UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Mateusza, Jonasza
Dzisiaj jest: 21.09.2019

Ważne aktualności

Treść strony


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 24 września 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

DOTACJA AZBEST 2019-2020 - Trwa nabór wniosków

 

DOTACJA AZBEST 2019-2020

Trwa nabór wniosków

 

Gmina Zbójno dnia 26.08.2019 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotujący czyli Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Zbójno dotacji w kwocie 56.307,85 zł (w roku 2019 – 28.153,93, natomiast w roku 2020 – w kwocie 28.153,92 zł) w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 150 ton.

Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 2. zabezpieczenie i transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki o miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2020 będzie trwał do 01 marca 2020. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 


 

 

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 9 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zbójno o numerze:

41 9551 0002 0100 2538 2000 0050

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno


 

Dożynki Gminno-Parafialne - 25 sierpnia 2019 r.- Klonowo


 


 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

 

Szanowni Rolnicy !

 

W związku z pojawieniem się raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej publikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) obejmującego teren Gminy Zbójno wskazującego wystąpienie zjawiska suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno oraz krzewów owocowych na kategorii glebowej I (w Gminie Zbójno udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla ww. roślin wynosi obecnie ogółem  29,27 ha). Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Zbójno (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 54 280 19 21) celem ustalenia, czy Państwa uprawy kwalifikują się do złożenia wniosku suszowego.

 

Poniżej link do mapy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, na której można sprawdzić po numerze działki na jakiej kategorii glebowej się ona znajduje:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Informujemy, że:

- Kategoria I  - Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm) obejmuje  gatunek gleby:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty - plp
 • piasek słabo gliniasty - ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Jednocześnie przypominamy, że IUNG w Puławach na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/  raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Poniżej link do raportów dla Gminy Zbójno

  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405062/

 

Kolejne raporty będą publikowane według stanu na dzień 10.08., 20.08., 31.08., 10.09., 20.09., 30.09, po danym okresie raportowania.

Szacowanie strat przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 5 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.


 

Dotacje do wapnowania

 

Dotacje do wapnowania

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 


 

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 41 w Zbójnie

 

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej nr 41 w Zbójnie

w sprawie wyboru do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 


 

Wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 

INFORMACJA

 

Informuję, że Okręgowa Komisja Wyborcze nr 41 w Zbójnie powołana na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim pełni dyżur w dniach 2-3 lipca w godz. 10.30-12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnie pokój 28. W tych dniach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

 


 

INFORMACJA !

 

INFORMACJA !

 

Z powodu przedłużających się upałów Urząd Gminy Zbójno w dniu 26.06.2019 r. czynny do godz. 14.00.

 


 

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2019
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023


31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.
Rada Gminy Zbójno, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu na kadencję 2020-2023.
Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Golubiu - Dobrzyniu. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 - 2023 dokona Rada Gminy Zbójno najpóźniej w październiku 2019 r.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 28.05.2019 r. znak sprawy: A-600-8/19 - Rada Gminy Zbójno powinna wybrać 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 


 

OSTRZEŻENIE NR 223/II/2019 - BURZE Z GRADEM

 

OSTRZEŻENIE NR 223/II/2019
BURZE Z GRADEM
13-06-2019 12:30 - Województwo Kujawsko-Pomorskie
Stopień zagrożenia: 3

 

Ważność: od godz. 12:30 dnia 13-06-2019 do godz. 00:00 dnia 14-06-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Prognozuje sie występowanie silnych burz, które mogą przybierać charakter nawałnic, podczas których będą występować intensywne opady deszczu o wydajności od 10 do 60 mm, opad gradu do 6 cm i wiecej oraz wiatr w porywach od 70 do 120 km/h. Warunki będą sprzyjać tworzeniu się trąb powietrznych. Mogą występować ekstremalne zjawiska burzowe.

BURZE Z GRADEM

Skutki: duże uszkodzenia budynków łącznie z niszczeniem niektórych zabudowań; niszczenie linii napowietrznych; ryzyko utraty życia; szkody w drzewostanie; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych; zwiększone ryzyko wybuchu pożaru.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 13-06-2019 godz. 12:30
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

 


 

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Zbójno 178, 87-645 Zbójno

 


 

Przerwa w dostawie wody !

 

Uwaga !!!


W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi na gminnej sieci wodociągowej w dniu 12.06.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00

na terenie sołectw Działyń i Rembiocha wystąpi przerwa w dostawie wody przeznaczonej do spożycia.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 7 czerwca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

W dniu 01.06.2019 r. o godz. 14.00 przy Zespole Szkół w Zbojnie odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, na które serdecznie zapraszmy.

 


 

Zawody Wędkarskie - 2 czerwca Działyń

 

ZAWODY WĘDKARSKIE

 

Wójt Gminy Zbójno oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie zapraszają na ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar Wójta Gminy Zbójno, które odbędą się 02.06.2019 r. przy zbiorniku wodnym w Działyniu.

Znalezione obrazy dla zapytania wędkarz png

I grupa - dorośli, godz. 10:00-14:00,                             

 II grupa - dzieci z opiekunami 14:00-17:00.

 Zapisy dla grupy I pod numerem -  887 332 422,        

             dla grupy II  - 607 533 984.

 

Organizatorzy dla zwycięzców zapewniają nagrody,  a dla wszystkich wspólny GRILL

Udział w zawodach jest bezpłatny.

 


 

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy. W ramach projektu "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu.  Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.  Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania. 

Ankieta:

https://forms.gle/tswNm4L9rioTQNoQA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 7 maja 2019 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

INFORMACJA

 

W dniach 14 – 16 maja w Zespole Szkół w Działyniu zostanie przeprowadzona ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI.
Zbieramy popsute, niepotrzebne telefony komórkowe, komputery, serwery, laptopy, routery, kable elektryczne.

Zużyta elektronika zostanie wymieniona na drukarkę 3D do użytku dla uczniów Zespołu Szkół!


PROSIMY O POMOC!

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 


 

Twój e-PIT za 2018 r. wyłącznie na Portalu Podatkowym

www.podatki.gov.pl

           

Przypominamy, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. – udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom lub zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.


 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmnie informujemy, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Zbójno nie odbęda się w dniu 5 kwietnia 2019 r. ( piątek). Wyjątkowo odbędą się dnia 8 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek ) w godz. 9.00 - 11.00.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 marca 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w ramach następujących zadań:

 

8 Marca - Dzień Kobiet


 


 

E-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

 

E-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e-dowodów planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

W środę 27 lutego 2019 r. zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie przywrócona 4 marca.

W piątek 1 marca od godz. 11.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

 


 

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Zbójno

 

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Zbójno 

 

Przedstawiamy państwu terminy złożenia wymaganych dokumentów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów w roku szkolnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zbójno, na kolejny rok szkolny

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.- 1-18 marca ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym) , 6-11 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - do 22 marca (termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 17 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. - do 24 marca godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 19 kwietnia godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. - 24-31 marca ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),19-26 kwietnia (termin w postępowaniu uzupełniającym).

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. - do 5 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),do 28 kwietnia godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbójno, na kolejny rok szkolny

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca - 6 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), 28 kwietnia -16 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. - do 12 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym),do 10 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 19 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 31 maja godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 19-26 kwietnia ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), 24-31 maja (termin w postępowaniu uzupełniającym).

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 28 kwietnia godz. 15.00 ( termin w postępowaniu rekrutacyjnym), do 2 czerwca godz. 15.00 (termin w postępowaniu uzupełniającym).

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 26 lutego 2019 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie zaprasza

na spotkanie informacyjne poświęcone nowej usłudze Twój e-PIT

 

W trakcie spotkania zostaną przedstawione również ulgi i odliczenia, z jakich mogą skorzystać podatnicy podczas rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego br. o godz. 9:00 w siedzibie urzędu skarbowego przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A.

 

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl

 

 • Usługa Twój e-PIT w 2019 r. jest już dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28.
 • Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostały automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.
 • Twój e-PIT można już sprawdzić od 15 lutego 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl

 

 

Zmiana terminu zebrania !!!


 


 


 

Wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

       W związku z upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zgodnie z postanowieniami UCHWAŁY Nr IV/25/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi;

ZARZĄDZAM wybory do organów samorządu mieszkańców Sołectw na ternie Gminy Zbójno zgodnie z podanym poniżej harmonogramem

W trakcie zebrania wiejskiego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące potrzeby utworzenia w naszej gminie spółki wodnej i sprawy bieżące.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                                                           Katarzyna Kukielska

 


 

 

Konsultacje społeczne

 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne poświęcone Statutom Sołeckim z terenu Gminy Zbójno w dniach od 28.01.2019 do 30.01.2019 roku w godz. od 7.30  do 15.30   w Urzędzie Gminy pok. nr. 29

 


 

 

UWAGA ZMIANY !!!

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

  

W 2019 roku obowiązują nowe zasady przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zmianie ulega limit zwrotu podatku akcyzowego do liczby 100 l na 1 ha użytków rolnych oraz dodatkowo dla producentów rolnych zajmujących się chowem i hodowlą bydła 30 l na 1 sztukę dorosłego bydła.

Wnioski należy składać:

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Do wniosku o zwrot podatku załącza się:

1) faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego;

2) przypadku ubiegania się przez producenta rolnego posiadającego bydło - dokument wydany przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten jest wydawany na wniosek producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

1) kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- do  30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Nowy wzór wniosku do pobrania w załączeniu.

 


 

 

Utrzymanie rowów melioracyjnych

 

Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu!
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Wójt Gminy Zbójno, informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Zbójno przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:
• czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,
• wykaszania i wygrabiania skarp rowów,
• odmulania dna koryt rowów,
• utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,
• oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.
Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Od 1 stycznia 2018 r., omawianą kwestię reguluje art. 205 nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., który głosi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacącej wynikające z tego składki) to obowiązek ten należy do tej spółki.
Gmina nie może dofinansować czyszczenia rowów melioracyjnych osobom prywatnym, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością za złamanie prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w drodze decyzji, powinien ustalić szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.
W przypadku dalszego niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych, sprawę powinien rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


 

 

INFORMACJA

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach
Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
• PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
• Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

 


 


 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Serdecznie zapraszamy na 27 FINAŁ WOŚP już 13 stycznia 2019 r. godz. 15.00 - Zespół Szkół w Zbójnie

 


 

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie Zmarłego

 

Ś.P.

Jana Gościńskiego

 

Pracownika Szkoły Podstawowej w Klonowie

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 ŻBIK w Toruniu w sezonie 2018/2019 w obwodach łowieckich nr 147 i 162

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Golubiu-Dobrzyniu w sezonie 2018/2019 w obwodach łowieckich nr 111 i 110

 


 

Kondolencje

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Panu

Jackowi Foksińskiemu

Sekretarzowi Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Ojca

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 

 


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 31.12.2018 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13:00.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 grudnia 2018 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

27 Finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Informujemy, że można dostarczać do Zespołu Szkół w Zbójnie przedmioty, które już 13 stycznia 2019 roku będą licytowane w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniążki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Serdecznie Państwa zapraszamy !

 


 

Informacja

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Zbójno będzie nieczynny.

 

 

Rodzinne mikołajki


 


 

Spotkanie informacyjne w sprawie tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

 

Spotkanie informacyjne w sprawie tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

 

Mieszkańców zainteresowanych tworzeniem oraz działalnością Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK, które odbędzie się dnia  11.12.2018 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.  Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady tworzenia oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

4 października Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Żeby dane KGW mogło działać na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej zagadnień dotyczących rejestracji, działalności oraz  prowadzenia KGW zostanie omówione na ww. spotkaniu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 


 

Bezpłatne porady prawne

 

INFORMACJA

 

W dniu 29.11.2018 r. (czwartek) w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu 4.12.2018 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 12:00 w sali nr 28 odbędą się bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.

Serdecznie zapraszam !

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 listopada 2018 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Zbójno VIII kadencji odbędzie się 19 listopada 2018 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Święto Niepodległości


 


 

 

INFORMACJA

 

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) Wójt Gminy Zbójno informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr GD.RET.070/199/D2/2018.KC z dnia 5 października 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Zbójno.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 01.11.2018r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

 


 

Program "Czyste powietrze"

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych, które chcą wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planują wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 18 października 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


 

Spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze

 

Spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze

 

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

 

Spotkanie w Gminie Zbójno odbędzie się 09 października 2018 r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Zbójno do uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

 


 

 

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 

Informujemy, że do w monitoringu suszy w trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

 • Ziemniaka,
 • Rzepaku i rzepiku
 • Buraka cukrowego,

Rolnicy,  którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gminie i mają w swych protokołach uprawy buraka cukrowego i ziemniaka mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do pokoju nr 32 celem doszacowania wymienionych upraw do istniejących już protokołów. Rolnicy, u których można doszacować uprawy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Ponadto informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Pomoc suszowa dla rolników poszkodowanych w 2018 r.

 


 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DANIEL w Leśnie w sezonie 2018/2019 

 


 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Zebrania Sołeckie

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że od dnia 11.09.2018 r. będą organizowane zebrania sołeckie w poszczególnych sołectwach. Prosimy wszystkich mieszkańców o czynny udział w zebraniach.

 

                                            Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

                                                                                          WRZESIEŃ 2018

Nr

Nazwa sołectwa

Data

Godzina

Miejsce

1

Sołectwo Adamki

12.09.2018

16:00

UG

2

Sołectwo Ciepień

28.09.2018

17:00

Sala katechetyczna

3

Sołectwo Działyń

29.09.2018

15:00

Szkoła

4

Sołectwo Klonowo

28.09.2018

16:00

Szkoła

5

Sołectwo Łukaszewo

12.09.2018

17:00

Świetlica

6

Sołectwo Obory

25.09.2018

16:00

Świetlica

7

Sołectwo Podolina

11.09.2018

15:00

UG

8

Sołectwo Rembiocha

28.09.2018

19:00

Świetlica

9

Sołectwo Rudusk

11.09.2018

18:00

UG

10

Sołectwo Ruże

12.09.2018

17:00

Świetlica

11

Sołectwo Sitno

24.09.2018

19:00

Świetlica

12

Sołectwo Wielgie

24.09.2018

17:30

Świetlica

13

Sołectwo Wojnowo

14.09.2018

16:00

UG

14

Sołectwo Zbójenko

11.09.2018

16:00

UG

15

Sołectwo Zbójno

14.09.2018

17:00

UG

16

Sołectwo Zosin

11.09.2018

17:00

UG

 


 

UWAGA KONKURS !!!!!

 

UWAGA KONKURS !!!!!

Wójt Gminy Zbójno ogłasza konkurs dla mieszkańców gminy na najciekawszą nazwę ronda w Zbójnie. Propozycje prosimy składać na adres mailowy sekretariat@zbojno.pl do dnia 10 września 2018 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa !!!

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 22 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

W zwiazku z upalami Urzad Gminy Zbojno w dniach 01.08.18r. (sroda) oraz 02.08.18 r. (czwartek) bedzie czynny od godz. 7:30- 14:00. Jednocześnie informujemy, że w związku z upałami Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy.


 

INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że z powodu awarii prądu w dniu 31.07.2018 r. ( wtorek ) Urząd Gminy Zbójno bedzie czynny do godz. 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Oferta pracy

 

Wójt Gminy Zbójno

zatrudni pracownika z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem z przyczepą

 

oferty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia br. (piątek)

Oferta powinna zawierać:

List motywacyjny

Życiorys, w tym przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

Kserokopie uprawnień do kierowania ciągnikiem z przyczepą

Kwestionariusz osobowy wg. załączonego wzoru

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg. załączonego wzoru.

 

Przed wyborem oferty zastrzega się możliwość sprawdzenia umiejętności praktycznych kandydatów do pracy w terenie.

 

 


 

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

Informujemy, że brak dostawy prądu będzie obejmować także Urząd Gminy, przez co będą utrudnienia w kontakcie telefonicznym oraz załatwienie niektórych spraw wykorzystujących systemy informatyczne.

W dniu 30.07.2018

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Zbójno 3 obwód 100 kierunek Lipno

W dniu 31.07.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 3

 


 

Informacja - bezwzględny zakaz ruchu, parkowania i postojów pojazdów

 

INFORMACJA

 

PRD Lipno informuje, że w dniach 23.07.2018 - 24.07.2018 przystąpi do układania nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zbójno w km 11+ 080 (początek przebudowy jezdni) - 12+600 (rondo).
Na wyżej wymienionym odcinku w tym okresie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz ruchu, parkowania i postojów pojazdów.
W przypadku niedostosowania się do zaleceń pojazdy będą usuwane z ulicy na koszt właściciela. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 

Uwaga rolnicy !!!!

 

Uwaga rolnicy !!!!

 

Wójt gminy Zbójno informuje, że rolnicy, którzy nie odzyskali swoich należności za oddane mleko ze Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie mogą uzyskać nieodpłatną pomoc w sporządzaniu pism wzywających do zapłaty oraz pozwów do sądu o zapłatę. Pomoc można otrzymać w każdej chwili od adwokata udzielającego pomocy prawnej w urzędzie, Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.

 


 

 

INFORMACJA

 

Z uwagi na duże zużycie wody, Wójt Gminy Zbójno informuje mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej, iż w sobotę 23.06.2018 r. w godz. od 13.00 do 15.00 oraz od 22.00 do 5.00 będzie zmniejszane ciśnienie wody w związku z czym na terenach wyżej położonych może wystąpić jej brak.

W przypadku, gdy pogoda ulegnie zmianie i pobór wody będzie mniejszy, ciśnienie wody będzie zmniejszane tylko w godz. od 22.00 do 5.00.

Ponadto Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Prosimy o wyrozumiałość i rozsądne korzystanie z wody.

 


 

              

INFORMACJA

   

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina, że rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o przyznanie dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od września 2018r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca czerwca 2018r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, odcinek od renta itd.) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w lipcu.

 

 


 

 

Rekrutacja do 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 29 można pobrać wniosek o powołanie w ramach naboru do terytorialnej służby wojskowej. Wypełniony wniosek należy złożyć do właściwego komendanta WKU w Brodnicy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 czerwca 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

 

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

Rolnicy Gminy Zbójno

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w okresie sześciodekadowym od dnia 11 kwietnia 2018 r.  do dnia 10.06 2018 r. suszy rolniczej wśród upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbójno pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (rosnących na glebach kat. I i II - glebach najsłabszych, piaskach -: zbóż ozimych i jarych, truskawek i krzewów owocowych oraz rosnących na glebach najsłabszych kat. I: drzew owocowych) oraz zbóż jarych na III i IV klasach. Informujemy, ze rodzaj upraw i klasy gleb uprawnione do szacowań mogą się zmienić po ogłoszeniu kolejnego komunikatu Instytutu. Prosimy     o monitorowanie stron internetowych.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub  ze strony internetowej)  w terminie do 27 czerwca 2018 r. (środa) do godz. 1100Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

 

Sprawę należy potraktować jako pilną i po zapoznaniu się z powyższą informacją należy ją przekazać następnemu rolnikowi.

 


 

Zmniejszane ciśnienie wody

 

INFORMACJA

 

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Wójt Gminy Zbójno informuje mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej, iż od dnia 18.06.2018 r. do odwołania, w godz. 22.00 do godz. 5.00 będzie zmniejszane ciśnienie wody w związku z czym na terenach wyżej położonych może wystąpić jej brak.

Ponadto Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Prosimy o wyrozumiałość i rozsądne korzystanie z wody.

 


 

Noc Świętojańska w Gminie Zbójno

 

Zapraszamy na Noc Świętojańską wszystkie zainteresowane rodziny z naszej gminy. Impreza organizowana już 22 czerwca na powitanie lata !!
W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną "Zbójeński Kredens", warsztaty plastyczne dla dzieci, pieczenie kiełbasek na ognisku. A o godz. 20:00 inscenizacja Nocy Świętojańskiej przygotowana przez dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie.


WSZYSTKIE ATRAKCJE BEZPŁATNE !!

Zapraszamy rodziny do wspólnego powitania wakacji !

 

 


 


 

OSTRZEŻENIE !!!

 

OSTRZEŻENIE !!!

 

Do Urzędu Gminy wpłynęły informacje dotyczące osób, które powołują się na tutejszy Urząd oraz informują o konieczności wymiany i ujednolicenia tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości.
Uprzejmie informujemy, że Urząd nie zlecał wykonania i sprzedaży przedmiotowych tabliczek.

 


 


 

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

 

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

 

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Wójt Gminy Zbójno zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Zbójno korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda
z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apeluję się, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw rolnych itp.

Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie gminy Zbójno.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

 


 

Wędkowanie na stawie w "Zbójnickim Zakątku"

 

Wędkowanie na stawie w "Zbójnickim Zakątku"

 

Komitet Społeczny informuje, że w dniu 2 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 będzie możliwość wędkowania na stawie w "Zbójnickim Zakątku". Serdecznie zapraszamy !!!

 


 

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie Zmarłego

 

Ś.P.

druha  Henryka Zielińskiego

 

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 


 

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Zbójno - ODWOŁANE !!!

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci druha Henryka Zielińskiego - Prezesa OSP Zbójno.

W związku z tym zawody strażackie w dniu 02.06.2018 r. zostały odwołane.

 

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Zbójno

 

W dniu 2 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Zbójnie, odbędą się Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbójno.

 

 


 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 maja 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie szosowym

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie szosowym

 

Zapraszamy wszystkich gorąco do kibicowania podczas zawodów kolarskich, które odbędą się przy Zespole Szkół w Działyniu w dniu 19 maja br. Start imprezy planowany jest na godz. 10.45. Program minutowy w załączeniu. Trasa wyścigu przebiegać będzie na trasie Działyń – Sitno – Wielgie – Działyń przy częściowo otwartym ruchu. Za utrudnienia przepraszamy. Przypomnijmy, że wyścigi poprzedzają piknik pn. Dzień Rodziny, który rozpocznie się o godz. 15.00, na który również serdecznie zapraszamy.

 


 


 

"Ognisko Patriotyczne"

 

"Ognisko Patriotyczne"

 

Wójt Gminy Zbójno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Działyniu serdecznie zapraszają 2 maja do szkoły:
- od godz. 14.00 rodzinny mini rajd rowerowy,
- gry i zabawy,
- od godz. 18.00 wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.
Na wszystkich czekają miłe atrakcje oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

 


 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się losowanie osób, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu EKOPIEC, polegającym na wymianie istniejącego w budynku mieszkalnym źródła ogrzewania.

Do udziału w losowaniu zapraszamy osoby, które zadeklarowały swój udział w projekcie.

 


 

Konkurs – do wygrania flaga RP

 
 
Konkurs – do wygrania flaga RP
 
 
W związku z przypadającym w dniu 2 maja Święcie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz w dniu 3 maja 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Urząd Gminy Zbójno ogłasza konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójno.
Pierwszych 10 osób, które dodzwonią się do Urzędu w dniu 2 maja br. do godziny 8.00 na numer telefonu (54) 280 1921  i odpowiedzą na poniższe pytania, tj.:
 
1) podaj datę ustanowienia przez Sejm RP Święta Flagi RP.
2) podaj rok uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3) wymień co najmniej jedną znaną postać uczestniczącą w pracach nad uchwaleniem Konstytucji 3 Maja,
 
 wygrają flagę Rzeczpospolitej Polskiej na drzewcu.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

  Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji - Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójno na lata 2014-2020 z perespektywą na lata następne

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 19 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójno.

 

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 26.03.2018

 • w godz. 08.30-11.30 stacja: Wielgie 1 k/Zbójna obwód 100 kierunek szkoła 
 

 


 

Ujemne skutki przezimowania zbóż

 

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, iż w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania zbóż, wywołanych tegorocznymi przymrozkami, zasygnalizowano Wojewodzie Pomorskiemu możliwość wystąpienia na terenie gminy Zbójno klęski wymarznięcia upraw rolnych.

W związku z tym można zgłaszać do Wójta Gminy Zbójno pisemne wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw zbóż, które zostały uszkodzone.

Ostateczny termin złożenia wniosków - do 12 kwietnia 2018 r.

Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Zbójno pokój nr 32

Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 22 marca 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

INFORMACJA

 

Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem,  Walne Zebranie Członków OSP  podjęło Uchwałę  nr. 1/2017 w dniu 13 maja 2017 roku w sprawie postawienia Jednostki OSP w Wielgiem w stan likwidacji i jej rozwiązania.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem z dniem 19.10.2017 r.  dokonał wpisu komisji likwidacyjnej postanowieniem TO.VII NS-REJ.KRS/014511/17/540.

 


 

Dzień Kobiet - Koncert

 

Dzień Kobiet - Koncert

 

W dniu 8 marca 2018 r. ( czwartek ) zapraszamy wszystkie Panie z terenu gminy na uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Specjalnie dla Państwa zagra Rafał "Zwierzak" Zieliński oraz uczniowie Zespołu Szkół w Zbójnie. Więcej szczegółów na załączonym plakacie. WSTĘP WOLNY !!! :)

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 05.03.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zosin 2.       

W dniu 06.03.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Działyń 4 obwód 100 kierunek MBM.        

W dniu 09.03.2018    

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Rudusk.        
 

 


 

Program EKOpiec - Losowanie uczestników

 

Program EKOpiec - Losowanie uczestników

 

Uprzejmie informujemy, że losowanie osób, które wezmą udział w programie EKOpiec 2018, polegającym na wymianie istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym niespełniającego norm emisyjnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne odbędzie się najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.

Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu losowania.

 


 

 

„Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że od 13.02.2018 r. do 05.03.2018 r roku trwa VI nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim, wąbrzeskim, mieście Grudziądz, aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, toruńskim, tucholskim, włocławskim, żnińskim, Włocławek.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Szczegółowe informacje na stronie http://www.trgp.org.pl lub w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 luty 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Uruchomienie płatności kartą płatniczą i telefonem

 

Uruchomienie płatności kartą płatniczą i telefonem


 Urząd Gminy Zbójno przyłączył się do programu realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe.
W ramach programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet, który jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatników).
 
Dzięki temu od kilku dni można w kasie naszego urzędu dokonywać płatności za pośrednictwem karty płatniczej i telefonu.
Zachęcamy do korzystania z usługi.

 


 

 

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 22.02.2018 w  NZOZ „MÓJ MEDYK” w Zbójnie 149 w  godzinach od 11:00 do 13:00    

odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (54)280-18-44

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 22.02.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

 


 

Ferie w Bibliotece

 

 

„Ferie w Bibliotece”

 

Serdecznie zapraszamy na „Ferie w Bibliotece”, które odbywać się będą w bibliotece w Zbójnie oraz filii biblioteki w Działyniu. Zapraszamy wszystkie dzieci na zimowe zajęcia.

 


 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ułatwiającej mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT, w dniach 17 i 24 lutego br. (soboty) w godz. 9.00 – 13.00, zorganizowane będą w siedzibie urzędu dyżury dla podatników w zakresie potwierdzania profilu zaufanego, wysyłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK.

Ponadto w dniach 14 – 23 lutego br. (w godzinach pracy urzędu) przeszkoleni pracownicy będą służyć praktyczną pomocą w zakresie obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych do składania JPK.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zobowiązani są prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT), wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie. Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać już do 26 lutego br.

Generowanie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1.02.2018 r. jest możliwe za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl .

Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To łatwa w obsłudze, intuicyjna i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

E-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT, wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Na stronie podatnicy znajdą również formularz JPK_VAT i wiele innych przydatnich informacji jak utworzyć i wysłać JPK_VAT.www.jpk.mf.gov.pl

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany (eGO).

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych.

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

- przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,

- przez Internet (www.pz.gov.pl), potwierdzając go w urzędzie skarbowym.

Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku Ministerstwo Finansów przygotowało również i udostępniło dla podatnikó na YouTube krótkie filmy instruktażowe, w których pokazuje jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT z aplikacją e-mikrofirma. Jest to 6 części instrukcji wideo „E-mikrofirma krok po kroku”, które prezentują kluczowe funkcjonalności aplikacji e-mikrofirma, odpowiednio: (1) Uruchomienie; (2) Wystawienie faktury; (3) Edycja faktury; (4) Faktura zakupu; (5) Rozliczenia i ewidencje; (6) Generowanie i wysyłka JPK_VAT.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 12.02.2018

 • w godz. 08.00-11.30 stacja: Zbójenko 1 obwód 100 kierunek Nadelak.       
 • w godz. 11.30-14.00 stacja: Zbójno 3 obwód 200 kierunek Rypin.    

 

 


 

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Pani

Teresie Jasińskiej

Pracownikowi Urzędu Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Mamy

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 


 

 

Harmonogram zebrań wiejskich w 2018 r.

 


 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 05.02.2018

 • w godz. 08.30-13.00 stacja: Ruże 3.    

W dniu 06.02.2018

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Zosin 2 obwód 100 kierunek Ciepień.   

 

 


 

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Szanowni Rolnicy !!!


    W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie proszę o przekazanie następujących danych do Urzędu Gminy Zbójno:

 1. Powierzchnia podtopionych gruntów.
 2. Areał, z którego nie zebrano plonów.
 3. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
 4. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
 5. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 6. Areał, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.


    Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w województwie, która zostanie przedstawiona Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienie Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.
Proszę o złożenie w Urzędzie Gminy Zbójno stosownego wniosku do dnia 30.01.2018 roku do godziny 14:00.

Wniosek udostępniony w załączniku.

 

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 29.01.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 6 PZZ.  

W dniu 31.01.2018

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zbójno 7 Hydrofornia.  

W dniu 01.02.2018

 • w godz. 08.00-11.30 stacja: Rembiocha 5 obwód 200 kierunek Działyń oraz obwód 300 kierunek Rembiocha.   

 


 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 stycznia 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Szanowni właściciele pasiek

 

Gmina Zbójno informuje, iż w związku z zniwelowaniem strat w pszczelarstwie spowodowanych wystąpieniem nawałnicy sierpniowej w minionym roku w szczególności odbudowy populacji pszczół po zniszczeniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ogłosił wdrążenie programu pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenie populacji pszczół 2018”, dzięki czemu można będzie starać się o dotację, która będzie obejmować: zakup rodzin pszczelich i odkładów pszczelich oraz zakup uli przez właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.

W załączniku pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 


 

Konkurs " EKOPIEC "

 

Konkurs " EKOPIEC "

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu EKOPIEC, Wójt Gminy Zbójno zaprasza osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym do zgłaszania udziału w projekcie polegającym na dofinansowaniu wymiany istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym niespełniającego norm emisyjnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Zbójno przez WFOŚiGW w Toruniu dofinansowanie wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym wyniesie 4 000 zł (2 000 zł dotacja Funduszu, 2 000 zł dotacja gminy).

W związku z ustalonymi limitami Gmina Zbójno może ubiegać się o dofinansowanie wymiany 10 źródeł ciepła. W przypadku większej liczby zgłoszeń o wyborze osób objętych wnioskiem o dofinansowanie decydować będzie losowanie.

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmujemy do dnia 16.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 22 lub pod nr tel. 54 280 1921 u Pani Anny Rzążewskiej.

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 18.01.2018

 • w godz. 08.30-12.00 stacja: Wojnowo 2.    
 • w godz. 11.00-14.00 stacja: Zosin 6 obwód 200.    

W dniu 19.01.2018

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Zbójno 7 Hydrofornia.   

 

 

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXXIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 4 stycznia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Informacja

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. ( środa ) Urząd Gminy Zbójno będzie czynny do godz. 14.00

         Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 grudnia br. (czwartek) na godzinę 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rużu.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 19.12.2017

 • w godz. 08.00-18.00 stacja: Wielgie 1 k/Zbójna. 
 • w godz. 09.00-13.00 stacje: Adamki 1, 3, 4, Wielgie 2, 4, 6, 7, Działyń 3, Działyńskie Pustki 1.     

 

 


 

Koncert charytatywny WOŚP

 

Koncert charytatywny WOŚP

Rafał "Zwierzak" Zieliński

 

Zapraszamy na koncert charytatywny WOŚP, który odbędzie się 13 stycznia 2018 r, o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Działyniu.

 


 

 

           INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole (w roku szkolnym 2017/2018) od stycznia 2018r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca listopada 2017r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny z miesiąca listopada 2017r.) należy składać w ośrodku pomocy społecznej w grudniu.

 


 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje o wypłatach w miesiącu grudniu 2017r.:

- stypendia szkolne - 14.12.2017 r.

- świadczenie wychowawcze - 18 i 19.12.2017 r.  

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 18 i 19.12.2017 r.

- pomoc społeczna - 20 i 21.12.2017 r.

 


 

Spotkanie Wigilijne dla samotnych i starszych


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 30.11.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Ciepień 2.    

 

W dniu 01.12.2017

 • w godz. 08.00-12.00 stacje: Adamki 1, 3, 4, Wielgie 2, 4, 6, 7, Działyń 3, Działyńskie Pustki 1.   

 

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 24 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Komunikat Naczelnika Urzedu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu

 

JPK-VAT jest nowym obowiązkiem, którym od 1 stycznia 2018r. zostaną objęci wszyscy mikroprzedsiębiorcy składający deklaracje VAT-7 i VAT-7K

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 14.11.2017

 • w godz. 08.00-16.00 stacja: Adamki 2

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZBÓJNO

W SPRAWIE  KONSEKWENCJI KARNYCH 

ZA  ZANIECZYSZCZANIE DROGI PUBLICZNEJ

 

            Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń -  Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Zbójno informuje, że wszelkie sprawy związane z zanieczyszczaniem dróg publicznych należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu – Dobrzyniu pod numerem telefonu 56 682 32 00 lub 112.

 


 

 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na spotkanie dotyczące konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których jest mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”. Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Konsultacje odbędą się 20 listopada o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy Zbójno.


 

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY


W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących we wrześniu i październiku 2017 r. ulewnych deszczów, które przyczyniły się do zalania pól, niemożności zbioru upraw kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka, warzyw oraz wykonania zasiewów ozimin, czy też ich zalania, Urząd Gminy Zbójno prosi o zgłaszanie się poszkodowanych do Sołtysów albo tut. Urzędu  w celu oszacowania skali problemu.


Jednocześnie informujemy, że straty te nie są objęte statusem klęski i nie kwalifikują się do pomocy bezpośredniej wypłacanej przez ARiMR.


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Pani

Małgorzacie Szewczykowskiej

Skarbnikowi Gminy Zbójno

 

Z powodu śmierci

Ojca

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 


 

Koncert Qeens of Violins & Kamil Czarnecki

 

Koncert Qeens of Violins & Kamil Czarnecki

 

W dniu 18 listopada br. (sobota) o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Działyniu odbędzie się koncert Qeens of Violins & Kamil Czarnecki z okazji 35-lecia nadania szkole imienia. Qeens of Violins to duet skrzypcowy, grają muzykę na najwyższym poziomie artystyczno-wykonawczym. Posiadają w swym repertuarze oryginalne aranżacje największych przebojów muzyki klasycznej, pop i dance. Cena cegiełki – 30 zł. Całkowity dochód będzie przeznaczony na organizację zajęć w ferie zimowe dla uczniów ZS w Działyniu.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w koncercie.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 16.10.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Ciepień 3 obwód 100 kierunek Wiśniewski.

W dniu 17.10.2017

 • w godz. 08.30-12.30 stacja: Ciepień 1 obwód 200 kierunek Matyjasik. 

W dniu 18.10.2017

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zbójno 5.   

 


 

OSTRZEŻENIE

 

OSTRZEŻENIE

 

WCZK informuje, że w nocy z 5 na 6 października 2017 r. przez teren województwa kujawsko-pomorskiego MOŻE przejść front atmosferyczny , któremu  towarzyszyć będą intensywne opady deszczu  połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z powyższym zaleca się poinformowanie ludności o EWENTUALNYM zagrożeniu, konieczności zabezpieczenia budynków (w tym szczególnie obiektów uszkodzonych podczas nawałnicy), plonów oraz sprzętu.

Wg. interpretacji danych meteorologicznych dotyczących naszego powiatu, można się spodziewać największego wiatru  z czwartku na piątek w godzinach 21:00- 3:00.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Praca na terenie Gminy Zbójno

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. zatrudni pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu drogowego na przebudowę drogi w miejscowości Zbójno.

Kontakt: 54 287 32 61.

 


 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 


 

 

INFORMACJA

W dniu 15.09.2017 r. od godz. 8.00-10.00 w miejscowościach Liciszewy, Kijaszkowo i Nowy Działyń wystąpi brak wody ze względu na konserwacje sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy !!!

 

 


 

Zebrania wiejskie dotyczące przeznaczenia fundusz sołeckiego w 2018 r.

 

Zebrania wiejskie dotyczące przeznaczenia fundusz sołeckiego w 2018 r.

 

We wrześniu odbędą się zebrania sołeckie wszystkich sołectw mające na celu zdecydowanie o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Swoje pomysły mogą zgłaszać sołtysi wraz z radami sołeckimi, jak również grupy mieszkańców. Do 30 września br. do Wójta Gminy Zbójno muszą wpłynąć wnioski uwzględniające w projekcie budżetu gminy na 2018 r. przedsięwzięcia uchwalone przez zebrania wiejskie. Poniżej przedstawiamy plan zebrań i wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwo.

 

 

 

 NAZWA SOŁECTWA

TERMIN I MIEJSCE ZEBRANIA

Wysokość środków przypadająca na  sołectwo

1.

ADAMKI

22.09.2017 r., godz. 16:00, Urząd Gminy

16 928,06 zł

2.

CIEPIEŃ

27.09.2017 r., godz. 17:00, sala katechetyczna

17 991,61 zł

3.

DZIAŁYŃ

29.09.2017 r., godz. 16:00, ZS w Działyniu

44 314,30 zł

4.

KLONOWO

27.09.2017 r., godz. 16:00, SP w Klonowie

21 049,29 zł

5.

ŁUKASZEWO

28.09.2017 r., godz. 16:00, SP w Rużu

16 440,61 zł

6.

OBORY

26.09.2017 r., godz.17:30, świetlica wiejska

15 997,46 zł

7.

PODOLINA

25.09.2017 r., godz. 16:00, Urząd Gminy

13 249,98 zł

8.

REMBIOCHA

29.09.2017 r., godz. 19:00, Remiza OSP

19 143,78 zł

9.

RUDUSK

22.09.2017 r., godz. 17:00, Urząd Gminy

13 515,86 zł

10.

RUŻE

28.09.2017 r., godz. 16:00, SP w Rużu

16 573,55 zł

11.

SITNO

28.09.2017 r., godz. 18:00, świetlica wiejska

26 278,38 zł

12.

WIELGIE

27.09.2017 r., godz. 18:30, Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne

25 879,55 zł

13.

WOJNOWO

25.09.2017 r., godz. 16:00 Urząd Gminy

18 390,43 zł

14.

ZBÓJENKO

25.09.2017 r., godz. 17:15, Urząd Gminy

15 687,26 zł

15.

ZBÓJNO

25.09.2017 r., godz. 17:00, Urząd Gminy

44 314,30 zł

16.

ZOSIN

22.09.2017 r., godz. 18:00, Urząd Gminy

11 743,29 zł


 

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że dnia 31.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno p. 32  wyłożony został  do wglądu na okres 60 dni projekt dokumentu pn. ,,Uproszczony plan urządzenia lasu dla wsi Adamki, Ciepień, Działyń, Obory, Podolina, Rudusk, Ruże, Rembiocha, Łukaszewo, Sitno, Zbójno, Zbójenko  i Wojnowo na lata 2018-2028’’ sporządzony na zlecenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 06.09.2017

 • w godz. 08.00-13.30 stacja: Przystań 1 obwód 200 kierunek jezioro. 

 


 

Formowanie korowodu dożynkowego !

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że podaczas Dożynek Gminnnych - Ruże 2017, które odbędą się w dniu 27.08.2017 r. o godz. 12.00, formowanie korowodu dożynkowego będzie miało miejsce od strony drogi powiatowej Dulsk-Ruże, w okolicach posesji Państwa Agnieszki i Rafała Burkwicz

 


 

 

INFORMACJA

W dniu 18.08.2017 r. w miejscowościach Sitno, Przystań, Rembiocha i Wielgie występują awaryjne wyłaczenia prądu do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy !!!

 


 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB BUDYNKÓW PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 


 

 
 
Informacja
 
Informujemy, iż porady prawne w najbliższy piątek tj. 11.08.2017 r. będą udzielane od godz. 12:30.

 

Spotkanie rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3


 

Jak przygotować się na upał - poradnik


 


 


 

 

INFORMACJA

 

ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?

Otrzymałeś pismo z ZUS-u o ponowne przeliczenie kapitału? Nie czekaj-złóż wniosek.

W związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której przepisy od 1 października 2017 spowodują przywrócenie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ZUS spodziewa się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę osób, które już ukończyły ten wiek, lub też osiągną go do końca 2017.

Emerytura dla tych osób ustalona będzie według nowych, zreformowanych zasad, gdzie podstawą jej obliczenia jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się zatem osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o jego ustalenie wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia oraz potwierdzającą wysokość osiągniętych wynagrodzeń, przypadające do 31 grudnia 1998r.

Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które miały już  ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.

Osoby, które otrzymały z ZUS pismo dot. ustalenia lub ponownego ustalenia kapitału początkowego winny niezwłocznie taki wniosek złożyć, ponieważ jest on integralną częścią naszej przyszłej emerytury.

Kapitał początkowy dotyczy stażu ubezpieczeniowego zgromadzonego przed 1999 r. Jeżeli osoba, która nabędzie prawo do emerytury od 1 października br., a nie ma jeszcze skompletowanych dokumentów do obliczenia kapitału, to najwyższy czas, aby się za to zabrała. Dokumenty, które trzeba wtedy zgromadzić, dotyczą okresów zatrudnienia i wydaje je pracodawca.

To ważne dokumenty świadczące o okresach ubezpieczenia i wynagrodzeniu z tych okresów. Jeśli nie mamy ich w domu, a pracodawca nie istnieje, trzeba szukać dokumentów w archiwach. Jeżeli nie dostarczymy dokumentów do ZUS, będzie to miało wpływ na wysokość naszego świadczenia.

Zanim udamy się do doradcy czy złożymy wniosek o emeryturę, warto pomyśleć o przeliczeniu kapitału początkowego. Często zdarza się, że ubezpieczeni mieli ustalony kapitał początkowy przed majem 2015 roku i później nie składali już żadnych wniosków o jego przeliczenie. Po przeliczeniu kapitału wysokość emerytury może wzrosnąć.

Sam zdecyduj, kiedy przejdziesz na emeryturę.

Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od: opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanego kapitału początkowego, średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

 

Bożena Maria Wankiewicz

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

O/ZUS w Toruniu

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 03 sierpnia 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

INFORMACJA

 

17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Osoby fizyczne, które zamierzają wyciąć drzewo muszą zgłosić zamiar wycinki w Urzędzie Gminy. W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny, z których zostanie sporządzony protokół. Po dokonaniu oględzin Wójt w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczy drzew lub krzewów, których:

- obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),

- 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych),

- 50 cm (dot. pozostałych drzew).

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach oraz krzew lub krzewy rosnące w skupisku do 25 m2 będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

 

Piknik Rodzinny we Wielgim


 


 


 

 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w dniu 05.08.2017 r. w miejscowościach: Ruże, Imbirkowo, Sitno, Łukaszewo, Ciechnówek, Rembiesznica, Zbójenko, Zbójno, Adamki, Klonowo, Wielgie, Przystań oraz w dniu 12.08.2017 r. w miejscowościach: Pustki Działyńskie, Działyń, Nowy Działyń, Rembiocha, Wojnowo, Kazimierzewo, Obory, Rudusk, Podolina, Zosin, Ciepień, Kiełbzak.

Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 31.07.2017 r. telefonicznie pod nr tel: 54 280 19 21 wew. 39 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zbójno pok. nr 32.


 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 20.07.2017

 • w godz. 08.30-13.30      stacja: Podolina 1
 • w godz. 08.30-11.30      stacja: Podolina 2, Zosin 5

 

 


 


 

 

INFORMACJA

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole od września 2017r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodziny – zawodową, zdrowotną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.), dochody z miesiąca lipca 2017r. (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, zasiłek rodzinny z miesiąca lipca 2017r. itd.) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w sierpniu.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 11.07.2017

 • w godz. 09.00-12.00      stacja: Podolina1,2 , Zosin 5

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 04.07.2017

 • w godz. 11.00-14.30      stacja: Łukaszewo 2

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy w Zbójnie niniejszym informuję, że w związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągu w miejscowości Działyń w dniu 20 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wsi: Działyń, Rembiocha i Ciechanówek.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                                                                     Inspektor

                                                                                                                                     ds. wodociągów i kanalizacji

                                                                                                                                               Czesław Boroński

 


 


 

 

UWAGA ! ! !

ĆWICZENIA RENEGADE – SAREKS

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 30.05.2017

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Łukaszewo 4.                  
 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Ciepień 2.      

 


 

Konkurs - ,,Najpiękniejszy ogród wiejski w Gminie Zbójno w 2017 roku’’

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wójt Gminy Zbójno ogłasza konkurs pn.

,,Najpiękniejszy ogród wiejski w Gminie  Zbójno w 2017 roku’’

 

Celem konkursu jest propagowanie dbałości o własna posesję i ogród, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających korzystny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki Gminy Zbójno, a przede wszystkim wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów.

W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych oraz zameldowani mieszkańcy Gminy Zbójno, właściciele małych, średnich i dużych ogrodów ozdobnych na terenie Gminy Zbójno – osoby prywatne i instytucje. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 14 czerwca 2017 roku. Termin ten może ulec wydłużeniu do 8 lipca 2017 w przypadku zbyt małej liczby otrzymanych zgłoszeń. Na zwycięzców czekają nagrody. Karty zgłoszeń wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.zbojno.pl lub w pokoju nr 32 w Urzędzie Gminy Zbójno.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 25.05.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Zbójenko 2 obwód 200 kierunek stawy.   

 

 •  

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 maja 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Szosowym o Puchar Wójta Gminy Zbójno

 

Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Szosowym o Puchar Wójta Gminy Zbójno

 

W dniu 20 maja 2017 r. w Zbójnie odbędą się zawody kolarskie rangi wojewódzkiej o Puchar Wójta Gminy Zbójno. Gorąco zapraszamy wszystkich kibiców do udziału w tym sportowym wydarzeniu. Otwarcie zawodów rozpocznie się o godz. 11.45 przy Zespole Szkół w Zbójnie. W zawodach wezmą udział zawodnicy kategorii żak, żakini, młodziczka oraz młodzik posiadający ważną kartę zdrowia sportowca oraz licencję na 2017 r. W tegorocznej odsłonie imprezy po raz pierwszy wezmą udział zawodnicy szkółki kolarskiej „Cyklista” ze Zbójna. Długość tras dla młodziczki, żaka i żakini to 16,6 km, natomiast młodzik będzie rywalizował na dystansie 24,9 km. Poniżej przedstawiamy program minutowy oraz trasę przejazdu:

 

10.30 – 11.30 przyjmowanie zawodników w biurze wyścigu

11.30 - odprawa techniczna

11.45 - otwarcie zawodów

12.00 - start kat. młodziczka + żakini

12.40 - start kat. żak

13.20 - start kat. młodzik

15.00 - zakończenie imprezy przy Zespole Szkół w Zbójnie

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 


Kondolencje

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

Rodzinie Zmarłej

 

Ś.P.

Jadwigi Ciećwierz

 

Wieloletniego Pracownika Urzędu Gminy w Zbójnie

 

składają:

Wójt Gminy Zbójno

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno wraz z Radą Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnie i Jednostek Organizacyjnych

 

 

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 10.05.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Ciepień 2            

 

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Zbójno informuje że dnia 02.05.2017 r. (wtorek) Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie będzie nieczynna.

Za uniedogodnienia przepraszamy.


 

Konkurs - do wygrania flaga Polski

 

Konkurs - do wygrania flaga Polski


 
Urząd Gminy Zbójno zaprasza mieszkańców Gminy Zbójno do udziału w konkursie z okazji przypadającej w dniu 3 maja 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przypadającego w  dniu 2 maja święcie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zasady konkursu:
 
Pierwsze 10 osób (mieszkańców Gm. Zbójno), które zadzwoni do urzędu w dniu 2 maja do godziny 8.00 na numer telefonu (054) 280 19 21 i odpowie na pytania:
 
1) w którym roku uchwalono Konstytucję 3 Maja;
2) w którym roku ustanowiono święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 
otrzyma nagrodę - flagę Polski na drzewcu.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie !

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

NOWE WYTYCZNE

 

Od 6 kwietnia 2017 roku obowiązują Nowe Wytyczne dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków typu A podtypu H5 i H7.

 


 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 05.04.2017

 • w godz. 10.00-14.00 stacja: Ciechanówek 2 obwód 100 kierunek Rafinski.            

 

W dniu 06.04.2017

 • w godz. 09.30-11.00 stacja: Zbójno 8 Szkoła.          

 

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 29.03.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Zbójenko 1 obwód 100 kierunek Nadelak.             

W dniu 31.03.2017

 • w godz. 08.30-12.30 stacja: Wojnowo 4. 

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 14.03.2017

 • w godz. 08.00-12.00 stacja:Działyń 1 obwód 200 kierunek staw

 

 


 

 

Informacja

 

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uprzejmie informuję, że w dniu 06.03.2017 o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Zbójno odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie spotkania zostaną przedstawione także zadania wymienione w tym programie. Celem spotkania będzie podjęcie wspólnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień oraz promowanie dobrych praktyk. Spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele stowarzyszeń, lokalni animatorzy, członkowie GKRPA.

 


 

Kwalifikacja wojskowa

 

OGŁOSZENIE

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
ROCZNIKA 1998

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że dnia 22 marca 2017 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Lipnowska 9) odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn rocznika 1998 r. oraz roczników starszych o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Osoby podlegające stawiennictwu na kwalifikację wojskową w roku 2017 zobligowani są do przedstawienia następujących dokumentów:

 1. dowód osobisty,
 2. posiadaną dokumentację medyczną,
 3. fotografia 3 x 4 cm,
 4. dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 27.02.2017

 • w godz. 09.00-12.00 stacja: Laskówiec

 


 

 

Informacja w sprawie  afrykańskiego pomoru świń -  ASF

w naszym powiecie odnotowano przypadki podrzucania padłej trzody chlewnej do lasu, a także przy drogach wojewódzkich.

 


 

Przypadek wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków)

 

INFORMACJA

 

Przypominamy o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz. U. z 2016 r. poz. 2091, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

 • Trzymanie ptaków w zamknięciu,
 • rejestracji swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Golubiu Dobrzyniu,
 • Bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi , czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek), należy zgłaszać do powiatowego Lekarza Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu pod nr telefonu: 56 683 28 87.

 

W dniu 12.02.2017 r. na terenie miasta Golubia-Dobrzynia został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków). Zarażony tym wirusem był łabędź znaleziony na lewym brzegu Drwęcy przy ul. Piaskowej.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 nie jest groźny dla ludzi.

Cechuje się on natomiast dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. Dlatego zaleca się:

 • Ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami przy brzegu rzeki Drwęca,

W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego, na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Drwęca.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 16 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 13.02.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Wielgie 2 k/Zbójna obwód 200 kierunek Stachowski

 

Przygotowanie monografii o Gminie Zbójno

 
 
Przygotowanie monografii o Gminie Zbójno
 
 
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem monografii o Gminie Zbójno, zwracamy się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o udostępnienie posiadanych przez siebie starych dokumentów i zdjęć dotyczących miejscowości z terenu Gminy Zbójno, przedstawiających ich historię, ciekawe wydarzenia z przeszłości, tradycję, obyczaje, walory przyrodnicze i inne, które mogłyby być wykorzystane w tworzonej monografii.
W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy Zbójno, pokój nr 22.
 

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 08.02.2017

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Zosin 2 obwód 100 kierunek ciepień

 


 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że od dnia 03.02.2017 r. będą organizowane zebrania sołeckie w poszczególnych sołectwach. Prosimy wszystkich mieszkańców o czynny udział w zebraniach.

 


 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że od 1 lutego 2017 roku ENERGA-OPERATOR SA Odział w Toruniu, wznawia działalność Rejonu Dystrybucji w Rypinie. Od tego dnia sprawy związane z przyłączeniami obiektów do sieci elektroenergetycznej, zwiększeniem mocy przyłączeniowej czy przebudową sieci elektroenergetycznej będzie można zrealizować w Punkcie Obsługi Przyłączeń w Rypinie przy ul. Piaski 31

 

 


 

 

KOMUNIKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 30.01.2017

 • w godz. 08.30-14.30 stacja: Zbójenko 2

 

 


 

Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2017

 

Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2017

 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 03.02.2017 r. (piątek) o godz. 16.30 w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna). Jego tematem będzie uchwalenie przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017. Liczę na dużą frekwencję świadczącą o tym, że los wioski jest bliski wielu osobom.

 

                                                                     Sołtys Sołectwa Zbójno


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 26.01.2017

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zosin 1,2,3,6

 


 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 13,00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Zbójnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

Tematem spotkania będzie:

1.Ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

2.Sprawy ogólne.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 25 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


 

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego


Urząd Gminy Zbójno informuje, że od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 40. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Zbójno należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 01.08.2016 r. – 31.01.2017 r. W 2017 roku stawka zwrotu wynosi 1 zł za 1 l oleju napędowego.

 


 

 

WYCINKA DRZEW - ZMIANA PRZEPISÓW

 

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniła się ustawa o ochronie przyrody regulująca przepisy dotyczące wycinki drzew. Nowela podwyższa m.ni. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm, a także krzew lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 11.01.2017

 • w godz. 08.00-12.00 stacja: Zosin 1,2,3,6

 


 

Losowanie uczestników projektu mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.01.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady funkcjonowania mikroinstalacji oraz poziom dofinansowania montażu instalacji. Spośród osób, które zgłosiły swój udział w projekcie wylosowane zostaną te, które jako pierwsze zostaną zakwalifikowane do realizacji. Z pozostałych osób zostanie stworzona lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana w momencie rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej.  

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 grudnia 2016 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  • stwierdzenie quorum;
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
  • zatwierdzenie porządku obrad;
  • wybór Sekretarza Obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z prac między Sesjami.
 3. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno nr XXII.127.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych prowadzących przez Gminę Zbójno.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zbójno na lata 2014 - 2020.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017 – 2027.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2017.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie.

 


 

 

INFORMACJA

 

W związku z koniecznością wymiany szafy sterowniczej w stacji uzdatniania wody w Zbójnie informuję mieszkańców sołectw:

Adamki, Ciepień, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko,  Zbójno, Zosin,

że w dniach 9 i 10 stycznia 2017 roku nie będzie możliwości korzystania z wodociągu. W związku z powyższym proszę o zaopatrzenie się we własnym zakresie w odpowiedni zapas wody dla celów spożywczych  poprzez zgromadzenie jej w stosownych pojemnikach przed przerwą w dostawie na cały ten okres. Dla celów gospodarczych, czy też sanitarnych będzie w tym czasie uruchomiony punkt czerpalny w stacji uzdatniania wody w Zbójnie.

 


 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2016 r. (czwartek) Urząd Gminy Zbójno

będzie czynny do godz. 14.30.

 

Za utrudnienia przepraszamy !!!

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

 

W dniu 19.12.2016

 • w godz. 09.00-12.00 stacja: Ciechanówek 3 obwód 200 kierunek Szyjanowski

 


 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania chęci udziału w projekcie dotyczącym budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do sołtysa bądź do Urzędu Gminy Zbójno, pok. nr 22 do dnia 20 grudnia 2016 r.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 09.12.2016

 • w godz. 09.00-14.00 stacja: Adamki 2 obwód 100 kierunek magazyn oraz obwód 200 kierunek Kikół

 


 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przypomina o konieczności dostarczenia podania w sprawie przyznania dziecku/dzieciom bezpłatnych posiłków w szkole (w roku szkolnym 2016/2017) od stycznia 2017r. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację zdrowotną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności, rachunki z apteki potwierdzające zakup lekarstw itd.),  zaświadczeniami o dochodach członków rodziny /netto/ z miesiąca listopada 2016 r, należy złożyć w grudniu.

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 listopada 2016 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  • stwierdzenie quorum;
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
  • zatwierdzenie porządku obrad;
  • wybór Sekretarza Obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z prac między Sesjami.
 3. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
 4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno na lata 2016-2025.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbójno na lata 2016 – 2026.
 6. Uchwała w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zasad ich przyznawania.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na podział działki nr 275/5 położonej w Zbójnie będącej własnością Gminy Zbójno.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku      leśnego.
 13. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w podanych poniżej dniach wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 14.11.2016

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Sitno 2 obwód 300 kierunek skład buraków

W dniu 15.11.2016

 • w godz. 09.00-14.00 stacja: Zbójenko 2
 • w godz. 08.00-9.30 oraz 15.00-19.00 stacje: Podolina 1,2,  Zosin 5

W dniu 17.11.2016

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Rudusk

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 07.11.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 07.11.2016

 • w godz. 09.00-14.30 stacja: Zbójno 4

 

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 03.11.2016 r. oraz 04.11.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 03.11.2016

 • w godz. 09.00-14.30 stacja: Zosin 1

W dniu 04.11.2016

 • w godz. 09.00-14.30 stacja: Zbójno 8 Szkoła

 

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 20.10.2016 r. (czwartek) od godz. 8.30 do 11.00 w zamian za dzień 21.10.2016 r.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !


 

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 03.10.2016 r. (poniedziałek) od godz. 8.30 do 11.00 w zamian za dzień 07.10.2016 r.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniach  04.10.2016 r.;  05.10.2016 r.;  07.10.2016r.  wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 04.10.2016

 • w godz. 08.30-12.30 stacja: Przystań 4,5

W dniu 05.10.2016

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Adamki 3 obwód 100 kierunek bagno

W dniu 07.10.2016

 • w godz. 08.00-14.30 stacja: Rudusk obwód 100 kierunek Grębocki

 


 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 września 2016 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  • stwierdzenie quorum;
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
  • zatwierdzenie porządku obrad;
  • wybór Sekretarza Obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z prac między Sesjami.
 3. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
 4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno na lata 2016-2025.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Zbójno.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 2 811 mb w km 0+395 do km 3+206”.
 9. Uchwała w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej Nr 556.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie.

 


 

Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie

 

Poniedziałek - 7.30 - 17.00

Wtorek - 7.30 -16.30

Środa - 7.30 -18.00

Czwartek - 7.30 -17.00

Piątek - 7.30 -18.00

Sobota - nieczynne

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 


 

IV Konferencja na temat środowiska przyrodniczego Ziemi Dobrzyńskiej w Zbójnie

 

IV Konferencja na temat środowiska przyrodniczego Ziemi Dobrzyńskiej w Zbójnie

 

W dniu 21 września 2016 roku o godz. 10.00-15.00 w Zespole Szkół w Zbójnie odbędzie się IV konferencja na temat środowiska przyrodniczego Ziemi Dobrzyńskiej. Podczas konferencji zaprezentowane zostanie wydawnictwo pt. Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej tom III współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i  Stowarzyszenie Gmin Zmiemi Dobrzyńskiej. W trakcie konferencji zaprezentowane będą także, walory przyrodnicze Gminy Zbójno, które przedstawi Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Mieczysław Pankiewicz.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w konferencji.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 19.09.2016 r. oraz 23.09.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 19.09.2016

 • w godz. 08.00-14.30 stacja: Zbójno 1

W dniu 23.09.2016

 • w godz. 09.00-13.00 stacja: Przystań 4,5

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 09.09.2016 r. (piątek) od godz. 8.00 do 10.00, oraz w dniu 12.09.2016 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !


 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Terminy zebrań sołeckich w Gminie Zbójno

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że od dnia 07.09.2016 r. będą organizowane zebrania sołeckie w poszczególnych sołectwach. Prosimy wszystkich mieszkańców o czynny udział w zebraniach, na kórych będzie ustalany m.in. fundusz sołecki.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 06.09.2016 r. oraz 08.09.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Zbójno:

W dniu 06.09.2016

 • w godz. 09.00-15.00 stacja: Działyń 1

W dniu 08.09.2016

 • w godz. 09.00-13.00 stacja: Ciechanówek 5 obwód 200 kierunek Wielgie
 • w godz. 13.00-17.00 stacja: Ciechanówek 5

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 30 sierpnia 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  • stwierdzenie quorum;
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
  • zatwierdzenie porządku obrad;
  • wybór Sekretarza Obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z prac między Sesjami.
 3. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I- sze półrocze 2016 roku
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie.

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 16.08.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej :

W dniu 16.08.2016

 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zbójno 4

 


 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 28.07.2016 r. (czwartek) od godz. 8.30 do 11.00, zamiast w dniu 29.07.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 25.07.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej :

W dniu 25.07.2016

 • w godz. 08.00-14.00 stacja: Przystań 4

 


 

Bezpłatne porady prawne

 

Informacja

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Zbójno udzielane będą

w dniu 15.07.2016 r. ( piątek ) od godz. 8.00.

 


 

 

INFORMACJA

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie informuje, że w okresie wakacyjnym biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, natomiast w sobotę i niedzielę będzie nieczynna.

 

                                                                                           Za utrudnienia przepraszamy !

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 12.07.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwie:

W dniu 12.07.2016

 • w godz. 08.30-14.00 stacja: Zosin 1 obwód 200 kierunek Sztuczka. 
 • w godz. 09.30-11.30 stacja: Zosin 2.

 

 


 

 
 
INFORMACJA
 
W dniu 13 lipca 2016 r. Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Społecznych będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Zarząd Stowarzyszenia poszukuje kandydata

na stanowisko Specjalisty ds. projektów”

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

 


 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zbójno

 

Ogłoszenie
 

Gmina Zbójno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na zebranie związane z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego na Lata 2016-2026 Gminy Zbójno. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno. Celem zebrania będzie omówienie najważniejszych inwestycji związanych z rewitalizacją naszej Gminy. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na niniejsze spotkanie.

 


 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 25.05.2016 r. (środa) od godz. 9.00 do 11.00, zamiast w dniu 27.05.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


 

 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 16-17.06.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwie:

W dniu 16.06.2016

 • w godz. 08.00-12.00 stacja: Zosin 2 obwód 200 kierunek Rykaczewski. 

W dniu 17.06.2016

 • w godz. 08.30-11.30 stacja: Zosin 5 obwód 200 kierunek Podolina.

 


 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 15.06.2016 r. (środa) oraz 16.06.2016 r. (czwartek) od godz. 8.00 do 10.30, zamiast w dniu 10.06.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


 

Ćwiczenia ANAKONDA 16

 

Ćwiczenia ANAKONDA 16

 

Informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2016  roku, na terenie Polski odbędzie się ćwiczenie ANAKONDA 16 w ramach którego t rybie całodobowym odbędą się epizody RENEGADE-SAREX 16/1 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z jego elementów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju.

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 01.06.2016 r. (środa) od godz. 9.00 do 11.00, zamiast w dniu 03.06.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 25.05.2016 r. (środa) od godz. 9.00 do 11.00, zamiast w dniu 27.05.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


Zamknięcie dopływu wody do sieci w godzinach 22.00 - 4.00

 

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w związku z zwiększonym zużyciem wody, proszę o jej oszczędne zużywanie. Dlatego od dnia 23 maja 2016 r. wprowadzamy bezterminowo jej racjonowanie poprzez zamknięcie dopływu do sieci w godzinach 22.00 - 4.00 rano. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastuktury

                                                                                                      Czesław Boroński

 


Przerwa w dostawie wody !

 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje , że w dniu 18 maja 2016 r., w godz. 8.00-12.00 w miejscowości Zbójno wystąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu, związana z budową przyłącza wodociągowego. W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie swoich gospodarstw w wodę na czas prac budowlanych. Jednocześnie przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.

 

                                                                               Kierownik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                                     Czeslaw Boroński

 


 

INFORMACJA

 

W celu usprawnienia sposobu informacji o braku energii elektrycznej , Urząd Gminy w Zbójnie informuje , że w przypadku braku zasilania elektrycznego, należy kontaktować się bezpośrednio z Regionem Energetycznym Energa S.A w Rypinie pod numerami telefonów:

 

- telefon alarmowy ( pogotowie energetyczne )  - 991

- pogotowie oświetlenia ulic - 801 800 103

- kontakt z konsultantem - 555 555 555

 

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 18.05.2016 r. (środa) od godz. 9.00 do 11.00, zamiast w dniu 20.05.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


Informacja o braku wody - Awaria !!!

 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że w dniu 4 maja 2016 r.  nastąpiła awaria sterowania na hydroforni w Zbójnie, co spowodowało przerwę w dostawie wody. W chwili obecnej trwają intensywne prace zmierzające do likwidacji awarii. Jednocześnie przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 668-891-992

 

                                                                               Kierownik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                                     Czeslaw Boroński


KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 04.05.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwie:

W dniu 04.05.2016

 • w godz. 08.00-13.00 stacja: Zbójno 7 Hydrofornia

 

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 21.04.2016 r. (czwartek) od godz. 9.00 do 12.00, zamiast w dniu 22.04.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 21 kwietnia 2016 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 


Zajęcia świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień


Zajęcia świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień.

 

Już od 23 kwietnia (sobota) zaczynają się zajęcia świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień oraz warsztaty kulinarne pod hasłem „zamiast pić czy ćpać wolimy gotować !” prowadzone przez członków stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju i edukacji uczniów publicznego guimnazjum w zbójnie.

Osoby zainteresowane zajęciami przynoszą podpisane przez rodziców zgody na udział w tych zajęciach (zgody do pobrania u p. pedagog – sala nr 7 publiczne gimnazjum w zbójnie). liczba miejsc jest ograniczona (30), o przyjęciu decyduje data oddania zgody.

 • 28 czerwca planowany jest wyjazd na basen do Rypina
 • 2 sierpnia planowany jest wyjazd do Mega Parku w Grudziądzu.

Poza tym bogata gama różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.


REKERUTACJA OD 15 DO 20 KWIETNIA 2016 R

 


Wsparcie PROW w 2016 roku - Dopłaty bezpośrednie 2016

 

hzSqofEga4cAAAAASUVORK5CYII=

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

87-400 Golub-Dobrzyń

ul. Koppa 1E

tel./fax. (056) 683 26 09          golub.dobrzyn@kpodr.pl

ZAPRASZA

na szkolenie

„Wsparcie PROW w 2016 roku”

„Dopłaty bezpośrednie 2016”

szkolenie odbędzie się w dniu

18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 1000

w

 Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Zbójno

Prosimy uprzejmie o przekazanie tej informacji sąsiadom.

Zapraszamy

 


Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 13.04.2016 r. (środa) od godz. 9.00 do 13.00, zamiast w dniu 15.04.2016 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


 

Informacja o programie "Rodzina 500 plus"
 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się problemami wyłudzeń pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze można nabyć BEZPŁATNIE w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. Ponadto wskazujemy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę  rządową informacjami o programie "Rodzina 500plus" są strony:

- rodzina500plus.gov.pl

- obywatel.gov.pl

oraz oficjalne strony ministerstw.

 

                                                   Kierownik

                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

                                                      Michał Krupka

 


Szósta rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

 

Informacja

 

W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się uroczystość związana z szóstą rocznicą katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Obchody rozpoczną się o godzinie 8.30 przy tablicy upamiętniającej wydarzenia, która znajduje się w Parku Miejskim przy Placu 1000-lecia. Zwracamy się również do mieszkańców naszej gminy z uprzejmą prośbą o oflagowanie prywatnych posesji.

 


Informacja

 

W dniu 2 kwietnia 2016 r. (sobota) Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego

 

Informacja

W dniu 11 kwietnia 2016 roku w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy Zbójno , pokój nr 28, dyżur będzie pełnić pracownik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu, który będzie udzielał informacji i porad dotyczących deklaracji PIT.

 


Nabór na kursy

 

NABÓR NA KURSY
 

Urząd Gminy Zbójno prowadzi nabór na następujące kursy:


- wózki widłowe,
- prasy wysokiego zgniotu,
- sieczkarnie samobieżne,
- kombajny zbożowe.

Kursy będą odbywały się w miesiącu kwietniu w budynku Urzędu Gminy Zbójno.

Koszt kursu będzie uzależniony od ilości zainteresowanych osób.

Osoby chętne mogą zgłaszać swój udział osobiście do dnia 20 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Zbójno lub telefonicznie pod nr 54 280 19 21 wew. 39.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z kursu w przypadku małej  liczby zainteresowanych.

 

Serdecznie zapraszamy.

 


 

KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 06.04.2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwie:

W dniu 06.04.2016

 • w godz. 08.00-13.00 stacja: Łukaszewo 3

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno. Porady będą udzielane w dniu 15.03.2016 r. (wtorek) od godz. 9.00 do 11.00, zamiast w dniu 18.03.2015 r. (piątek), w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !


 

Termin płatności podatku
 

15 marca 2016 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należność można uiszczać u sołtysa, w kasie urzędu gminy w godzinach od 7.00 do 14.00 lub w banku na konto BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno 26 9551 0002 0100 2538 2003 0002.

Przypomina się, że przy płaceniu podatku u Sołtysa, należy mieć ze sobą decyzję wymiarową lub znać wysokość płaconej raty zobowiązania.

 


Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet

FVCGEPnieZQAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

 

 

Wójt Gminy Zbójno

oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie

 

Zaprasza

Panie z Gminy Zbójno

 

na uroczystość z okazji Dnia Kobiet,

która odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno

 

W programie:

 • Występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Zbójnie pod kierownictwem Katarzyny Mejger

 • Słodki poczęstunekhttps://wally.com.pl/galerie/f/fototapeta-tulipany-050_1496.jpg

 


 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 


Zgłaszanie strat w uprawach rolnych

 

Zgłaszanie strat w uprawach rolnych

 

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi uszkodzeń niektórych plantacji będących skutkiem złego ich przezimowania na terenie Gminy Zbójno uprzejmie proszę o podanie danych szacunkowych dotyczących strat w gospodarstwach rolnych z podziałem na rodzaj uprawy  i ich powierzchnię.

Sprawę proszę potraktować jako pilną i informację przekazać niezwłocznie do Urzędu Gminy Zbójno pokój nr 32 do dnia 10.03.2016 r.

 


Zmiana godzin udzielania porad prawnych

 

Zmiana godzin udzielania porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie godzin udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno w dniu 19.02.2016 r. ( piątek ) w godz. 11.00 - 14.00, w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę czasu i utrudnienia -  Przepraszamy !


 

Z A W I A D O M I E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 23 luty 2016 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zbójno.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

  1. stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

  3. zatwierdzenie porządku obrad;

  4. wybór Sekretarza Obrad.

 2. Sprawozdanie Wójta z prac między Sesjami.

 3. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.

 4. Uchwała w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Zbójnie do Zespołu Szkół w Zbójnie.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 7. Wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie.

 


KOMUNKAT
 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż w dniach 15-21 luty 2016 r. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwach:

W dniu 16.02.2016

 • w godz. 08.00-12.00 miejscowość Wielgie nr budynku 73. 
 • w godz. 08.30-13.00 stacja: Zbójno 6 PZZ.  

W dniu 17.02.2016

 • w godz. 10.00-16.00 stacje: Zbójno 5, Zbójenko 1, 2, 3. 

W dniu 18.02.2016

 • w godz. 09.00-12.00 stacje: Klonowo od 1 do 7, Ciepień 1, 2, 3, 4, Zbójno 4, Adamki 2. 

 


Konsultacje społeczne - krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

 

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
 

Serdecznie zaprasza

Mieszkańców Gminy Zbójno na konsultację społeczną dotycząca założeń

„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce ”.

Konsultacje odbędą się 12 lutego 2016 roku godz. 12.00

w sali Urzędu Gminy Zbójno.

 

 


Grypy można się ustrzeć !!!

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PRZYPOMINA:

 

GRYPY MOŻNA SIĘ USTRZEC !!!

 

Co robić,  aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych;

 • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, ponadto:
 • regularnie myj ręce. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu, zmniejsza ryzko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy,
 • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
 • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
 •  jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
 • w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 • unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
 • unikaj masowych zgromadzeń,
 • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych. Przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

 


Zmiana terminu udzielania porad prawnych

 

Zmiana terminu udzielania porad prawnych

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno  z dnia 12.02.2016 r. ( piątek ) na 11.02.2016 r. ( czwartek ) w godz. 9.00 - 11.00, w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 

 

                                                                                                 


Zebrania sołeckie

 

                 TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH W GMINIE ZBÓJNO

 

Sołectwo Data Godzina

Miejsce zebrania

WIELGIE

18.02.16 18.30 ŚWIETLICA WIEJSKA

OBORY

22.02.16 17.00 ŚWIETLICA WIEJSKA

REMBIOCHA

20.02.16 16.00 REMIZA OSP

DZIAŁYŃ

26.02.16 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁYNIU

SITNO

29.02.16 17.30 REMIZA OSP

ZBÓJNO i ZBÓJENKO

04.03.16 17.00 URZĄD GMINY

RUŻE i ŁUKASZEWO

09.03.16 16.00 REMIZA OSP

KLONOWO i ADAMKI

11.03.16 17.00 REMIZA OSP

PODOLINA i RUDUSK

15.03.16 16.00 URZĄD GMINY

WOJNOWO i ZOSIN

17.03.16 16.00 URZĄD GMINY
CIEPIEŃ 17.03.16 17.30 ŚWIETLICA PRZY KOŚCIELE

 

drukuj


Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP

 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP

 

Informujemy, że w roku 2016  będą organizowane zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na terenie Gminy Zbójno działa 8 OSP w tym dwie: Działyń i Zbójno w KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy).

 

Harmonogram

walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Zbójno

w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r.

 

Lp. Ochotnicza Straż Pożarna Data zebrania Godzina

Miejsce zebrania

1. OSP Działyń 27.02.2016 16.00 Remiza OSP
2. OSP Klonowo 11.03.2016 18.00 Remiza OSP
3. OSP Ruże 09.03.2016 17.00 Remiza OSP
4. OSP Rembiocha 20.02.2016 17.00 Remiza OSP
5. OSP Sitno 12.03.2016 17.00 Remiza OSP
6. OSP Wielgie 18.02.2016 17.00 Świetlica Wiejska
7. OSP Zbójno i Zbójeńska OSP 05.03.2016 17.00 Szkoła Podstawowa

 


 

UWAGA   ROLNICY

 

Od 1 do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Zbójno (pokój nr 40), przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od producentów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Ponadto informuje się,  że w bieżącym roku dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł tj. do 1 ha użytków rolnych dopłata wynosi 86,00 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Zbójno  www.bip.zbojno.pl  w zakładce  druki do pobrania, na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl w zakładce zwrot podatku akcyzowego, oraz w Urzędzie Gminy Zbójno pokój nr 40.

 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

87-400 Golub-Dobrzyń

ul. Koppa 1E

tel./fax. (056) 683 26 09   ;   golub.dobrzyn@kpodr.pl


ZAPRASZA

wszystkich rolników zainteresowanych zdobyciem lub odnowieniem w I kwartale 2016 roku uprawnień do wykonywania oprysków, na kurs:

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego

(„kurs chemizacyjny”)

Zapisów na kurs należy dokonać telefonicznie

pod numerem 723 692 552 / (056) 683 26 09

lub osobiście w biurze

Powiatowego Zespołu Doradztwa rolniczego w

Golubiu-Dobrzyniu ul. Koppa 1

Kursy zrealizowane zostaną w każdej gminie.

Uprawnienia z 2011 roku i wcześniejsze utraciły ważność i należy je odnowić aby móc zakupić środki ochrony roślin i wykonywać zabiegi

Prosimy uprzejmie o sprawdzenie terminu obowiązywania posiadanych uprawnień oraz o przekazanie informacji sąsiadom.

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 28 stycznia 2016 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zbójno.

 


Komunikat w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zbójno 2015 / 2016

 

Komunikat w sprawie zimowego utrzymania dróg

na terenie Gminy Zbójno 2015 / 2016

 

Wójt Gminy Zbójno informuje mieszkańców gminy, iż sprawy odśnieżania i przejezdności dróg gminnych należy zgłaszać bezpośrednio do sołtysów poszczególnych sołectw.


"Na własne konto"

 

Zajęcia w ramach projektu "Na własne konto"

 

W dniach od 18 do 22 stycznia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Zbójnie odbędą się zajęcia w ramach projektu „Na własne konto”. Projekt jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a dofinansowany jest przez Narodowy Bank Polski. „Na Własne Konto” to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. W ramach projektu, na gimnazjalistów czekają zajęcia z ekonomii i bankowości, w tym między innymi w oddziale banku i u lokalnego przedsiębiorcy. Dodatkowo, uczniowie poznają najważniejsze mechanizmy finansowe oraz zasady świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. „Na własne konto” to propozycja na aktywne spędzenie ferii zimowych dla wszystkich Młodych Ekonomistów. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, w tym stypendia naukowe. Zajęcia w Publicznym Gimnazjum w Zbójnie będzie prowadzić nauczyciel ww. szkoły oraz studentka kierunku ekonomicznego.


 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
na rok 2016

 


 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy w Zbójnie niniejszym informuje, iż w dniu 5 stycznia 2015 r.,w związku z awarią wodociągu, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Zbójno, Ciepień, Zosin, Podolina, Adamki, Klonowo  w godz. 7³°- 16⁰⁰. W związku z tym prosimy o zmagazynowanie niezbędnej ilości wody na czas trwania jej naprawy. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.

 

                                                                                Kierownik Wydziału Infrastruktury

                                                                                             Czesław Boroński

 


 

INFORMACJA

 

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2015 r. ( czwartek ) Urząd Gminy Zbójno będzie

czynny w godz. 7.30 - 13.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy !


 

Zapraszamy na 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Mierzymy Wysoko"

10.01.2016 r. Godzina 15.00 - Publiczne Gimnazjum w Zbójnie


KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż wystapią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwach.

 

W dniu 29.12.2015 r.:

w godz. 10.00-16.00 stacje: Zbójno 5, Zbójenko 1, 2, 3.

 

 

 

                                                                                       Kierownik

                                                                  Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                Czesław Boroński


 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż wystapią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwach.

 

W dniu 22.12.2015 r.:

w godz. 12.00-14.00 stacja: Zbójno 4.

w godz. 12.00-14.00 stacja: Adamki 2

w godz. 12.00-14.00 stacja: Klonowo 1-6

w godz. 12.00-14.00 stacja: Ciepień 1-4

 

 

                                                                                       Kierownik

                                                                  Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                Czesław Boroński

 


XV edycja projektu "Szlachetna Paczka"

 

XV edycja projektu "Szlachetna Paczka"

 

To już XV edycja projektu "Szlachetna Paczka". Po raz pierwszy wolontariusze z rejonu sprowadzili akcję do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Celem przedsięwzięcia jest przedświąteczna pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zachęcamy do POMOCY !!!

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie : http://www.szlachetnapaczka.pl/

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E
 

Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Zbójno w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) na dzień 14 grudnia 2015 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zbójno.

 


 

O G Ł O S Z E N I E

   w sprawie dnia wolnego od pracy

 

Informujemy, że czwartek 24.12.2015 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników

Urzędy Gminy Zbójno.

W związku z powyższym urząd w tym dniu jest nieczynny .

 

 

                                    Wójt Gminy Zbójno

                                   (-) Katarzyna Kukielska

 


Zaproszenie na otwarcie drogi

 

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE DROGI

 

Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska serdeczne zaprasza mieszkańców gminy Zbójno  na uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi w Zbójnie. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


Uroczystość rozpocznie się w dniu 4 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 na nowo wybudowanej drodze.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

13.00 – rozpoczęcie uroczystości:

- powitanie zaproszonych gości i mieszkańców Gminy przez Wójta Gminy Zbójno,

- otwarcie drogi,

- poświęcenie drogi przez ks. Henryka Zagórowicza – Proboszcza Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Rużu, oraz modlitwa w intencji użytkowników drogi,

- przemówienia zaproszonych gości, pamiątkowe zdjęcie.

 

                                              Serdecznie zapraszam !

 

                                                                          Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                 Katarzyna Kukielska

 


KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż wystapią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwach.

 

W dniu 07.12.2015

 • w godz. 08.00-10.00 stacja: Działyń 4. 

W dniu 08.12.2015

 • w godz. 08.00-12.00 stacja: Działyń 1. 

 

 

                                                                                                            Kierownik

                                                                                       Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                                       Czesław Boroński

  

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje o wypłatach w miesiącu grudniu 2015 r.:

- świadczenia rodzinne - 17  i  18 grudnia 2015 r.

- pomoc społeczna - 21  i  22 grudnia 2015 r.

 


Serdecznie zapraszamy osoby samotne i starsze na spotkanie wigilijne

 

 

Wójt Gminy Zbójno

wraz

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie

serdecznie zapraszają osoby samotne i starsze na spotkanie wigilijne, które odbędzie się:

 

- dla osób z sołectw: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Rembiocha, Sitno, Wielgie i Zosin dnia 17 grudnia 2015 r. o godz. 1200 w świetlicy we Wielgiem

- dla osób z sołectw: Łukaszewo, Obory, Podolina, Rudusk  Ruże, Wojnowo, Zbójenko i Zbójno dnia 18 grudnia 2015 r. o godz. 1200 w budynku Szkoły Podstawowej w Rużu.

 

 Prosimy osoby zainteresowane transportem na Wigilię o potwierdzenie u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie  

do dnia 16.12.2015 r. włącznie 

tel. do GOPS w Zbójnie: 54 280 19 32

 


Spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania dwóch spotkań wigilijnych dla osób samotnych i starszych.

 

Spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania dwóch spotkań wigilijnych dla osób samotnych i starszych.

 

W dniu 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania dwóch spotkań wigilijnych dla osób samotnych i starszych. W spotkaniu wziął udział Wójt oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zbójno. Ustalono, że spotkania odbędą się w świetlicy we Wielgiem dnia 17 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 oraz w Szkole Podstawowej w Rużu dnia 18 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00.

Zapisy na spotkania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie pokój nr 14 lub pod numerem telefonu 54 280 19 32. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 27 listopada (piątek) 2015 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zbójno.

 


Apel do mieszkańców Gminy Zbójno !!!

 

Apel do mieszkańców Gminy Zbójno !!!

 

W związku z powtarzającymi się w ostatnim okresie kradzieżami elementów przystanków autobusowych zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Zbójno o zwrócenie szczególnej uwagi na stan przystanków autobusowych na terenie naszej gminy. Bardzo proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na podejrzane osoby lub pojazdy znajdujące się w pobliżu przystanków, szczególnie w porze nocnej. Władze Gminy Zbójno zwracają się także z prośbą o przekazanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc we wskazaniu sprawcy lub sprawców ostatnich kradzieży elementów wiat przystankowych na terenie naszej gminy. Zakup nowych wiat przystankowych służył przede wszystkim zapewnieniu odpowiednich warunków oczekiwania na komunikację zbiorową mieszkańcom gminy, w tym w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Odpowiednie warunki oczekiwania na transport autobusowy są szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym ze względu na częste opady atmosferyczne lub silny wiatr. Przez ostanie kradzieże elementów przystanków warunki oczekiwanie na komunikację zbiorową znacząco się pogorszyły. Ponadto zakup nowych przystanków przez Gminę Zbójno stanowił duży wydatek z budżetu gminy, czyli de facto z pieniędzy samych mieszkańców gminy. Dlatego tym bardziej prosimy mieszkańców o pomoc w niniejszej sprawie.

 

 • Przystanek autobusowy w miejscowości Klonowie po kradzieży wszystkich ścian bocznych.
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Zbójno-skrzyżowanie po kradzieży wszystkich ścian bocznych.
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Zbójno po kradzieży wszystkich ścian bocznych.

 

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, iż wystapią przerwy w dostawie energii elektrycznej w sołectwach.

W dniu 23.11.2015

 • w godz. 08.00-10.00 stacja: Działyń 4.
 • w godz. 08.30-13.30 stacja: Zbójenko 1 obwód 100 kierunek Nadelak.
 • w godz. 10.00-13.00 stacja: Działyń 1.

 

 

                                                                                       Kierownik

                                                                  Wydziału Zarządzania Infrastrukturą

                                                                                Czesław Boroński


Dofinansowania budowy mikroinstalacji prosumenckich

 

Dofinansowania budowy mikroinstalacji prosumenckich

 

W dniu 23 października zakończył się nabór chętnych do dofinansowania budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Do udziału w projekcie zgłosiło się w sumie ponad 80 osób z terenu całej Gminy Zbójno chcących zamontować mikroinstalacje prosumenckie na swojej nieruchomości. Wszystkim mieszkańcom gminy bardzo serdecznie dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału w programie. Jednocześnie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy budową mikroinstalacji fotowoltaicznych, Gminy Zbójno zamierza przeanalizować możliwość pozyskania większego poziomu dofinansowania mikroinstalacji OZE z innych źródeł, aby w ten sposób jak największa liczba osób mogła skorzystać z projektu. W związku z powyższym informacja o terminie spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy mikroinstalacji prosumenckich oraz ewentualnego losowaniu uczestników projektu zostanie podana w późniejszym terminie.

 


 

Wynki konsulatcji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2013 r. o działalności pożytu publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2016.

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zbójno do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Sitno, Rembiocha, Klonowo i Ruże informujemy mieszkańców powyższych miejscowości o możliwości udziału w spotkaniu z projektantem i przedstawieniu swoich uwag dotyczących zakresu planowanych modernizacji. Spotkania, na których omawiane będą zmiany planowane w poszczególnych świetlicach odbędą się w dniu 20 listopada (piątek) w następujących godzinach:

 1. Sitno – godz. 1000;

 2. Rembiocha – godz. 1115;

 3. Klonowo – godz. 1230;

 4. Ruże – godz. 1330.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 


Utylizacja azbestu w roku 2016

 

UTYLIZACJA AZBESTU W ROKU 2016
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2016 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umożliwił gminom pozyskanie dotacji na przedsięwzięcia związane z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  I. Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

 2. transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

 3. unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

  II. Do dofinasowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

 1. na obiektach budynków użyteczności publicznej,

 2. na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – dla jednego podmiotu maksymalnie 30.000 zł.

 III. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów, jednak nie więcej niż 1.000 zł za 1 Mg unieszkodliwionych   lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 IV. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości wykonuje we własnym zakresie.

 V.Okres wdrożenia programu: do 31.12.2016 r.

Wobec powyższego osoby zainteresowane ww. przedsięwzięciem proszone są    o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbójno (pokój Nr 32), w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku. 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl.

 


 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości, które odbędą się 10 listopada 2015 roku  o godzinie 16 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie.

 

 Program uroczystości :

16 00 - występ uczniów z Zespołu Szkół w Zbójnie      

16 20 - prezentacja poezji lokalnej

16 30 - występ uczniów z Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

 


Informacja o bezpłatnych poradach prawnych

dla mieszkańców

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, o zmianie terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Zbójno  z dnia 06.11.2015 r. ( piątek ) na 9.11.2015 r. ( poniedziałek ) w godz. 9.00 - 11.00, w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 28.

Za zmianę terminu i utrudnienia -  Przepraszamy !

 


KOMUNIKAT

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

do

Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych

 


 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny