obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza ochotnicze straże pożarne, działające na terenie naszego regionu, do wzięcia udziału w konkursie „Urodziny papieża w moim domu”.

Zachęcamy do udekorowania w poniedziałek (18 maja) flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, budynków, podwórek, kapliczek, skwerów i ulic miejscowości, w której siedzibę ma ochotnicza straż pożarna. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu (6 i 7 czerwca 1991 roku do Włocławka, 7 czerwca 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia).

Zdjęcia, przedstawiające dekoracje w miejscowości, w której działa OSP prosimy przesyłać do wtorku (19 maja) na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu”. Oświadczenie, które należy podpisać i dołączyć do zgłoszenia będzie dostępne od czwartku (14 maja) na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 62 18 477; e-mail: ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


Ochotnicze straże pożarne, które przygotują najładniejsze i najwięcej barwnych dekoracji, i przystroją nimi domy, budynki, podwórka, kapliczki, skwery i ulice swoich miejscowości z okazji urodzin papieża otrzymają nagrody finansowe:

·         I miejsce – 2 000 złotych,

·         II miejsce – 1 500 złotych,

·         III miejsce – 1 000 złotych,

·         wyróżnienie – 500 złotych.


Zapraszamy do włączenia się w jubileuszowe obchody i udział w konkursie. Niech nasze działania będą świadectwem wciąż żywej pamięci o papieżu Polaku.

 Dobrostan – przedłużony termin naboru wniosków

 

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostaje pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

 


 

Informacja

dla mieszkańców gminy Zbójno dotycząca

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wójt Gminy Zbójno informuje, że od 09.05.2020 r. został ponownie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny jest w każdą sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00  w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 


 

Zawiadomienie

dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W celu aktualizacji ewidencji, ponownie zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Zbójno posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia (druk (zgłoszenia do pobrania: https://www.zbojno.pl/487,ochrona-srodowiska.html) dostarczenie elektronicznie na adres: komunalna@zbojno.pl lub bip@zbojno.pl lub osobiście po zakończeniu stanu epidemicznego do Urzędu Gminy

 


Informacja - odczyt wodomierzy

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 spis stanu liczników wody w sposób tradycyjny jest niemożliwy. W związku z powyższym, w celu wystawienia faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków, mieszkańcy Gminy Zbójno mogą podawać odczyty liczników drogą telefoniczną (tel. 54 280 19 21 – wewnętrzny 40) lub e-mailową (kasa@zbojno.pl).

W przypadku kontaktu e-mailowego faktura zostanie odesłana wiadomością zwrotną, natomiast w przypadku kontaktu telefonicznego przekazana zostanie informacja o wysokości kwoty do zapłaty, a faktura dostarczona zostanie w możliwie najszybszym, bezpiecznym terminie.

Wpłat należy dokonywać na poczcie, w banku lub przelewem na rachunek bankowy nr: 26 9551 0002 0100 2538 2003 0002.

 


 

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P)  – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone - dodaje rzeczniczka.

 

 Krystyna Michałek

        Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

Informacja dla rolników

 

W związku ze zgłoszeniami rolników dotyczącymi zagrożenia występowania szkód w uprawach rolniczych spowodowanych niską wilgotnością gleby informuję, iż powołanie komisji szacującej straty możliwe jest po stwierdzeniu występowania suszy rolniczej na obszarze Polski przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stwierdzenie ww. zjawiska możliwe będzie po zakończeniu pierwszego okresu sześciodekadowego tj. od dnia 21.III do 20.V. Dopiero po tym okresie pojawi się pierwszy raport.
Sytuacja związana z wystąpieniem zjawiska suszy jest na bieżąco monitorowana. W przypadku wystąpienia suszy zostanie powołana komisja szacująca szkody rolnicze i możliwe będzie składanie wniosków o oszacowanie szkody rolniczej.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                            Katarzyna Kukielska

 


Uwaga susza !!!

 

UWAGA SUSZA
APEL O ROZSĄDNE KORZYSTANIE Z WODY
OSZCZEDZAJMY WODĘ! TO DOTYCZY KAZDEGO Z NAS

 

Obecny, niski stan wód oraz zapowiedzi meteorologów o niskim prawdopodobieństwie pojawienia się wystarczającej ilości opadów zapowiadają kolejny rok, w którym susza da bardzo mocno znać o sobie.

W warunkach niedoboru wody bardzo istotne jest jej oszczędzanie na każdym kroku oraz zatrzymywanie do celów gospodarczych wód opadowych. Każdemu z osobna wydaje się, że to niewielkie oszczędności i zasoby, ale w skali całego kraju są to miliony, dziesiątki milionów litrów wody, która może być wykorzystana gospodarczo. W interesie nas wszystkich apelujemy o maksymalne ograniczanie zużycia wody i jednocześnie o zatrzymywanie wód opadowych.

Rolnikom przypominamy, że są środki na urządzenia nawadniające i zatrzymujące wodę w gospodarstwach w Ministerstwie Rolnictwa . Warto i należy z nich korzystać. Całkowicie suszy nie zapobiegniemy, ale możemy ograniczyć jej skutki. Z uwagi na pogłębiającą się suszę i związany z tym wzrost zużycia wody, Gmina Zbójno APELUJE do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.
Apeluję się, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie ogródków itp. (ilość wody niezbędna do napełniania jednego dużego basenu wystarczyłaby, aby zapewnić wodę przez jedną dobę dla całej Gminy).
Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Zbójno.
Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

 


 

Informacja dla osób starszych i samotnych.

 

Osoby starsze i samotne, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów w zrobieniu zakupów czy zaopatrzeniu w leki proszone są o kontakt telefoniczny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie pod numer telefonu : 54-280-19-32 lub 54-284-15-81 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców Gminy Zbójno do współpracy przy niesieniu pomocy. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez kontakt telefoniczny.

 W związku z zaistniałą sytuacją Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan zmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102.

Więcej informacji pod adresem: https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego

Ponadto informujemy, iż osoby mogą skorzystać również ze wsparcia psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym dla rodzin w Zbójnie pod numerem telefonu 607 622 792.

 


 

UWAGA

W związku z pracami konserwacyjnymi na gminnej sieci wodociągowej w dniu 23.03.2020 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 w miejscowościach Działyń, Adamki, Wielgie, Pustki Działyńskie, Klonowo wystąpi przerwa w dostawie wody przeznaczonej do spożycia.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, że osoby które widzą potrzebę złożenia wniosku o świadczenia z pomocy społecznej winny wcześniej skontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie - nr  telefonu 54 280 1932

 


 

Informacja dla osób pobierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w Zbójnie

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa informujemy, że osoby które pobierają świadczenia pieniężne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zbójnie w formie gotówkowej, proszone są o podanie do dnia 17.03.2020 r. (dotyczy świadczenia wychowawczego) oraz  20.03.2020 r. (pozostałe świadczenia)  numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane świadczenia.

Wypłata świadczeń zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

W załączeniu wzór podania o zmianę formy wypłaty świadczeń.

W przypadku braku możliwości pobrania wzoru, prosimy własnoręcznie napisać podanie według zamieszczonego wzoru.

Zachęcamy do wypełnienia, podpisania i przesłania skanu/fotografii podania na adres e-mail: gops@gopszbojno.pl

W przypadku konieczności podanie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 54-284-15-81 lub 54-280-19-32

 

 


 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

 

Informujemy, że w dniu 13 marca br. ukazało się rozporządzenie MSWiA oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

W wyniku wprowadzonego rozporządzenia na chwilę obecną zostały odwołane komisje lekarskie, na które obowiązkowo wezwani byli mężczyźni oraz kobiety rocznika 2001.

 


Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 16 marca 2020 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Koronawirus 2019-nCoV


 • -
 • -
 • -

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH

OSP W 2020 ROKU

 

1.

OSP Działyń

Świetlica OSP

22.02.2020

16.00

2.

OSP Klonowo

Świetlica OSP

15.03.2020

14.00

3.

OSP Ruże

Świetlica OSP

14.03.2020

17.00

4.

OSP Rembiocha

Świetlica OSP

23.02.2020

15.00

5.

OSP Sitno

Świetlica OSP

29.02.2020

16.00

7.

OSP Zbójno

SP Zbójno

07.03.2020

17.00

Zawody sportowo-pożarnicze Zbójno – 30.05.2020 r.

 


 • -

Kondolencje

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Pani

Joannie Krzeszewskiej

Pracownikowi Urzędu Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Ojca

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 

 


Charytatywny turniej piłki halowej - Gramy dla Ani !!!


 • -

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 24 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


Informacja

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że dnia 31 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) Urząd Gminy w Zbójnie będzie czynny do godz. 13.30.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 grudnia 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


INFORMACJA

 

WYPŁATA:

- STYPENDIUM SZKOLNEGO,

- ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH 16-17 GRUDNIA 2019 ROKU.

 

WYPŁATA:

- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

- ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,

- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH 19-20 GRUDNIA 2019 ROKU.

 


Informacja

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że dnia 24 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) Urząd Gminy w Zbójnie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

( t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.).

 


 

Komunikat

Prezesa Miedzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków

w związku z kampanią społeczną

"Czyszczone kominy to mniejszy smog"

 

 

Spotkanie wigilijne seniorów


 • -

 • -

 • -

 • -

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 listopada 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Notatka ze spotkania konsultacyjnego Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi w dniu 24.10.2019 r.

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 12.11.2019 r. (wtorek), zamiast w dniu 8.11.2019r. ( piatek ) w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości


 • -

Proekologiczne programy dotacyjne

 

Proekologiczne programy dotacyjne

 

Wójt Gminy Zbójno oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące proekologicznych programów dotacyjnych – można uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Spotkanie odbędzie się we  Wtorek, 12.11.2019r., godz.17.00, Świetlica Wiejska w Sitnie

"Oszczędzaj i żyj w zgodzie z naturą”

 

 • -

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 października 2019 roku o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.


 

 

Cykl spotkań informacyjnych „Fundusze na biznes”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, na których omawiane będą możliwości dofinansowania dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej m. in.:

- dotacje: dla osób zwalnianych z pracy, dla osób zatrudnionych na umowach zlecenia, umowach    

  krótkoterminowych z wynagrodzeniem nie przekraczającym minimalnego

- preferencje, niskooprocentowane pożyczki.

Omówione zostaną zasady prowadzenia rejestracji firmy, obowiązki wobec ZUS, US.

Data i miejsce spotkań

24 października 2019 r. Grudziądz, ul. Waryńskiego 4 budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, sala B-25, godz. 10:00 – 13:00

14 listopada 2019 r. Golub-Dobrzyń Starostwo Powiatowe, Plac Tysiąclecia 25, sala nr S-5, godz. 10:00-13:00

Organizatorem spotkań jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

86-300 Grudziądz

Ul. Waryńskiego 4

Tel. 56 621 5883, 56 621 5820, 797 304 124

 

 


 

Naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 

OGŁOSZENIE NR 10/2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 9 października roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Zbiórka folii rolniczej

 

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

 

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Zbójno ma możliwość otrzymania 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi tu m. in. o odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji zadania, prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o zgłoszenie bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Zbójno, pokój 32 orientacyjnej masy (w kg lub Mg) posiadanych w/w odpadów rolniczych do dnia 10 PAŹDZIERKA 2019 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę  w Nasze Gminie.  

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 24 września 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

DOTACJA AZBEST 2019-2020 - Trwa nabór wniosków

 

DOTACJA AZBEST 2019-2020

Trwa nabór wniosków

 

Gmina Zbójno dnia 26.08.2019 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotujący czyli Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Zbójno dotacji w kwocie 56.307,85 zł (w roku 2019 – 28.153,93, natomiast w roku 2020 – w kwocie 28.153,92 zł) w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 150 ton.

Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 2. zabezpieczenie i transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki o miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2020 będzie trwał do 01 marca 2020. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 • -
 • -

 

 

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 9 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zbójno o numerze:

41 9551 0002 0100 2538 2000 0050

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno


 

 • -

Dożynki Gminno-Parafialne - 25 sierpnia 2019 r.- Klonowo


 

 • -

 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

 

Szanowni Rolnicy !

 

W związku z pojawieniem się raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej publikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) obejmującego teren Gminy Zbójno wskazującego wystąpienie zjawiska suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno oraz krzewów owocowych na kategorii glebowej I (w Gminie Zbójno udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla ww. roślin wynosi obecnie ogółem  29,27 ha). Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Zbójno (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 54 280 19 21) celem ustalenia, czy Państwa uprawy kwalifikują się do złożenia wniosku suszowego.

 

Poniżej link do mapy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, na której można sprawdzić po numerze działki na jakiej kategorii glebowej się ona znajduje:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Informujemy, że:

- Kategoria I  - Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm) obejmuje  gatunek gleby:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty - plp
 • piasek słabo gliniasty - ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Jednocześnie przypominamy, że IUNG w Puławach na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/  raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Poniżej link do raportów dla Gminy Zbójno

  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405062/

 

Kolejne raporty będą publikowane według stanu na dzień 10.08., 20.08., 31.08., 10.09., 20.09., 30.09, po danym okresie raportowania.

Szacowanie strat przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 5 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.


 

Dotacje do wapnowania

 

Dotacje do wapnowania

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 


 

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 41 w Zbójnie

 

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej nr 41 w Zbójnie

w sprawie wyboru do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 


 

Wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 

INFORMACJA

 

Informuję, że Okręgowa Komisja Wyborcze nr 41 w Zbójnie powołana na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim pełni dyżur w dniach 2-3 lipca w godz. 10.30-12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnie pokój 28. W tych dniach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

 


 

INFORMACJA !

 

INFORMACJA !

 

Z powodu przedłużających się upałów Urząd Gminy Zbójno w dniu 26.06.2019 r. czynny do godz. 14.00.

 


 

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2019
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023


31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.
Rada Gminy Zbójno, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu na kadencję 2020-2023.
Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Golubiu - Dobrzyniu. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 - 2023 dokona Rada Gminy Zbójno najpóźniej w październiku 2019 r.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 28.05.2019 r. znak sprawy: A-600-8/19 - Rada Gminy Zbójno powinna wybrać 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 


 

OSTRZEŻENIE NR 223/II/2019 - BURZE Z GRADEM

 

OSTRZEŻENIE NR 223/II/2019
BURZE Z GRADEM
13-06-2019 12:30 - Województwo Kujawsko-Pomorskie
Stopień zagrożenia: 3

 

Ważność: od godz. 12:30 dnia 13-06-2019 do godz. 00:00 dnia 14-06-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Prognozuje sie występowanie silnych burz, które mogą przybierać charakter nawałnic, podczas których będą występować intensywne opady deszczu o wydajności od 10 do 60 mm, opad gradu do 6 cm i wiecej oraz wiatr w porywach od 70 do 120 km/h. Warunki będą sprzyjać tworzeniu się trąb powietrznych. Mogą występować ekstremalne zjawiska burzowe.

BURZE Z GRADEM

Skutki: duże uszkodzenia budynków łącznie z niszczeniem niektórych zabudowań; niszczenie linii napowietrznych; ryzyko utraty życia; szkody w drzewostanie; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych; zwiększone ryzyko wybuchu pożaru.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 13-06-2019 godz. 12:30
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

 


 

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Zbójno 178, 87-645 Zbójno

 


 

Przerwa w dostawie wody !

 

Uwaga !!!


W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi na gminnej sieci wodociągowej w dniu 12.06.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00

na terenie sołectw Działyń i Rembiocha wystąpi przerwa w dostawie wody przeznaczonej do spożycia.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 7 czerwca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

W dniu 01.06.2019 r. o godz. 14.00 przy Zespole Szkół w Zbojnie odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, na które serdecznie zapraszmy.

 

 • -

 

Zawody Wędkarskie - 2 czerwca Działyń

 

ZAWODY WĘDKARSKIE

 

Wójt Gminy Zbójno oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie zapraszają na ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar Wójta Gminy Zbójno, które odbędą się 02.06.2019 r. przy zbiorniku wodnym w Działyniu.

Znalezione obrazy dla zapytania wędkarz png

I grupa - dorośli, godz. 10:00-14:00,                             

 II grupa - dzieci z opiekunami 14:00-17:00.

 Zapisy dla grupy I pod numerem -  887 332 422,        

             dla grupy II  - 607 533 984.

 

Organizatorzy dla zwycięzców zapewniają nagrody,  a dla wszystkich wspólny GRILL

Udział w zawodach jest bezpłatny.

 


 

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy. W ramach projektu "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu.  Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.  Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania. 

Ankieta:

https://forms.gle/tswNm4L9rioTQNoQA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 7 maja 2019 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

INFORMACJA

 

W dniach 14 – 16 maja w Zespole Szkół w Działyniu zostanie przeprowadzona ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI.
Zbieramy popsute, niepotrzebne telefony komórkowe, komputery, serwery, laptopy, routery, kable elektryczne.

Zużyta elektronika zostanie wymieniona na drukarkę 3D do użytku dla uczniów Zespołu Szkół!


PROSIMY O POMOC!

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 


 

Twój e-PIT za 2018 r. wyłącznie na Portalu Podatkowym

www.podatki.gov.pl

           

Przypominamy, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. – udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom lub zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.


 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmnie informujemy, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Zbójno nie odbęda się w dniu 5 kwietnia 2019 r. ( piątek). Wyjątkowo odbędą się dnia 8 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek ) w godz. 9.00 - 11.00.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 marca 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w ramach następujących zadań:

 

8 Marca - Dzień Kobiet


 

 • -

 

E-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

 

E-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e-dowodów planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

W środę 27 lutego 2019 r. zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie przywrócona 4 marca.

W piątek 1 marca od godz. 11.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

 

 • -
 • -

 

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Zbójno

 

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Zbójno 

 

Przedstawiamy państwu terminy złożenia wymaganych dokumentów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów w roku szkolnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zbójno, na kolejny rok szkolny

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.- 1-18 marca ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym) , 6-11 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - do 22 marca (termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 17 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. - do 24 marca godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 19 kwietnia godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. - 24-31 marca ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),19-26 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. - do 5 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),do 28 kwietnia godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbójno, na kolejny rok szkolny

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca - 6 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), 28 kwietnia -16 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. - do 12 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),do 10 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 19 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 31 maja godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 19-26 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), 24-31 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 28 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 2 czerwca godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 26 lutego 2019 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie zaprasza

na spotkanie informacyjne poświęcone nowej usłudze Twój e-PIT

 

W trakcie spotkania zostaną przedstawione również ulgi i odliczenia, z jakich mogą skorzystać podatnicy podczas rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego br. o godz. 9:00 w siedzibie urzędu skarbowego przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A.

 

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl

 

 • Usługa Twój e-PIT w 2019 r. jest już dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28.
 • Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostały automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.
 • Twój e-PIT można już sprawdzić od 15 lutego 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl

 

 

Zmiana terminu zebrania !!!


 

 • -

 

 • -

 

Wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

       W związku z upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zgodnie z postanowieniami UCHWAŁY Nr IV/25/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi;

ZARZĄDZAM wybory do organów samorządu mieszkańców Sołectw na ternie Gminy Zbójno zgodnie z podanym poniżej harmonogramem

W trakcie zebrania wiejskiego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące potrzeby utworzenia w naszej gminie spółki wodnej i sprawy bieżące.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                                                           Katarzyna Kukielska

 

 • -

 

 

Konsultacje społeczne

 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne poświęcone Statutom Sołeckim z terenu Gminy Zbójno w dniach od 28.01.2019 do 30.01.2019 roku w godz. od 7.30  do 15.30   w Urzędzie Gminy pok. nr. 29

 


 

 

UWAGA ZMIANY !!!

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

  

W 2019 roku obowiązują nowe zasady przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zmianie ulega limit zwrotu podatku akcyzowego do liczby 100 l na 1 ha użytków rolnych oraz dodatkowo dla producentów rolnych zajmujących się chowem i hodowlą bydła 30 l na 1 sztukę dorosłego bydła.

Wnioski należy składać:

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Do wniosku o zwrot podatku załącza się:

1) faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego;

2) przypadku ubiegania się przez producenta rolnego posiadającego bydło - dokument wydany przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten jest wydawany na wniosek producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

1) kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- do  30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Nowy wzór wniosku do pobrania w załączeniu.

 


 

 

Utrzymanie rowów melioracyjnych

 

Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu!
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Wójt Gminy Zbójno, informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Zbójno przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:
• czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,
• wykaszania i wygrabiania skarp rowów,
• odmulania dna koryt rowów,
• utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,
• oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.
Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Od 1 stycznia 2018 r., omawianą kwestię reguluje art. 205 nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., który głosi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacącej wynikające z tego składki) to obowiązek ten należy do tej spółki.
Gmina nie może dofinansować czyszczenia rowów melioracyjnych osobom prywatnym, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością za złamanie prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w drodze decyzji, powinien ustalić szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.
W przypadku dalszego niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych, sprawę powinien rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


 

 

INFORMACJA

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach
Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
• PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
• Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

 


 

 • -
 • -

 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Serdecznie zapraszamy na 27 FINAŁ WOŚP już 13 stycznia 2019 r. godz. 15.00 - Zespół Szkół w Zbójnie

 

 • -

 

 • -

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie Zmarłego

 

Ś.P.

Jana Gościńskiego

 

Pracownika Szkoły Podstawowej w Klonowie

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 ŻBIK w Toruniu w sezonie 2018/2019 w obwodach łowieckich nr 147 i 162

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Golubiu-Dobrzyniu w sezonie 2018/2019 w obwodach łowieckich nr 111 i 110

 


 

 • -

Kondolencje

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Panu

Jackowi Foksińskiemu

Sekretarzowi Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Ojca

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 

 


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 31.12.2018 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13:00.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 grudnia 2018 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

27 Finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Informujemy, że można dostarczać do Zespołu Szkół w Zbójnie przedmioty, które już 13 stycznia 2019 roku będą licytowane w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniążki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Serdecznie Państwa zapraszamy !

 

 • -

 

Informacja

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Zbójno będzie nieczynny.

 

 

Rodzinne mikołajki


 

 • -

 

Spotkanie informacyjne w sprawie tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

 

Spotkanie informacyjne w sprawie tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

 

Mieszkańców zainteresowanych tworzeniem oraz działalnością Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK, które odbędzie się dnia  11.12.2018 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.  Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady tworzenia oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

4 października Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Żeby dane KGW mogło działać na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej zagadnień dotyczących rejestracji, działalności oraz  prowadzenia KGW zostanie omówione na ww. spotkaniu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 


 

Bezpłatne porady prawne

 

INFORMACJA

 

W dniu 29.11.2018 r. (czwartek) w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu 4.12.2018 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 12:00 w sali nr 28 odbędą się bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.

Serdecznie zapraszam !

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 listopada 2018 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Zbójno VIII kadencji odbędzie się 19 listopada 2018 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Święto Niepodległości


 

 • -
 • -

 

 

INFORMACJA

 

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) Wójt Gminy Zbójno informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr GD.RET.070/199/D2/2018.KC z dnia 5 października 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Zbójno.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 01.11.2018r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

 


 

 • -

Program "Czyste powietrze"

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych, które chcą wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planują wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 18 października 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

Spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze

 

Spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze

 

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

 

Spotkanie w Gminie Zbójno odbędzie się 09 października 2018 r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Zbójno do uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 

Informujemy, że do w monitoringu suszy w trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

 • Ziemniaka,
 • Rzepaku i rzepiku
 • Buraka cukrowego,

Rolnicy,  którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gminie i mają w swych protokołach uprawy buraka cukrowego i ziemniaka mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do pokoju nr 32 celem doszacowania wymienionych upraw do istniejących już protokołów. Rolnicy, u których można doszacować uprawy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Ponadto informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Pomoc suszowa dla rolników poszkodowanych w 2018 r.

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DANIEL w Leśnie w sezonie 2018/2019 

 


 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Zebrania Sołeckie

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że od dnia 11.09.2018 r. będą organizowane zebrania sołeckie w poszczególnych sołectwach. Prosimy wszystkich mieszkańców o czynny udział w zebraniach.

 

                                            Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

                                                                                          WRZESIEŃ 2018

Nr

Nazwa sołectwa

Data

Godzina

Miejsce

1

Sołectwo Adamki

12.09.2018

16:00

UG

2

Sołectwo Ciepień

28.09.2018

17:00

Sala katechetyczna

3

Sołectwo Działyń

29.09.2018

15:00

Szkoła

4

Sołectwo Klonowo

28.09.2018

16:00

Szkoła

5

Sołectwo Łukaszewo

12.09.2018

17:00

Świetlica

6

Sołectwo Obory

25.09.2018

16:00

Świetlica

7

Sołectwo Podolina

11.09.2018

15:00

UG

8

Sołectwo Rembiocha

28.09.2018

19:00

Świetlica

9

Sołectwo Rudusk

11.09.2018

18:00

UG

10

Sołectwo Ruże

12.09.2018

17:00

Świetlica

11

Sołectwo Sitno

24.09.2018

19:00

Świetlica

12

Sołectwo Wielgie

24.09.2018

17:30

Świetlica

13

Sołectwo Wojnowo

14.09.2018

16:00

UG

14

Sołectwo Zbójenko

11.09.2018

16:00

UG

15

Sołectwo Zbójno

14.09.2018

17:00

UG

16

Sołectwo Zosin

11.09.2018

17:00

UG

 


 

UWAGA KONKURS !!!!!

 

UWAGA KONKURS !!!!!

Wójt Gminy Zbójno ogłasza konkurs dla mieszkańców gminy na najciekawszą nazwę ronda w Zbójnie. Propozycje prosimy składać na adres mailowy sekretariat@zbojno.pl do dnia 10 września 2018 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa !!!

 

 • -

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 22 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

W zwiazku z upalami Urzad Gminy Zbojno w dniach 01.08.18r. (sroda) oraz 02.08.18 r. (czwartek) bedzie czynny od godz. 7:30- 14:00. Jednocześnie informujemy, że w związku z upałami Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy.


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że z powodu awarii prądu w dniu 31.07.2018 r. ( wtorek ) Urząd Gminy Zbójno bedzie czynny do godz. 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Oferta pracy

 

Wójt Gminy Zbójno

zatrudni pracownika z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem z przyczepą

 

oferty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia br. (piątek)

Oferta powinna zawierać:

List motywacyjny

Życiorys, w tym przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

Kserokopie uprawnień do kierowania ciągnikiem z przyczepą

Kwestionariusz osobowy wg. załączonego wzoru

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg. załączonego wzoru.

 

Przed wyborem oferty zastrzega się możliwość sprawdzenia umiejętności praktycznych kandydatów do pracy w terenie.

 

 


 

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

Informujemy, że brak dostawy prądu będzie obejmować także Urząd Gminy, przez co będą utrudnienia w kontakcie telefonicznym oraz załatwienie niektórych spraw wykorzystujących systemy informatyczne.

W dniu 30.07.2018

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Zbójno 3 obwód 100 kierunek Lipno

W dniu 31.07.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 3

 


 

Informacja - bezwzględny zakaz ruchu, parkowania i postojów pojazdów

 

INFORMACJA

 

PRD Lipno informuje, że w dniach 23.07.2018 - 24.07.2018 przystąpi do układania nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zbójno w km 11+ 080 (początek przebudowy jezdni) - 12+600 (rondo).
Na wyżej wymienionym odcinku w tym okresie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz ruchu, parkowania i postojów pojazdów.
W przypadku niedostosowania się do zaleceń pojazdy będą usuwane z ulicy na koszt właściciela. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 

Uwaga rolnicy !!!!

 

Uwaga rolnicy !!!!

 

Wójt gminy Zbójno informuje, że rolnicy, którzy nie odzyskali swoich należności za oddane mleko ze Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie mogą uzyskać nieodpłatną pomoc w sporządzaniu pism wzywających do zapłaty oraz pozwów do sądu o zapłatę. Pomoc można otrzymać w każdej chwili od adwokata udzielającego pomocy prawnej w urzędzie, Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.

 


 

 

INFORMACJA

 

Z uwagi na duże zużycie wody, Wójt Gminy Zbójno informuje mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej, iż w sobotę 23.06.2018 r. w godz. od 13.00 do 15.00 oraz od 22.00 do 5.00 będzie zmniejszane ciśnienie wody w związku z czym na terenach wyżej położonych może wystąpić jej brak.

W przypadku, gdy pogoda ulegnie zmianie i pobór wody będzie mniejszy, ciśnienie wody będzie zmniejszane tylko w godz. od 22.00 do 5.00.

Ponadto Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Prosimy o wyrozumiałość i rozsądne korzystanie z wody.

 


 

              

INFORMACJA

   

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o przyznanie dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od września 2018r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca czerwca 2018r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renta itd.) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w lipcu.

 

 


 

 

Rekrutacja do 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 29 można pobrać wniosek o powołanie w ramach naboru do terytorialnej służby wojskowej. Wypełniony wniosek należy złożyć do właściwego komendanta WKU w Brodnicy.

 

 • -

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 czerwca 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

 

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

Rolnicy Gminy Zbójno

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w okresie sześciodekadowym od dnia 11 kwietnia 2018 r.  do dnia 10.06 2018 r. suszy rolniczej wśród upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbójno pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (rosnących na glebach kat. I i II - glebach najsłabszych, piaskach -: zbóż ozimych i jarych, truskawek i krzewów owocowych oraz rosnących na glebach najsłabszych kat. I: drzew owocowych) oraz zbóż jarych na III i IV klasach. Informujemy, ze rodzaj upraw i klasy gleb uprawnione do szacowań mogą się zmienić po ogłoszeniu kolejnego komunikatu Instytutu. Prosimy     o monitorowanie stron internetowych.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub  ze strony internetowej)  w terminie do 27 czerwca 2018 r. (środa) do godz. 1100Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

 

Sprawę należy potraktować jako pilną i po zapoznaniu się z powyższą informacją należy ją przekazać następnemu rolnikowi.

 


 

Zmniejszane ciśnienie wody

 

INFORMACJA

 

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Wójt Gminy Zbójno informuje mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej, iż od dnia 18.06.2018 r. do odwołania, w godz. 22.00 do godz. 5.00 będzie zmniejszane ciśnienie wody w związku z czym na terenach wyżej położonych może wystąpić jej brak.

Ponadto Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Prosimy o wyrozumiałość i rozsądne korzystanie z wody.

 


 

Noc Świętojańska w Gminie Zbójno

 

Zapraszamy na Noc Świętojańską wszystkie zainteresowane rodziny z naszej gminy. Impreza organizowana już 22 czerwca na powitanie lata !!
W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną "Zbójeński Kredens", warsztaty plastyczne dla dzieci, pieczenie kiełbasek na ognisku. A o godz. 20:00 inscenizacja Nocy Świętojańskiej przygotowana przez dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie.


WSZYSTKIE ATRAKCJE BEZPŁATNE !!

Zapraszamy rodziny do wspólnego powitania wakacji !

 

 

 • -

 

 • -

 

OSTRZEŻENIE !!!

 

OSTRZEŻENIE !!!

 

Do Urzędu Gminy wpłynęły informacje dotyczące osób, które powołują się na tutejszy Urząd oraz informują o konieczności wymiany i ujednolicenia tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości.
Uprzejmie informujemy, że Urząd nie zlecał wykonania i sprzedaży przedmiotowych tabliczek.

 


 

 • -

 

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

 

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

 

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Zbójno korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda
z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apeluję się, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw rolnych itp.

Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Zbójno.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

 


 

Wędkowanie na stawie w "Zbójnickim Zakątku"

 

Wędkowanie na stawie w "Zbójnickim Zakątku"

 

Komitet Społeczny informuje, że w dniu 2 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 będzie możliwość wędkowania na stawie w "Zbójnickim Zakątku". Serdecznie zapraszamy !!!

 

 • -

 

 • -

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie Zmarłego

 

Ś.P.

druha  Henryka Zielińskiego

 

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 


 

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Zbójno - ODWOŁANE !!!

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci druha Henryka Zielińskiego - Prezesa OSP Zbójno.

W związku z tym zawody strażackie w dniu 02.06.2018 r. zostały odwołane.

 

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Zbójno

 

W dniu 2 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Zbójnie, odbędą się Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno.

 

 

 • -

 

 • -

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 maja 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie szosowym

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie szosowym

 

Zapraszamy wszystkich gorąco do kibicowania podczas zawodów kolarskich, które odbędą się przy Zespole Szkół w Działyniu w dniu 19 maja br. Start imprezy planowany jest na godz. 10.45. Program minutowy w załączeniu. Trasa wyścigu przebiegać będzie na trasie Działyń – Sitno – Wielgie – Działyń przy częściowo otwartym ruchu. Za utrudnienia przepraszamy. Przypomnijmy, że wyścigi poprzedzają piknik pn. Dzień Rodziny, który rozpocznie się o godz. 15.00, na który również serdecznie zapraszamy.

 

 • -

 

 • -

 

"Ognisko Patriotyczne"

 

"Ognisko Patriotyczne"

 

Wójt Gminy Zbójno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Działyniu serdecznie zapraszają 2 maja do szkoły:
- od godz. 14.00 rodzinny mini rajd rowerowy,
- gry i zabawy,
- od godz. 18.00 wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.
Na wszystkich czekają miłe atrakcje oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

 


 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się losowanie osób, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu EKOPIEC, polegającym na wymianie istniejącego w budynku mieszkalnym źródła ogrzewania.

Do udziału w losowaniu zapraszamy osoby, które zadeklarowały swój udział w projekcie.

 


 

Konkurs – do wygrania flaga RP

 
 
Konkurs – do wygrania flaga RP
 
 
W związku z przypadającym w dniu 2 maja Święcie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz w dniu 3 maja 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Urząd Gminy Zbójno ogłasza konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójno.
Pierwszych 10 osób, które dodzwonią się do Urzędu w dniu 2 maja br. do godziny 8.00 na numer telefonu (54) 280 1921  i odpowiedzą na poniższe pytania, tj.:
 
1) podaj datę ustanowienia przez Sejm RP Święta Flagi RP.
2) podaj rok uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3) wymień co najmniej jedną znaną postać uczestniczącą w pracach nad uchwaleniem Konstytucji 3 Maja,
 
 wygrają flagę Rzeczpospolitej Polskiej na drzewcu.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

  Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji - Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójno na lata 2014-2020 z perespektywą na lata następne

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 19 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójno.

 

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 26.03.2018

 • w godz. 08.30-11.30 stacja: Wielgie 1 k/Zbójna obwód 100 kierunek szkoła 
 

 


 

Ujemne skutki przezimowania zbóż

 

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, iż w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania zbóż, wywołanych tegorocznymi przymrozkami, zasygnalizowano Wojewodzie Pomorskiemu możliwość wystąpienia na terenie gminy Zbójno klęski wymarznięcia upraw rolnych.

W związku z tym można zgłaszać do Wójta Gminy Zbójno pisemne wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw zbóż, które zostały uszkodzone.

Ostateczny termin złożenia wniosków - do 12 kwietnia 2018 r.

Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Zbójno pokój nr 32

Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 22 marca 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

INFORMACJA

 

Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem,  Walne Zebranie Członków OSP  podjęło Uchwałę  nr. 1/2017 w dniu 13 maja 2017 roku w sprawie postawienia Jednostki OSP w Wielgiem w stan likwidacji i jej rozwiązania.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem z dniem 19.10.2017 r.  dokonał wpisu komisji likwidacyjnej postanowieniem TO.VII NS-REJ.KRS/014511/17/540.

 


 

Dzień Kobiet - Koncert

 

Dzień Kobiet - Koncert

 

W dniu 8 marca 2018 r. ( czwartek ) zapraszamy wszystkie Panie z terenu gminy na uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Specjalnie dla Państwa zagra Rafał "Zwierzak" Zieliński oraz uczniowie Zespołu Szkół w Zbójnie. Więcej szczegółów na załączonym plakacie. WSTĘP WOLNY !!! :)

 

 • -

 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 05.03.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zosin 2.       

W dniu 06.03.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Działyń 4 obwód 100 kierunek MBM.        

W dniu 09.03.2018    

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Rudusk.        
 

 


 

Program EKOpiec - Losowanie uczestników

 

Program EKOpiec - Losowanie uczestników

 

Uprzejmie informujemy, że losowanie osób, które wezmą udział w programie EKOpiec 2018, polegającym na wymianie istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym niespełniającego norm emisyjnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne odbędzie się najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.

Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu losowania.

 


 

 

„Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że od 13.02.2018 r. do 05.03.2018 r roku trwa VI nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim, wąbrzeskim, mieście Grudziądz, aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, toruńskim, tucholskim, włocławskim, żnińskim, Włocławek.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Szczegółowe informacje na stronie http://www.trgp.org.pl lub w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 luty 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 • -

Uruchomienie płatności kartą płatniczą i telefonem

 

Uruchomienie płatności kartą płatniczą i telefonem


 Urząd Gminy Zbójno przyłączył się do programu realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe.
W ramach programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet, który jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatników).
 
Dzięki temu od kilku dni można w kasie naszego urzędu dokonywać płatności za pośrednictwem karty płatniczej i telefonu.
Zachęcamy do korzystania z usługi.

 


 

 

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 22.02.2018 w  NZOZ „MÓJ MEDYK” w Zbójnie 149 w  godzinach od 11:00 do 13:00    

odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (54)280-18-44

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 22.02.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

 


 

Ferie w Bibliotece

 

 

„Ferie w Bibliotece”

 

Serdecznie zapraszamy na „Ferie w Bibliotece”, które odbywać się będą w bibliotece w Zbójnie oraz filii biblioteki w Działyniu. Zapraszamy wszystkie dzieci na zimowe zajęcia.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ułatwiającej mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT, w dniach 17 i 24 lutego br. (soboty) w godz. 9.00 – 13.00, zorganizowane będą w siedzibie urzędu dyżury dla podatników w zakresie potwierdzania profilu zaufanego, wysyłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK.

Ponadto w dniach 14 – 23 lutego br. (w godzinach pracy urzędu) przeszkoleni pracownicy będą służyć praktyczną pomocą w zakresie obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych do składania JPK.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zobowiązani są prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT), wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie. Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać już do 26 lutego br.

Generowanie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1.02.2018 r. jest możliwe za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl .

Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To łatwa w obsłudze, intuicyjna i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

E-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT, wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Na stronie podatnicy znajdą również formularz JPK_VAT i wiele innych przydatnich informacji jak utworzyć i wysłać JPK_VAT.www.jpk.mf.gov.pl

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany (eGO).

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych.

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

- przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,

- przez Internet (www.pz.gov.pl), potwierdzając go w urzędzie skarbowym.

Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku Ministerstwo Finansów przygotowało również i udostępniło dla podatnikó na YouTube krótkie filmy instruktażowe, w których pokazuje jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT z aplikacją e-mikrofirma. Jest to 6 części instrukcji wideo „E-mikrofirma krok po kroku”, które prezentują kluczowe funkcjonalności aplikacji e-mikrofirma, odpowiednio: (1) Uruchomienie; (2) Wystawienie faktury; (3) Edycja faktury; (4) Faktura zakupu; (5) Rozliczenia i ewidencje; (6) Generowanie i wysyłka JPK_VAT.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 12.02.2018

 • w godz. 08.00-11.30 stacja: Zbójenko 1 obwód 100 kierunek Nadelak.       
 • w godz. 11.30-14.00 stacja: Zbójno 3 obwód 200 kierunek Rypin.    

 

 


 

 • -

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Pani

Teresie Jasińskiej

Pracownikowi Urzędu Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Mamy

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 


 

 

Harmonogram zebrań wiejskich w 2018 r.

 

 • -

 

 • -

 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 05.02.2018

 • w godz. 08.30-13.00 stacja: Ruże 3.    

W dniu 06.02.2018

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Zosin 2 obwód 100 kierunek Ciepień.   

 

 


 

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Szanowni Rolnicy !!!


    W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie proszę o przekazanie następujących danych do Urzędu Gminy Zbójno:

 1. Powierzchnia podtopionych gruntów.
 2. Areał, z którego nie zebrano plonów.
 3. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
 4. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
 5. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 6. Areał, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.


    Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w województwie, która zostanie przedstawiona Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienie Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.
Proszę o złożenie w Urzędzie Gminy Zbójno stosownego wniosku do dnia 30.01.2018 roku do godziny 14:00.

Wniosek udostępniony w załączniku.

 

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 29.01.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 6 PZZ.  

W dniu 31.01.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zbójno 7 Hydrofornia.  

W dniu 01.02.2018

 • w godz. 08.00-11.30 stacja: Rembiocha 5 obwód 200 kierunek Działyń oraz obwód 300 kierunek Rembiocha.   

 


 

 • -

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 stycznia 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Szanowni właściciele pasiek

 

Gmina Zbójno informuje, iż w związku z zniwelowaniem strat w pszczelarstwie spowodowanych wystąpieniem nawałnicy sierpniowej w minionym roku w szczególności odbudowy populacji pszczół po zniszczeniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ogłosił wdrążenie programu pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenie populacji pszczół 2018”, dzięki czemu można będzie starać się o dotację, która będzie obejmować: zakup rodzin pszczelich i odkładów pszczelich oraz zakup uli przez właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.

W załączniku pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 


 

Konkurs " EKOPIEC "

 

Konkurs " EKOPIEC "

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu EKOPIEC, Wójt Gminy Zbójno zaprasza osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym do zgłaszania udziału w projekcie polegającym na dofinansowaniu wymiany istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym niespełniającego norm emisyjnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Zbójno przez WFOŚiGW w Toruniu dofinansowanie wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym wyniesie 4 000 zł (2 000 zł dotacja Funduszu, 2 000 zł dotacja gminy).

W związku z ustalonymi limitami Gmina Zbójno może ubiegać się o dofinansowanie wymiany 10 źródeł ciepła. W przypadku większej liczby zgłoszeń o wyborze osób objętych wnioskiem o dofinansowanie decydować będzie losowanie.

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmujemy do dnia 16.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 22 lub pod nr tel. 54 280 1921 u Pani Anny Rzążewskiej.

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 18.01.2018

 • w godz. 08.30-12.00 stacja: Wojnowo 2.    
 • w godz. 11.00-14.00 stacja: Zosin 6 obwód 200.    

W dniu 19.01.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 7 Hydrofornia.   

 

 

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXXIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 4 stycznia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Informacja

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. ( środa ) Urząd Gminy Zbójno będzie czynny do godz. 14.00

         Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 grudnia br. (czwartek) na godzinę 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 19.12.2017

 • w godz. 08.00-18.00 stacja: Wielgie 1 k/Zbójna. 
 • w godz. 09.00-13.00 stacje: Adamki 1, 3, 4, Wielgie 2, 4, 6, 7, Działyń 3, Działyńskie Pustki 1.     

 

 


 

Koncert charytatywny WOŚP

 

Koncert charytatywny WOŚP

Rafał "Zwierzak" Zieliński

 

Zapraszamy na koncert charytatywny WOŚP, który odbędzie się 13 stycznia 2018 r, o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Działyniu.

 

 • -

 

 

           INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole (w roku szkolnym 2017/2018) od stycznia 2018r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca listopada 2017r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny z miesiąca listopada 2017r.) należy składać w ośrodku pomocy społecznej w grudniu.

 


 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje o wypłatach w miesiącu grudniu 2017r.:

- stypendia szkolne - 14.12.2017 r.

- świadczenie wychowawcze - 18 i 19.12.2017 r.  

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 18 i 19.12.2017 r.

- pomoc społeczna - 20 i 21.12.2017 r.

 


 

Spotkanie Wigilijne dla samotnych i starszych

 • -

 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 30.11.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Ciepień 2.    

 

W dniu 01.12.2017

 • w godz. 08.00-12.00 stacje: Adamki 1, 3, 4, Wielgie 2, 4, 6, 7, Działyń 3, Działyńskie Pustki 1.   

 

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 24 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Komunikat Naczelnika Urzedu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu

 

JPK-VAT jest nowym obowiązkiem, którym od 1 stycznia 2018r. zostaną objęci wszyscy mikroprzedsiębiorcy składający deklaracje VAT-7 i VAT-7K

 

 • -

 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 14.11.2017

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Adamki 2

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZBÓJNO