UG Zbójno

Wyszukiwarka

Wybór pory dnia (wersja graficzna strony)

Rotator zdjęć

Imieniny i data

Imieniny obchodzą: Izabeli, Kamila
Dzisiaj jest: 14.07.2024

Ważne aktualności

Treść strony


 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 5 lipca 2024 roku o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie.

 


 

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Zbójno

 

Na sesji Rady Gminy Zbójno, która miała miejsce 19 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska uzyskała absolutorium oraz wotum zaufania.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2023 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. i przedstawiła Radzie Gminy Zbójno wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz wszystkimi opiniami, Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta za rok poprzedni. Natomiast wotum zaufania dla wójta to uchwała rady gminy, która jest podejmowana po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Wotum zaufania dotyczy całokształtu działania organu wykonawczego w roku poprzednim, za prawidłowość którego wójt ponosi odpowiedzialność.

Po zatwierdzeniu absolutorium i wotum zaufania radni, sołtysi oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych złożyli gratulacje Pani Wójt oraz Pani Skarbnik Małgorzacie Szewczykowskiej życząc wiele sukcesów na następne lata.

 

 

 • IMG_6305
 • IMG_6306
 • IMG_6312
 • IMG_6313
 • IMG_6322
 • IMG_6325
 • IMG_6328
 • IMG_6329

Charytatywne Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno "Zbieramy dla Rozalii Wagner"

 

Charytatywne Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno "Zbieramy dla Rozalii Wagner"

 

W dniu 15 czerwca 2024 r. na zbiorniku wodnym w miejscowości Działyń odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno. Organizatorem zawodów była Gmina Zbójno oraz Stowarzyszenie „Żagiel” z Działynia, które jest opiekunem zbiornika. Do rywalizacji w zawodach wędkarskich metodą spławikową i gruntową stanęło 36 zawodników. W trakcie zawodów organizator zapewnił zawodnikom posiłek oraz symboliczne zanęty dla każdego zawodnika. Zawody odbyły się w jednej turze 4 godzinnej, podczas której zawodnicy wybrana metodą mogli spróbować sił na pięknie zagospodarowanym akwenie. Zebrane wpisowe w kwocie 2020 zł podczas zawodów przez Stowarzyszenie „Żagiel” zostanie przekazane za pomocą fundacji na pomoc Rozalii Wagner mieszkanki Sitna. Po zaciętych zmaganiach wędkarskich pierwsze miejsce zajął Zbigniew Guzowski z wynikiem 1600 pkt, drugie miejsce Jakub Borowski z wynikiem 1520 pkt, a trzecie miejsce Sławomir Beyger z wynikiem 850 pkt., Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Żagiel" za najwiekszą rybę otrzymał Zbigniew Guzowski. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie pucharu, dyplomów i nagród zawodnikom przez Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską oraz Prezesa Stowarzyszenia „Żagiel” z Działynia Pana Piotra Bednarka. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i organizacje zawodów i zapraszamy na kolejne zawody wędkarskie organizowane w Gminie Zbójno.

 

 • IMG_6287
 • IMG_6116
 • IMG_6124
 • IMG_6127
 • IMG_6130
 • IMG_6131
 • IMG_6133
 • IMG_6136
 • IMG_6139
 • IMG_6145
 • IMG_6157
 • IMG_6158
 • IMG_6161
 • IMG_6164
 • IMG_6176
 • IMG_6182
 • IMG_6188
 • IMG_6193
 • IMG_6199
 • IMG_6208
 • IMG_6222
 • IMG_6245
 • IMG_6263
 • IMG_6279
 • IMG_6300

Pasjonujące zmagania pożarnicze

 

Pasjonujące zmagania pożarnicze

 

W dniu 1 czerwca 2024 roku na stadionie przy Zespole Szkół w Zbójnie rozegrano Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP.

Zawody zgromadziły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Działynia, Rembiochy, Ruża, Sitna i Zbójna. W zawodach wzięły udział również drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców w kategorii junior.

Po intensywnych zmaganiach przyszedł czas na podsumowanie. Ogłoszenie wyników przeprowadził przewodniczący komisji zawodów.

 

W grupie seniorów klasyfikacja prezentuje się następująco:

I miejsce zdobyła jednostka OSP Działyń, wykazując się znakomitą koordynacją i szybkością reakcji.

II miejsce przypadło jednostce OSP Ruże , a III jednostka OSP Rembiocha. OSP Sitno uplasowało się na IV miejscu a Zbójno na V miejscu.

W kategorii juniorów najlepszą drużyną okazała się młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców i dziewcząt z OSP Zbójno, która wyprzedziła drużyny z OSP Działyń.

Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno Pani Renaty Stancelewskiej, trafił do jednostki OSP Działyń.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranej.

 

 • IMG_5484
 • IMG_5486
 • IMG_5487
 • IMG_5488
 • IMG_5492
 • IMG_5494
 • IMG_5497
 • IMG_5500
 • IMG_5501
 • IMG_5509
 • IMG_5515
 • IMG_5531
 • IMG_5540
 • IMG_5554
 • IMG_5569
 • IMG_5584
 • IMG_5586
 • IMG_5600
 • IMG_5602
 • IMG_5616
 • IMG_5634
 • IMG_5664
 • IMG_5695
 • IMG_5748
 • IMG_5850
 • IMG_5881
 • IMG_5889
 • IMG_5897
 • IMG_5899
 • IMG_5911
 • IMG_5912
 • IMG_5916
 • IMG_5917
 • IMG_5927
 • IMG_5931
 • IMG_5935
 • IMG_5939
 • IMG_5944
 • IMG_5952
 • IMG_5962
 • IMG_5979
 • IMG_5997
 • IMG_6003
 • IMG_6018
 • IMG_6029
 • IMG_6033
 • IMG_6041
 • IMG_6048
 • IMG_6062
 • IMG_6066
 • IMG_6077
 • IMG_6081
 • IMG_6084
 • IMG_6090

Jubileusz „Złotych Godów"

 
Jubileusz „Złotych Godów"
 
 
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w czwartek, 9 maja 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Zbójnie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2024 r. medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały pary, które zawarły związek małżeński w roku 1972 i 1973:
 
1. Teresa i Zenon Wojciechowscy,
2. Bożenna i Wiesław Górtowscy,
3. Maria i Józef Świątkowscy,
4. Czesława i Gabriel Pipczyńscy,
5. Teresa i Roman Tucholscy,
6. Teresa i Waldemar Grudzień,
7. Jadwiga i Andrzej Marszałek,
8. Irena i Tomasz Ostrowscy,
9. Marianna i Józef Wnuczyńscy,
10. Wiesława i Tadeusz Wiśniewscy.
 
W imieniu prezydenta medale wręczył Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska składając najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Pani Wójt wyraziła również słowa uznania za piękny przykład dla młodego pokolenia. W uroczystości wzięli również udział: Przewodnicząca Rady Gminy Zbójno Pani Renata Stancelewska, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pan Artur Dymek oraz inspektor Pan Krzysztof Gołębiewski.
Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.
 
 
 • 25
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

„AKTYWNA SZKOŁA” w Gminie Zbójno

 

„AKTYWNA SZKOŁA” w Gminie Zbójno

 

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach programu na terenie Gminy Zbójno realizowane będą zadania:

1. Aktywny Weekend – działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Klonowie, 50 godzin miesięcznie - 2 animatorów;

- Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu, 50 godzin miesięcznie (zwiększony limit godzin w wakacje lipiec-sierpień o dodatkowe 100h zajęć) - 2 animatorów.

2. Aktywny Orlik – działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych orlik:

- Orlik w Zbójnie, 100 godzin miesięcznie, 1 animator;

- Orlik w Działyniu, 100 godzin miesięcznie, 1 animator.

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa, ogłoszonym i nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki.

Podmiotem realizującym Program jest Fundacja Orły Sportu.

 

 • aktywna_szkola_kv_RGB_z_naborem

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Gminy oraz o wyborze na Wójta Gminy w kadencji 2024-2029

 

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Gminy oraz o wyborze na Wójta Gminy w kadencji 2024-2029

 

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych gminy oraz o wyborze na wójta w kadencji 2024-2029. Zaświadczenia zostały wręczone przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnie Pana Artura Dymka oraz Z-cę Przewodniczącego Panią Joannę Krzeszewską. Na podstawie wyników wyborów samorządowych przeprowadzonych dnia 7 kwietnia 2024 r. w Gminie Zbójno, na radnych wybrani zostali:   

        1.   Pani Katarzyna Gurtowska - okręg 1 (Ciechanówek, Pustki Działyńskie),

        2.   Pani Edyta Bolewska - okręg 2 (Działyń),

        3.   Pan Gabriel Głowiński - okręg 3 (Nowy Działyń, Przystań),

        4.   Pan Rafał Baliński - okręg 4 (Rembiocha, Rembiesznica),

        5.   Pani Magdalena Dylewska - okręg 5 (Sitno),

        6.   Pani Renata Stancelewska - okręg 6 (Wielgie),

        7.   Pan Mieczysław Pankiewicz - okręg 7 (Imbirkowo, Łukaszewo, Ruże),

        8.   Pan Marek Murawski - okręg 8 (Wojnowo),

        9.   Pani Małgorzata Boniecka - okreg 9 (Adamki, Zbójenko),

       10.   Pan Grzegorz Maślewski - okręg 10 (Ciepień, Podolina, Zosin),

       11.   Pan Robert Chyliński - okręg 11 (Klonowo),

       12.   Pan Grzegorz Stacherski - okręg 12 (Obory, Kazimierzewo, Kiełbzak, Rudusk)

       13.   Pan Waldemar Jachowski - okręg 13 (Zbójno od nr 1-50, 162, 166-173, 175 i wyżej),

       14.   Pan Dariusz Mężykowski - okręg 14 (Zbójno od nr 51-90, 148-161, 163-165),

       15.   Pani Grażyna Stachowska - okręg 15 (Zbójno od nr 91-147, 174).

 

Głosem mieszkańców, 3 kadencję, funkcję Wójta Gminy Zbójno sprawować będzie Pani Katarzyna Kukielska. Po wręczeniu zaświadczeń, głos zabrał wójt gminy dziękując Gminnej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów, a radnym gratulując osiągniętych wyników w wyborach samorządowych. Pierwsza sesja Rady Gminy Zbójno odbędzie się 7 maja 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Zbójnie, podczas której radni oraz wójt złożą uroczyste ślubowanie.

 

 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6 - Katarzyna Gurtowska - okręg 1 (Ciechanówek, Pustki Działyńskie)
 • 7 - Edyta Bolewska - okręg 2 (Działyń)
 • 8 - Gabriel Głowiński - okręg 3 (Nowy Działyń, Przystań)
 • 9 - Rafał Baliński - okręg 4 (Rembiocha, Rembiesznica)
 • 10 - Magdalena Dylewska - okręg 5 (Sitno)
 • 11 - Renata Stancelewska - okręg 6 (Wielgie)
 • 12 - Mieczysław Pankiewicz - okręg 7 (Imbirkowo, Łukaszewo, Ruże)
 • 13 - Marek Murawski - okręg 8 (Wojnowo)
 • 14 - Małgorzata Boniecka - okreg 9 (Adamki, Zbójenko)
 • 15 - Grzegorz Maślewski - okręg 10 (Ciepień, Podolina, Zosin)
 • 16 - Robert Chyliński - okręg 11 (Klonowo)
 • 17 - Grzegorz Stacherski - okręg 12 (Obory, Kazimierzewo, Kiełbzak, Rudusk)
 • 18 - Waldemar Jachowski - okręg 13 (Zbójno od nr 1-50, 162, 166-173, 175 i wyżej)
 • 19 - Dariusz Mężykowski - okręg 14 (Zbójno od nr 51-90, 148-161, 163-165)
 • 20 - Grażyna Stachowska - okręg 15 (Zbójno od nr 91-147, 174)
 • 21 - Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno

Nominacje w plebiscycie "Mistrzowie AGRO"

 

NOMINACJE W PLEBISCYCIE ,,MISTRZOWIE AGRO’’

 

Szanowni Państwo informujemy, że ruszyło głosowanie w kolejnej już edycji akcji ,,MISTRZOWIE AGRO’’ – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w województwie kujawsko-pomorskim przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości - Dziennik Toruński” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Poniżej przedstawiamy nominacje kandydatów z naszej Gminy, w poszczególnych kategoriach:

 

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Klonowiaki w Klonowie,
KGW Tradycja i Nowoczesność w Działyniu,
KGW w Oborach,
KGW w Rembiosze,
KGW we Wielgiem,
KGW w Zbójnie.

Lider Społeczności Roku:

Łukasz Jedynak

 

Sołectwo Roku:

Sołectwo Wojnowo,
Sołectwo Zbójno.Głosowanie odbywa się pod poniższym linkiem:

https://pomorska.pl/glosowanie-w-plebiscycie-mistrzowie-agro-2024-rozpoczete-zobacz-kto-zostal-nominowany-i-zaglosuj-wciaz-mozesz-zglosic-swojego/ar/c8-18177751

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności. 

 

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji i życzymy powodzenia!

 


Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie

 

 Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie

 

W dniu 25 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie nawierzchni drogi gruntowej na bitumiczną na długości 1920 mb. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna, które wykona roboty w terminie do końca sierpnia 2024 r. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 1 625 614 zł, z czego ok. 50% dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 • 5LZtbJ-r
 • LwMfFLrW
 • RIbSlzhT
 • SKfZG0XO

Sesja Rady Gminy Zbójno kończąca kadencje

 

Sesja Rady Gminy Zbójno kończąca kadencje

 

W dniu 21 marca 2024 r. odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy będąca zarazem ostatnią sesją VIII kadencji samorządu terytorialnego.

Podczas sesji Rady Gminy przyjęto kilka ważnych uchwał, m.in. w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonano zmian w uchwale w sprawie stypendiów sportowych oraz przyjęto nowy program opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Zbójno na 2024 rok.

Na zakończenie obrad, podsumowania kadencji dokonał Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, która wymieniła zrealizowane w ciągu ostatnich lat inwestycje oraz ważne wydarzenia. Razem w ciągu minionych 5 lat kadencji poczyniono inwestycje na kwotę 38 189 827 zł. Następnie Pani Wójt skierowała podziękowania za współpracę do radnych, sołtysów, kierowników podległych jednostek oraz pracowników gminy.

W trakcie tej kadencji Rada Gminy Zbójno odbyła 58 sesji na których podjęto 350 uchwał.

 

 • IMG_3772
 • IMG_3779
 • IMG_3787
 • IMG_3796
 • IMG_3800
 • IMG_3802
 • IMG_3822
 • IMG_3829
 • IMG_3831
 • IMG_3844
 • IMG_3886
 • IMG_3891

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Działyniu

 
 
Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Działyniu
 
 
W dniu 11.marca w Urzędzie Gminy Zbójno podpisano umowę na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Działyniu.
Parafia otrzyma 300 tys. z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na renowację sklepienia w prezbiterium i kaplicy.Jest to znaczące wsparcie w zachowaniu świetności barkowego zabytku.
W podpisaniu umowy wzięli udział Wójt Gminy Katarzyna Kukielska, proboszcz parafii ks.Tomasz Muraszewski, zastępca wójta Tomasz Smoliński oraz pani Joanna Borowiak Poseł na Sejm.
 
 • 1
 • 2
 • 3

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

 
Ogólnopolski Dzień Sołtysa
 
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, Wójt Gminy Pani Katarzyna Kukielska zaprosiła sołtyski i sołtysów gminy Zbójno na uroczyste spotkanie, które odbyło się 11 marca br. w sali konferencyjnej urzędu. W gminie Zbójno pracuje szesnastu sołtysów. Niemal wszyscy uczestniczyli w tej uroczystości.
W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Wójta Pan Tomasz Smoliński. Rozpoczynając spotkanie Pani Wójt złożyła wszystkim gospodarzom sołectw gminy Zbójno serdeczne życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. Podkreśliła, że rola sołtysa w swoich miejscowościach jest bezcenna. Wyrażając wdzięczność za trud i wysiłek codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności, Wójt wręczyła sołtysom dyplomy oraz kwiaty. Nie zabrakło także pysznego tortu okolicznościowego ze specjalnym napisem "Dzień Sołtysa".
 
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Gminne obchody Dnia Kobiet

 
GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET
 
Jak co roku w marcu w Gminie Zbójno uroczyście obchodzony jest Dzień Kobiet. Tegoroczne święto Pań, które odbyło się 9 marca w Gościńcu Działyńskim przygotował Urząd Gminy oraz Gminna Publiczna Biblioteka w Zbójnie. Licznie przybyłe Panie przywitał Zastępca Wójta Pan Tomasz Smoliński, który złożył wszystkim życzenia spełnienia marzeń, siły w realizacji planów, szczęścia, zdrowia, uśmiechu, codziennego optymizmu i satysfakcji zawodowej. Życzenia przekazał również Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Pankiewicz oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Michał Krupka. Następnie każda z Pań została obdarowana kwiatem, co podkreśliło wyjątkowy charakter tego dnia.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klonowie oraz swoje możliwości wokalne zaprezentował Pana Andrzej Orciuch z Rypina.
Następnie na scenie pojawił się wyjątkowy duet - Pani Karolina Zielińska oraz Pan Marek Piątkowski przez kilkadziesiąt minut „bawili” muzyką publiczność.
Na zakończenie spotkania, uczestników zaproszono do zdjęć, na specjalnie przygotowanej na to wydarzenie ściance.
 
 • 30
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 40
 • 41
 • 42 (2)
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 48
 • 49

Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie

 
Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie
 
W dniu 27 lutego w siedzibie Urzędu Gminy podpisana została umowa na renowację terenu wokół pałacu w Zbójnie. Inwestycja, która zostanie zrealizowana do 31 października 2024 r. obejmuje przygotowanie projektu i przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie odtworzenia podjazdu do pałacu w Zbójnie. Wykonawcą robót jest firma JARDEJ Sp. z o.o. z Kowalewa Pomorskiego. Całkowity koszt robót wraz z nadzorem wyniesie 450 000,00 zł, natomiast kwota 411 600,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
 • 12
 • 13

Remont drogi powiatowej Działyń - Klonowo

 
 
Remont drogi powiatowej Działyń - Klonowo
 
 
W dniu 24 stycznia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo”. Do zamawiającego wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza cenowo oferta wyniosła 3.688.775,85 zł z 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Ponadto, 21 września 2023 r. przedstawiciele Powiat Golubsko-Dobrzyński w osobach Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka spotkali się z przedstawicielami Gmina Zbójno w osobach Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska i Zastępca Wójta Tomasz Smoliński oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Panem Mariuszem Trojanowskim, aby omówić szczegóły realizacji inwestycji.
W pierwszym etapie realizacji zadania zostanie wyremontowana droga powiatowa relacji Działyń-Wielgie na odcinku ok. 3,658 km, który rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2132C, a zakończy na początku obszaru terenu zabudowanego w miejscowości Wielgie.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 6 PGR
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 
161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
Cześć i chwała Bohaterom !
 
 
Z tej okazji złożyliśmy kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym powstańców styczniowych przed kamieniem powstańca Józefa Kamińskiego, który znajduje się przed budynkiem Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Klonowie oraz przed pomnikiem Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej na Kalwarii Oborskiej,upamiętniającym również poległych powstańców styczniowych.Na Kalwarii Oborskiej znajdują się zaraz obok mogiły powstańców styczniowych, na zdjęciu widzimy grób powstańca Adolfa Święcickiego.
Powstanie Styczniowe, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku, było największym i najdłużej trwającym zrywem narodowym w historii Polski. Wybuchło w odpowiedzi na represyjną politykę Imperium Rosyjskiego, w tym na przymusowy pobór do armii rosyjskiej zarządzony przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Manifest wydany przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie ogłosił wybuch powstania oraz uwolnienie i uwłaszczenie wszystkich obywateli.
Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstańcze przewinęło się około 200 tysięcy osób z rodzin szlacheckich, chłopstwa oraz mieszczaństwa. Zryw objął ziemie zaboru rosyjskiego, w tym Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zyskując poparcie wśród ludności litewskiej i częściowo białoruskiej.
Jedną z kluczowych postaci Powstania Styczniowego był Romuald Traugutt, który objął dowództwo nad powstaniem w późniejszym okresie jego trwania. Traugutt, były oficer armii rosyjskiej, stał się symbolem determinacji i poświęcenia w walce o niepodległość Polski. Jego przywództwo było charakterystyczne dla ostatniej fazy powstania, kiedy to zaczęło ono tracić impet wobec rosnących represji ze strony Rosjan.
Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską. Około 20 tysięcy powstańców poległo w walkach, a wielu zostało straconych lub zesłanych na Syberię. Represje po upadku powstania były brutalne, obejmując m.in. palenie miejscowości wspierających powstańców i niszczenie polskiej kultury. Po upadku powstania nastąpiła intensywna rusyfikacja ziem polskich, w tym zniesienie autonomii Królestwa Polskiego, likwidacja Szkoły Głównej Warszawskiej, a także konfiskata majątków ziemskich i kasacja klasztorów katolickich.
Jednakże, mimo klęski militarnej, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych, zwłaszcza długofalowych. Przyczyniło się do zahamowania polityki ugody wobec Rosji, ożywiając nastroje patriotyczne i przyczyniając się do odzyskania niepodległości pół wieku później.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
 • 9

Przekazanie jednostkom OSP samochodów pożarniczych

 

Przekazanie jednostkom OSP samochodów pożarniczych

 

W dniu 27 stycznia 2024 r. przy Zespole Szkół w Zbójnie odbyło się oficjalne przekazanie lekkich samochodów pożarniczych dla jednostek OSP ze Zbójna, Działynia oraz Sitna.

                Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnie pozyskała w swoje szeregi nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zbudowany na bazie Forda Transita z napędem 4x4. Jednostka OSP w Działyniu otrzymała samochód 9-osobowy marki Ford Tourneo Custom, a strażacy z OSP Sitno otrzymali swój pierwszy samochód w historii jednostki marki Opel Vivaro.

                W uroczystości uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Witold Juszczak, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jerzy Frydrych, w zastępstwie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Agnieszka Malon, Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska wraz ze swoim zastępcą Panem Tomaszem Smolińskim, Komendant Gminny OSP dh Dariusz Mężykowski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Żółtewicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbójno Pan Mieczysław Pankiewicz wraz z radnymi Panią Alicją Dolecką, Panią Grażyną Stachowską, Panią Magdaleną Dylewską, Panią Hanną Ignaszak, Panem Gabrielem Głowińskim oraz Panem Andrzejem Kwiatkowskim, dyrektor Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie Pani Hanna Ignaszak, Pan Artur Dymek oraz Pan Krzysztof Gołębiewski – pracownicy urzędu nadzorujący funkcjonowanie straży na terenie Gminy Zbójno, delegacja OSP Zbójno z naczelnikiem dh Michałem Zglenickim, delegacja OSP Działyń z prezesem dh Sławomirem Lewandowskim, delegacja OSP Ruże, delegacja OSP Sitno z prezesem dh Józefem Cyrankowskim, delegacja OSP Rembiocha z prezesem dh Adamem Pęszyńskim oraz delegacja OSP Klonowo z prezesem dh Romanem Gabrychowiczem.

Podczas oficjalnej części uroczystości dokonano poświęcenia samochodów przez ks. Tomasza Muraszewskiego - proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy w Działyniu oraz ks. Grzegorza Kubińskiego - proboszcza parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rużu. Po poświęceniu aut przekazano poszczególnym jednostkom kluczyki do samochodów. Uroczystość ta była również okazją do złożenia przysięgi na sztandar nowych strażaków ratowników.

Zaproszeni goście gratulowali jednostkom nowych samochodów oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków do niesienia pomocy potrzebującym zarówno w gminie jak i powiecie.

 

 • IMG_3477
 • IMG_3478
 • IMG_3479
 • IMG_3480
 • IMG_3489
 • IMG_3497
 • IMG_3506
 • IMG_3508
 • IMG_3509
 • IMG_3515
 • IMG_3519
 • IMG_3539
 • IMG_3551
 • IMG_3562
 • IMG_3567
 • IMG_3594
 • IMG_3634
 • IMG_3641
 • IMG_3654
 • IMG_3669
 • IMG_3715
 • IMG_3749

 

Przekazanie sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 

W dniu 13 grudnia 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Zbójnie Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska wraz Sekretarzem Gminy Panem Jackiem Foksińskim przekazali sprzęt ratowniczy jednostkom OSP pozyskany z programu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Zbójno pozyskano sprzęt o łącznej wartości 40 395 zł, z czego dofinansowanie wyniosło aż 39 545 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu otrzymała zestaw ratownictwa wysokościowego, bieliznę termoaktywną, pasy strażackie, zestaw elektronarzędzi, rękawice strażackie oraz hełmy. OSP Sitno otrzymało buty strażackie, ubrania koszarowe, hełmy, klucze oraz piłę spalinową. Dla jednostki OSP Ruże zakupiono opony do samochodu strażackiego, a dla OSP Zbójno lekkie ubrania specjalne.

 

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5

Laptopy dla uczniów

 
 
Laptopy dla uczniów
 
 
Dnia 15 listopada 2023 r. nastąpiło przekazanie laptopów uczniom klas czwartych szkół podstawowych z terenu gminy Zbójno. W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zbójnie laptopy otrzymało 17 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Działyniu 15 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Klonowie 10 uczniów, a w Szkole Podstawowej im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu 6 uczniów. Rodzice wraz z dziećmi, po podpisaniu umowy, otrzymali laptopy, które wręczyła Wójt Gminy – Pani Katarzyna Kukielska.
Pani Wójt wyraziła nadzieję, że komputery będą pomocne uczniom w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz będą rozwijać u nich kompetencje cyfrowe niezbędne we współczesnym świecie.
"Laptop dla ucznia" to rządowy program Ministerstwa Cyfryzacji, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.
Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dzień Seniora w Gminie Zbójno

 
 
Dzień Seniora w Gminie Zbójno
 
 
W dniu 10 listopada 2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Zbójnie odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie Dzień Seniora. Przybyłych na spotkanie seniorów przywitali Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Smoliński, Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie Pan Michał Krupka. Poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zbójnie, a do tańca przygrywał zespół muzyczny Pana Mirosława Kalinowskiego.
Dziękujemy Naszym Seniorom za przybycie i wspólną zabawę.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dzień Niepodległości

 
 
Dzień Niepodległości
 
 
Dzień Niepodległości w Gminie Zbójno społeczność gminna rozpoczęła mszą Świętą w kaplicy Św. Anny w Zbójnie odprawioną przez ks. Grzegorza Kubińskiego oraz ks. Tomasza Muraszewskiego.
Następnie władze gminy, poczty sztandarowe oraz delegacje i mieszkańcy udali się na plac Zespołu szkół w Zbójnie w celu złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestnicy uroczystości udali się potem do świetlicy wiejskiej w Zbójnie, gdzie odbył się przepiękny spektakl słowno- muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Klonowie, która nosi zaszczytne imię Powstańców Styczniowych.
 
 • 0
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej

 

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej

 

W dniu 5 listopada 2023 r. w Oborach odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej.
Pomnik upamiętnia 6560 mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, którzy w okresie 315 lat, od wyprawy pod Chocim w 1673 r. aż do śmierci w 1988 r. ostatniej z tej Ziemi ofiary komunizmu, studenta V roku Akademii Medycznej w Gdańsku pochodzącego z Rypina, walczyli o wolność następnych pokoleń.
Uroczystość została zorganizowana przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Gminę Zbójno oraz Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach.
Odsłonięcie pomnika na cmentarzu - XVII wiecznej Kalwarii Oborskiej, poprzedziła msza święta odprawiona w Kościele Matki Bożej Bolesnej w Oborach pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.
W imieniu Urzędu Gminy Zbójno wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli Wójt Gminy Katarzyna Kukielska, Za-c Wójta Tomasz Smoliński, Sekretarz Gminy Jacek Foksiński oraz delegacja Rady Gminy Zbójno - Przewodniczący Mieczysław Pankiewicz oraz Radny Grzegorz Stacherski w towarzystwie Sołtysa Sołectwa Obory Elżbiety Rakoczy.
Uroczystość uświetniła obecność orkiestry wojskowej z Torunia oraz wojskowa asysta honorowa wystawiona przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Generała Józefa Bema w Toruniu.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_2166
 • IMG_2178
 • IMG_2181
 • IMG_2198
 • IMG_2204
 • IMG_2206
 • IMG_2213
 • IMG_2214
 • IMG_2215
 • IMG_2224
 • IMG_2233
 • IMG_2239
 • IMG_2248
 • IMG_2264
 • IMG_2277
 • IMG_2286
 • IMG_2287
 • IMG_2288
 • IMG_2292
 • IMG_2296
 • IMG_2298
 • IMG_2302
 • IMG_2303
 • IMG_2304
 • IMG_2305
 • IMG_2306

Otwarcie Grupy Klinicznej Powiślańskiej Szkoły Wyższej

 

Otwarcie Grupy Klinicznej Powiślańskiej Szkoły Wyższej

 

Na zaproszenie Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej dr Katarzyny Strzały-Osuch oraz Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Pani Sylwii Kulewskiej, Sekretarz Gminy Zbójno Jacek Foksiński w imieniu Wójta Gm. Zbójno, uczestniczył w uroczystym otwarciu Grupy Klinicznej Powiślańskiej Szkoły Wyższej, które odbyło się w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 28 września br.
Otwarcie Grupy Klinicznej umożliwi praktyczne kształcenie studentów uczelni na kierunku Ratownik Medyczny i Pielęgniarstwo, w szczególności tych, którzy pochodzą z powiatu golubsko-dobrzyńskiego i powiatów sąsiednich.
Dodatkowo obie placówki będą wspólnie organizować seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia z zakresu badań, analiz, kształcenia  i zagadnień z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Samochód dla OSP Działyń

 

Samochód dla OSP Działyń

 

Gmina Zbójno zakupiła dla jednostki OSP Działyń dziewięcioosobowy samochód Ford Tourneo Custom. Kwota zakupu auta wraz ze zmianą na samochód specjalny tj. montaż oświetlenia pola pracy, montaż sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdu uprzywilejowanego, montaż radiotelefonu oraz oznakowanie samochodu specjalnego wyniosła blisko 100 tyś. zł. Nowy samochód zastąpi wyeksploatowanego VW Transportera.

 

 • 1
 • 2

Nowy sprzęt dla jednostek OSP